Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenParticipatie bij uithuisplaatsingen

Algemeen

Het nemen van een beslissing tot uithuisplaatsing is niet eenvoudig. Er is veelal sprake van tegenstrijdige belangen en onzekere factoren. Kinderen hebben op basis van artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag recht om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan en hun mening dient meegewogen te worden in de uiteindelijke beslissing. Bovendien ervaren kinderen die participeren in de uithuisplaatsingsbeslissing vaker betere uitkomsten na deze beslissing. Echter, in Nederland participeren slechts weinig kinderen onder de twaalf bij deze beslissing. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt:

‘Hoe wordt de stem van kinderen jonger dan twaalf jaar thans meegewogen bij beslissingen over uithuisplaatsingen en hoe kan dit worden versterkt?’

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en Defence for Children. Door middel van een beleidsanalyse, interviews met kinderen en professionals en een dossierstudie willen we de bovenstaande vraag beantwoorden.

Onderzoekers:

 • Anne Steenbakkers
  Tel.: 050 363 6237
  @: a.t.steenbakkers@rug.nl
 • Mariëlle Bahlmann
  Tel.: 071 516 0980
  @: M.Bahlmann@defenceforchildren.nl
 • Hans Grietens
  @: h.grietens@rug.nl
 • Mirjam Blaak
  @: M.Blaak@defenceforchildren.nl

Het onderzoek Participatie bij uithuisplaatsingen is in januari 2018 gestart en wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels.

Laatst gewijzigd:25 januari 2018 16:33
printView this page in: English