Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Philosophy Organization News & Events News Events

Symposium: Gaat 'Digital Humanities' de geesteswetenschappen veranderen?

When:We 15-04-2015 15:00 - 17:00
Where:Faculteit Wijsbegeerte, Zaal Omega

Symposium Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied: Gaat 'digital humanities' de geesteswetenschappen veranderen? Prof.dr. Karina van Dalen-Oskam (UvA) denkt van wel.

De grote toename in het aantal digitaal beschikbare bronnen voor geesteswetenschappelijk onderzoek maakt dat het voor onderzoekers noodzakelijk is om nieuwe zoekstrategieën te ontwikkelen. Zij ontkomen er niet aan om nieuwe computerhulpmiddelen in te zetten om de vele hits in het onderzoek gemakkelijker te kunnen overzien. Maar ook de vele misses die er met de hits meekomen maken veranderingen noodzakelijk. Hoe gaan we om met...(lees verder...)