Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Science and Engineering Our Education Voorlichtingsinformatie studiekiezers Alle bacheloropleidingen

Bacheloropleidingen

waarmee de wereld straks voor je open staat!

Bèta heeft het allemaal! Maar wat is Bèta eigenlijk? Het is de verzamelterm voor de exacte vakken als biologie, techniek, natuurkunde, scheikunde, etc.  Globaal zijn de opleidingen onder te verdelen in drie gebieden, te weten Natuurwetenschappen & Techniek,  Levenswetenschappen en Informatiewetenschappen.


Met een Bèta-studie kan het echt allemaal! Wil je …

Betere producten op de wereld zetten | carrière maken | of juist ontdekken, onderzoeken

Werken met krachten | stoffen | dieren | mensen | in het lab

Werken voor het bedrijfsleven | non-profitorganisasties | de overheid | het onderzoek?


Het kan met een van onze Bètastudies!

Internationale bachelors

Het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en je werkveld later zijn internationaal of internationaal georiënteerd. Daarom bieden we onze bacheloropleidingen als internationale bachelor aan. Je krijgt onderwijs in het Engels en je docenten en studiegenoten komen uit zowel binnen- als buitenland.

BSc Applied Mathematics

In dit programma focus je op de technische toepassing van Wiskunde. Je bestudeert onderwerpen zoals de besturingssystemen van robots en de stroming van gassen en vloeistoffen. Je leert bijvoorbeeld om een wiskundig model op te stellen voor een stroming rond een vliegtuig of de werking van een cruise control, dit model op te lossen en de resultaten te analyseren. Je gebruikt abstracte wiskundige modellen en bent toch heel praktisch bezig.

BSc Applied Physics

Met Technische natuurkunde sta je midden in de maatschappij, want je leert nieuwe kennis omzetten in praktische toepassingen. Denk aan oprolbare beeldschermen en microscopen om atomen te bestuderen.

BSc Artificial Intelligence

Kunstmatige intelligentie (Artificial intelligence) gebruikt kennis uit verschillende vakgebieden, zoals informatica, cognitieve psychologie, taalkunde, logica, biologie, neurowetenschappen en filosofie.

BSc Astronomy

Als je geïnteresseerd bent in de natuurwetenschappen, zal dit internationale programma je aanspreken. Je zult de fysieke processen in het universum bestuderen, wat betekent dat natuurkunde en wiskunde een belangrijk onderdeel zijn van het programma.

BSc Biology

Biologie is een vak dat zich bezighoudt met de vraag hoe planten, dieren en mensen in elkaar zitten en functioneren. Verschil met het vak op school is dat deze studie exacter is

BSc Biomedical Engineering

Biomedische technologen worden opgeleid op het snijvlak van techniek, biologie en de medische wetenschappen. Precies dat is nodig voor de gezondheidszorg van de toekomst.

BSc Chemical Engineering

Het leuke aan deze opleiding is is dat je bezig bent met het ontwikkelen van nieuwe producten, in plaats van chemische reacties in het laboratorium te bestuderen. Daarbij denk je tegelijkertijd na over productieprocessen in fabrieken. Je bent  van a tot z betrokken bij de ontwikkeling en introductie van een nieuw product.

BSc Chemistry

Als scheikundige sta je aan de basis van nieuwe medicijnen of maak je een kunststof met bijzondere eigenschappen. In Groningen hebben we de flexibele zonnecel gemaakt die je in rugzakken of raamfolie kunt verwerken. En ook de eerste moleculaire motor ter wereld is in Groningen ontwikkeld, waarvoor onze professor Ben Feringa in 2016 de Nobelprijs voor Scheikunde won.

BSc Computing Science

Hoe laat je zien dat een programma altijd werkt? Hoe zorg je voor veilig betalingsverkeer? Hoe gebruik je supercomputers om de data van MRI-scans om te zetten in helder beeld?

BSc Industrial Engineering & Management

In deze bachelor leer je problemen analyseren en oplossingen ontwikkelen, ontwerpen en toepassen. Een technische oplossing is alleen toepasbaar als je de uitvoerbaarheid uitgebreid hebt getest. Wat gaat dat nieuwe product kosten? Past het in de productielijn? Wat denken de medewerkers van het bedrijf ervan? En de klanten?

BSc Life Science and Technology

Kun je uit cellen nieuwe organen maken? Hoe werken biologische moleculen zoals eiwitten en DNA? Is het mogelijk om met behulp van biotechnologie beter medicijnen, voedsel en enzymen te produceren?

BSc Mathematics

Wiskunde kom je overal tegen. Bij het decoderen van satellietbeelden, in beursmodellen of weervoorspellingen. Bij Wiskunde leer je modellen van ontwerpen en theoretische onderbouwingen ontwikkelen.

BSc Pharmacy

Bij Farmacie komen scheikunde, biologie en geneeskunde samen. Je leert hoe medicijnen werken, hoe ze ontwikkeld en verbeterd worden en hoe je later zowel patiënten als artsen kunt adviseren over het veilige en effectieve gebruik ervan.

BSc Physics

Natuurkunde (Physics) gaat om precisie en zuivere metingen. Daarmee maak je modellen en kun je verschijnselen verklaren. In een laboratorium, maar ook achter je bureau op de computer en in het bedrijfsleven.