Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Organization News & Events News Events

Antoon de Baets: Misbruik van de Geschiedenis

Wanneer:wo 31-05-2017 15:15 - 17:00
Waar:Faculteit Wijsbegeerte, zaal Omega

Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied-symposium Geesteswetenschappen

In zijn lezing “Misbruik van de geschiedenis” geeft Antoon de Baets, bijzonder hoogleraar Geschiedenis, Ethiek en Mensenrechten (RUG), een definitie en een typologie van het fenomeen “misbruik van de geschiedenis”.

Vervolgens stelt hij de vraag hoe soortgelijk misbruik moet verklaard en beoordeeld worden. Voor filosofen zitten hier enkele kluiven aan vast: is een definitie van misbruik van geschiedenis mogelijk? Kan “de geschiedenis” slachtoffer van misbruik zijn? Volgens welk ordenend principe wordt een misbruiktypologie geconstrueerd? En waarom en wanneer is het verschil tussen intentie en motieven cruciaal bij het vaststellen en beoordelen van misbruik?

Het gastcollege wordt gevolgd door een coreferaat van Adriaan van Veldhuizen (RUL) en een discussie onder leiding van Eddo Evink.