Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische en OnderwijswetenschappenOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenProject Audre

Algemeen

In oktober 2017 is aan de Rijksuniversiteit Groningen project Audre gestart. In dit project willen we de ervaringen en behoeftes bestuderen van LHBTQIA+ (Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele, Transgender, Queer, Interseksueel, Aseksueel, en andere) jeugdigen en jongvolwassenen die gedurende een periode in hun leven in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling verblijven of hebben verbleven.

Daarnaast kijken we naar attitudes, normen, waarden en sensitiviteit van hun opvoeders (zoals pleegouders en pedagogisch medewerkers) ten aanzien van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van LHBTQIA+ jeugdigen.

Samen met jeugdigen, jongvolwassenen en hun opvoeders gaan we na hoe een stimulerende, non-discriminerende context gecreëerd kan worden, waar ruimte is voor de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van elke jeugdige of jongvolwassene.

  1. In project Audre staan de volgende onderzoeksvragen centraal:Hoe ervaren jeugdigen hun verblijf in een pleeggezin, gezinshuis, of residentiële instelling en hoe hebben jongvolwassenen dit ervaren?
  2. Welke attitudes, normen en waarden hebben opvoeders en hoe sensitief zijn zij ten aanzien van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van jeugdigen die zij opvoeden of begeleiden?

Onderzoekers

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Mónica López López
Mijntje ten Brummelaar
Hans Grietens
Elianne Zijlstra
Charly Jazbor.

Audre wordt gefinancierd door FWOS (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit). www.FWOS.nl

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 15:50
printView this page in: English