Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Organization News & Events News Events

CANCELLED Alumnidag 2019

Throwback Saturday

Helaas hebben wij moeten besluiten om deze Alumnidag niet te laten doorgaan in verband met te weinig aanmeldingen.

Op 15 juni is het Throwback Saturday, de Alumnidag van het RUG Lustrum 'All Inclusive'. Ook de Faculteit Wijsbegeerte organiseert binnen dat kader een middag voor al haar alumni. We zorgen voor een aantrekkelijk programma met lezingen en activiteiten, en vooral veel gelegenheid tot het ontmoeten van andere oud-studiegenoten en (oud-)docenten. Je kunt kiezen of je:

  1. alleen naar het facultaire programma (exclusief lunch, vervoer, tours en de afterparty bij CLUB) wilt komen, of:
  2. aan het gehele (RUG-brede) programma wilt meedoen (inclusief alle extra's).
Throwback Saturday alumnidag RUG 405
Throwback Saturday alumnidag RUG 405
1. Facultair programma

Voor deelname aan (uitsluitend) het facultaire programma kun je je aanmelden (vóór 10 juni) door ons secretariaat te mailen: fil-secretariaat rug.nl. Een ticket heb je niet nodig. We beginnen om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur met een borrel. Komt allen naar de Oude Boteringestraat 52 en voel je weer thuis!

2. RUG-brede programma

Voor het RUG-brede programma voor alumni (inclusief het facultaire programma) heb je een ticket (€10) nodig, aan te schaffen via de Throwback Saturday pagina's van de RUG-lustrumsite.

We zien uit naar jouw komst!

Laatst gewijzigd:29 augustus 2019 14:31