Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Es, A.J.J. van

Vakgroep Theoretische Filosofie

The Existence of Extra-Terrestrial Intelligence

The Idea behind Searching for Extra Terrestrial Intelligence (SETI)

Deze thesis onderzoekt in eerste instantie de vraag hoe het idee over buitenaardse intelligentie is ontstaan. Dit idee is een wisselwerking tussen kosmologie en de filosofie, twee disciplines die voor de verlichting samenvielen. De thesis begint bij de Epicurus die als eerst de mogelijkheid van meerdere werelden postuleerde. Het idee werd snel verworpen door Aristoteles, die net als Plato wel filosofische beginselen formuleerde die het latere denken over buitenaards leven beïnvloedde.

De Copernicaanse revolutie in de astronomie opende een nieuw perspectief op het universum. De thesis laat zien hoe deze nieuwe blik op het Universum, samen met ideeën uit de oudheid resulteerde in een breed gedragen overtuiging dat er meerdere werelden moesten bestaan met daarop intelligent leven. Filosofen tot en met Kant hebben bijgedragen aan het idee over het bestaan van buitenaards leven. Een idee dat gestoeld is op drie fundamentele principes: de uniformiteit van de natuur, teleologie en de keten van het bestaan. Na de Verlichting worden astronomie en filosofie separate principes.

Nadat de opbouw van het idee achter buitenaardse intelligentie hebben gereconstrueerd gaat de thesis op zoek in welke mate de aspecten waaruit het idee is opgebouwd nog een rol spelen in het hedendaagse denken over buitenaardse intelligentie. Dit wordt gedaan aan de hand van de Drake Equation een vergelijking door velen wordt beschouwd als het hedendaags paradigma van het denken over buitenaards leven. Aangetoond wordt dat delen van deze ideeën nog altijd terug te vinden zijn in het huidige wetenschappelijke denken. Dit heeft consequenties voor het onderzoek naar buitenaardse intelligentie. De conclusies bekritiseert het SETI onderzoek en geeft aan hoe het onderzoek zich zou kunnen verbreden om de kans op succes bij het zoeken naar buitenaards leven te vergroten.

Laatst gewijzigd:07 september 2015 16:56
printView this page in: English