Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische en OnderwijswetenschappenOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjecten

Algemeen

Lopende projecten:

Geweld in de pleegzorg . Onderzoek naar geweld in de pleegzorg in Nederland gedurende de periode 1945 tot heden.

Project Audre . Onderzoek naar de ervaringen en behoeftes van LHBTQIA+ jeugdigen en jongvolwassenen in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling.

Participatie bij uithuisplaatsingen. Onderzoek naar hoe de stem van minderjarigen onder de twaalf kan worden versterkt bij beslissingen over uithuisplaatsing.

Project Iris . Een narratief onderzoek naar de ervaringen, behoeften en expertise van pleeggezinnen die zorgen voor een pleegkind met een verleden van seksueel misbruik.

Project BOP. Een participatief onderzoek naar de psychosociale behoeften van pleegkinderen en de impact van hun verleden op deze behoeften.

Matching in de pleegzorg. een studie naar de factoren die de matchingsbeslissingsproces beïnvloeden in de bestandspleegzorg.

Gezond terug. Gezinspsychiatrisch onderzoek naar behandeling en ouderschapsbeoordeling in het kader van de terugplaatsing van jonge kinderen (0-2 jaar).

Afgeronde projecten:

Managen en reduceren van stress bij pleegouders van jonge pleegkinderen. Een ‘randomized control’ studie naar de effecten van de pleegouder-pleegkind interventie (PPI).

Mijn Andere Thuis . Een project naar de indicatoren van pleegkind welzijn en succesvolle gezinsplaatsingen, zoals geformuleerd door jongeren zelf.

'Historical sexual abuse' van pleegkinderen. Onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen in pleegzorg in Nederland vanaf 1945.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 20:49
printView this page in: English