Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of PhilosophyKenniscentrum FilosofieStages en projecten

Stages en projecten

Vraag een filosoof - poster Kenniscentrum Filosofie
Vraag een filosoof - poster Kenniscentrum Filosofie
  • Hoe kun je als bedrijf, organisatie of gemeente democratischer worden?
  • Waarop baseer je beleid voor een duurzame samenleving?
  • Mogen ouders, artsen of werkgevers bepalen wat goed voor je is?
  • Hoe beoordeel je bewijs als professional?
Uw bedrijf heeft een (filosofische) onderzoeksvraag

Als bedrijf of organisatie kunt u hier zien welke stages tot nu toe werden aangeboden aan filosofiestudenten. Daarnaast kunt u contact opnemen als u zelf een stageplaats wilt aanbieden, of als u een vraag heeft waarvan u vermoedt dat een filosoof u er wellicht verder mee kan helpen.

Hier ziet u voorbeelden van filosofie in de praktijk. Hoe wordt filosofie toegepast in het bedrijfsleven en de maatschappij? Bekijk hiervoor ook onze film!

Je studeert filosofie

Als student filosofie kun je hier (inspiratie voor) stageplaatsen vinden. Welke bedrijven en organisaties bieden een stageplaats aan voor filosofiestudenten? Wat vonden filosofiestudenten van de stage die ze gelopen hebben?

Laatst gewijzigd:11 april 2019 12:26