Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenMatching in de pleegzorg

Algemeen

Het matchen van een pleegkind met een passend pleeggezin is een belangrijke basis van een succesvolle plaatsing. Aan deze match ligt een complex besluitvormingsproces ten grondslag. Toch is matching een weinig onderzocht onderwerp in het pleegzorgonderzoek.

Dit project heeft als doel de ecologie van matchingsbeslissingen in de pleegzorg te analyseren aan de hand van factoren van de casus, de organisatie, de context en de matcher. De centrale vraag is: "Welke factoren beïnvloeden de besluitvorming rondom de matchingsbeslissing in de bestandspleegzorg?”

Het onderzoek bestaat uit verschillende deelprojecten, gericht op het begrijpen van de besluitvorming van de matching in pleegzorg. Door matchers van verschillende pleegzorginstellingen te interviewen en de dossiers te analyseren worden de variabelen die meewegen in het maken van een beslissing, alsmede de factoren de deze beslissing beïnvloeden, onderzocht. Inzicht in deze factoren zal bijdragen aan het transparanter maken van de besluitvorming. Bovendien kan het verder onderzoek ondersteunen en de praktijk helpen bij het maken van beleid.

Onderzoekers

Het project rondom matching in de pleegzorg is gestart in maart 2014 en wordt gefinancierd vanuit het Rosalind Franklin Fellowship.

Laatst gewijzigd:29 oktober 2018 16:19
printView this page in: English