Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Science and Engineering

(R)evolutionaire visie op welvaartsziekten

18 september 2015

Door onze levensstijl lijden we steeds meer aan welvaartsziekten zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Volgens meer en meer artsen en wetenschappers komt dit doordat onze ‘moderne’ leefwijze sneller verandert dan dat de mens evolueert. Om de inzichten hierin op de kaart te zetten vindt op zaterdag 26 september het eerste Ancestral Health Symposium, www.ancestralhealth.nl , plaats voor wetenschappers uit binnen- en buitenland, (sport)artsen en geïnteresseerde leken.

Zijn mensen voorbestemd om chronisch ziek te worden? Als we doorgaan met onze levensstijl en voedingswijze is het antwoord helaas ja. Nu al zijn ziekten, die in de volksmond vaak welvaartsziekten worden genoemd, van toenemende invloed op onze kwaliteit van leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diabetes en hart- en vaatziekten en depressie. Een letterlijk zorgwekkende ontwikkeling voor de zorg.

De mens houdt zichzelf niet meer bij
Steeds meer artsen en wetenschappers zijn ervan overtuigd dat deze trend voor een belangrijk deel te verklaren is doordat ons ‘moderne’ voedingspatroon en leefwijze veel sneller verandert dan de evolutie van de mens waarbij we ons geleidelijk aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De mens kan zichzelf niet meer bijhouden en wordt ziek.

Nieuwste inzichten van wetenschappers en artsen
Dit evolutiegeneeskundig perspectief vindt wereldwijd steeds grotere erkenning. Om deze inzichten ook in Nederland op de kaart te zetten wordt in Groningen op zaterdag 26 september het eerste Ancestral Health Symposium Nederland gehouden. Het symposium is georganiseerd door de Ancestral Health Stichting Nederland in samenwerking met het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences van de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappers uit binnen- en buitenland, (sport)artsen en diëtisten bespreken die dag de nieuwste inzichten en hun visies.

Prominente sprekers zijn:

- Prof. dr. Tim Noakes, auteur van o.a. de ‘hardloopbijbel’ The Lore of Running, geniet wereldfaam als sportarts en inspanningsfysioloog.
- Prof. dr. Frits Muskiet, van huis uit klinisch chemicus, is de pionier en aanjager van het evolutionair geneeskundig denken in wetenschappelijk Nederland.
- Prof. dr. Bert Otten bestudeert als biofysicus de menselijke bewegingen en zal vertellen over de consequenties van (hard)lopen op twee benen voor brein en lichaamsbouw.

Laatst gewijzigd:31 januari 2017 23:14

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Waarom bliksem vaak meermaals inslaat

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slaat bliksem vaak meermaals in, maar de reden waarom een bliksemkanaal ‘hergebruikt’ wordt, is tot nu toe onopgehelderd. Recentelijk heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Rijksuniversiteit...

 • 16 april 2019

  Na vier decennia nog altijd actief

  Op 29 maart hield het Zernike Institute of Advanced Materials een afscheidsymposium ter ere van Jeff de Hosson, hoogleraar Technische Natuurkunde. De Hosson ging eind 2018 met emeritaat, maar hij werkt door. Hij zit namelijk nog steeds vol nieuwe ideeën...

 • 11 april 2019

  Ben Feringa in een baan om de zon

  De Internationale Astronomische Unie heeft op 6 april 2019 tientallen planetoïden een naam gegeven. Tot dat moment draaiden ze anoniem in een baan om de zon. Planetoïde 12655 is vernoemd naar prof. dr. Ben Feringa, winnaar van de Nobelprijs in Scheikunde...