Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteOnderwijsSamenvattingen van scripties

Boven, F.

Geschiedenis van de Filosofie

Cultural Citizenship: An Integrative Agenda for a Transdisciplinary Debate

Het startpunt voor deze scriptie is een probleemsituatie in Nederland: er zijn twijfels gerezen over de mate en wijze waarop ‘cultuur’ bijdraagt aan het functioneren van burgers. Deze situatie wordt beschreven als een probleem van ‘cultureel burgerschap’: een ‘fundamenteel omstreden’ concept dat verwijst naar een bepaalde interactie tussen cultuur en burgerschap, maar dat de aard van deze interactie open laat voor nadere interpretatie. Deze flexibiliteit stelt het concept in staat om een transdisciplinair debat te ontsluiten dat diverse velden en paradigma’s omvat. Doel van de scriptie is om een onderzoeksagenda te formuleren voor een dergelijk debat.

Een integratieve onderzoeksagenda voor cultureel burgerschap wordt opgesteld in twee stappen. Ten eerste worden zeven auteurs besproken uit uiteenlopende velden en paradigma’s: de Raad voor Cultuur, Renato Rosaldo, Nick Stevenson, Paul Schefer, Will Kymlicka, Jeffrey Alexander en Paul Ricoeur. Voor elke auteur worden vervolgens onderzoeksvragen geformuleerd die hun werk weerspiegelen, in totaal 78. Ten tweede worden deze onderzoeksvragen omgewerkt tot een beter gestructureerde en kortere lijst van 12 vragen met subvragen.

Het eindresulaat is een enkelvoudige normatieve vraag die inzichten van alle auteurs integreert en die drie normatieve principes identificeert die leidend zouden moeten zijn voor interventies in de Nederlandse probleem situatie: (1) maak cultuur gelijkelijk toegankelijk voor alle burgers; (2) bescherm de rijkheid en vitaliteit van cultuur; (3) zoek een balans tussen eenheid en diversiteit.

Laatst gewijzigd:19 september 2014 16:22
printView this page in: English