Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjecten'Historical sexual abuse' van pleegkinderen

Algemeen

In 2010 werd door de toenmalige ministers van Justitie en Jeugd en Gezin de ‘Commissie onderzoek seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst’ ingesteld, beter gekend onder de naam Commissie Samson. Ons project ‘Historical abuse’ van pleegkinderen vindt hier zijn oorsprong.

In opdracht van de Commissie hebben we onderzoek verricht naar seksueel misbruik bij pleegkinderen. In dit onderzoek, dat deels historisch van opzet is en teruggaat tot 1945, wilden we niet zozeer zicht krijgen op de omvang van seksueel misbruik van pleegkinderen in pleeggezinnen, maar vooral de dynamieken erachter bestuderen en ook de risico- en protectieve factoren.

Het onderzoek voor de Commissie Samson werd officieel afgerond eind 2012. Na de publicatie van het rapport werden artikelen geschreven en presentaties gehouden. Momenteel worden nieuwe, meer diepgaande analyses verricht, onder andere van de meldingen en de interviews met slachtoffers. Verder wordt internationale samenwerking opgezet vanuit het International Network on Studies of Inquiries into Child Abuse, Politics of Apology and Historical Representations of Children in Out-of home Care (www.tema.liu.se/tema-b) en wordt een aanvraag voor Europese subsidie over het thema voorbereid. Daarbij gaat de aandacht niet enkel uit naar seksueel misbruik, maar naar alle vormen van mishandeling van pleegkinderen binnen een pleeggezin. In het voorjaar van 2017 starten we in opdracht van de Commissie voor Geweld in de Jeugdzorg een project over geweld ten aanzien van pleegkinderen in Nederland in de periode 1945-heden.

Onderzoeker


Laatst gewijzigd:02 mei 2017 10:05
printView this page in: English