Skip to ContentSkip to Navigation
Afdeling ArcheologieWie wat waar

Opleidingscommissie

Archeologie

De opleidingscommissie (OC) is één van de bestuursorganen van de Faculteit der Letteren. De onderwijszaken van een opleiding staan op de agenda. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten van de betreffende opleiding. De OC van Archeologie heeft 8 zetels.

Docentleden

Studentleden

Reglement van Orde

Laatst gewijzigd:04 oktober 2018 13:51
printView this page in: English