Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Actueel

|2017 | - |2016| - |2015| - |2014| - |2013| - |2012| - |2011| - |2010| - |2009| - |2008| - |2007| - |2006|
FEB Nieuwstip? news.feb@rug.nl
Van schaarste en conflict naar welvaart en overvloed – Bob Fennis helpt consumenten gezondere keuzes te maken in snel veranderend Litouwen
Wanneer:13 december 2017

Hoe werkt het verleden door in keuzes die je nu als consument maakt? En op welke manier zijn consumenten onbewust aan te zetten tot gezondere keuzes? Hoogleraar Consumentengedrag Bob Fennis onderzoekt die twee vragen de komende jaren in een boeiende omgeving: Litouwen, dat veranderde van een land met schaarste, conflicten en spanningen naar een maatschappij met overvloed en veel keuzevrijheid.

FEB economists do the UK’s missing Brexit assessments, and find 2.5 million jobs are at risk
Wanneer:12 december 2017

The United Kingdom’s Brexit minister David Davis this month failed to produce long-promised studies of what the effect of leaving the European Union will be on Britain’s industries. Luckily, economists at the University of Groningen’s Faculty of Economics and Business have done Davis’ homework for him, together with colleagues from the University of Sheffield and University of Birmingham. They assessed the risks of Brexit for 54 different industries, using data from the World Input-Output Database.

University of Groningen Business School en Altuïtion lanceren nieuwe opleiding Customer Experience Management
Wanneer:11 december 2017

Een optimale klantbeleving als uitgangspunt voor je organisatie

Aanwezigheid van vrouwen in bestuur heeft bescheiden positief effect op winstgevendheid
Wanneer:11 december 2017

Heeft de aanwezigheid van vrouwen invloed op de prestaties van een raad van bestuur? Uit eerder onderzoek bleek van niet, maar Colin P. Green (Lancaster University) en RUG-onderzoeker Swarnodeep Homroy komen tot een andere conclusie. Zij tonen aan dat de aanwezigheid van vrouwen in het bestuur bescheiden, maar economisch betekenisvolle, effecten heeft op de prestaties van het bedrijf. Deze effecten zijn significant groter wanneer vrouwelijke bestuurders daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen in interne commissies.

Floris Boekema wint afstudeerprijs met onderzoek naar efficiënte logistiek voor windparken op zee
Wanneer:01 december 2017

FEB-student Floris Boekema heeft de Service Logistics Forum afstudeerprijs gewonnen met zijn onderzoek naar conditiegestuurde productie en onderhoud van offshore windmolens. De scriptie van Boekema sprong positief in het oog vanwege het wetenschappelijke gehalte, het innovatieve karakter en de bondige schrijfstijl, zo staat te lezen in het juryrapport. Boekema compenseerde het gemis van een casestudy met een uitgebreide gevoeligheidsanalyse en wist op die manier waardevolle aanbevelingen te presenten.

Samenwerking gemeenten bespaart geen geld
Wanneer:28 november 2017

Anders dan gedacht verlaagt samenwerking tussen gemeenten de uitgaven van gemeenten niet. Ook leidt samenwerking niet tot een meetbare verbetering van de gemeentelijke voorzieningen. Dat schrijven Maarten Allers en Tom de Greef van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO), een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceren hun bevindingen vandaag in economenvakblad ESB.

Een decennium praktische en wetenschappelijke klantinzichten: RUGCIC viert tienjarig bestaan
Wanneer:28 november 2017

Het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen (RUGCIC) bestaat tien jaar en viert dat op 30 november met een lustrumseminar rond wetenschappelijke doorbraken en de nieuwste praktische klantinzichten van onder meer NS, Wehkamp, Achmea en KLM.

Nederlandse beursondernemingen richten zich op de langere termijn | iGOR presenteert onderzoek op Eumedion-symposium
Wanneer:28 november 2017

Bestuurders van Nederlandse beursondernemingen zijn meer op de lange termijn gericht dan hun Amerikaanse collega’s. Het langetermijndenken onder beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen lijkt de afgelopen tien jaar ook enigszins sterker geworden. Dat blijkt uit onderzoek van Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra en Kees van Veen van het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR).

RUG en Noordelijke Online Ondernemers lanceren Groningen Digital Business Centre
Wanneer:25 november 2017

De Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) slaan de handen ineen om de bloeiende digitale sector in Noord-Nederland uit te bouwen en te versterken. Samen lanceren zij het Groningen Digital Business Centre (GDBC), een nieuw kenniscentrum dat zich richt op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digitaal ondernemen. Een belangrijke doelstelling is het opleiden van jong talent op het gebied van digital business en big data om tegemoet te komen aan de dringende vraag vanuit de sector naar academisch geschoolde professionals.

Noordelijk MKB wil creativiteit in bedrijf stimuleren
Wanneer:23 november 2017

Heeft u als ondernemer, bedrijf of organisatie een vraagstuk? Of wilt u zich laten inspireren door de volgende generatie professionals? Meldt u zich dan aan voor: Business Meets University: Creating Success in the North op donderdag 16 november 2017.

Zelfsturing mislukt vaak omdat managers bang zijn macht te verliezen
Wanneer:23 november 2017

De manager zelf blijkt de grootste horde bij het invoeren van zelfsturende teams. Hoe minder macht een leider heeft, hoe minder hij of zij genegen is te delen. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Sanne Feenstra en hoogleraar Janka Stoker onder zevenhonderd lezers van het magazine Management Team.

Toenemende verantwoordingsdruk serieuze stressor voor deel medisch specialisten
Wanneer:22 november 2017

Een deel van de medisch specialisten ervaart het risico op een potentiële aanklacht als stressor in het werk. De noodzaak om professionele verantwoording af te leggen wordt erkend, maar genereert ook druk. Het huidige verantwoordingssysteem werkt daardoor gedeeltelijk averechts, concludeert promovendus Erik Renkema. ‘Het risico op een potentiële aanklacht leidt ertoe dat een deel van de specialisten extra diagnostiek aanvraagt, meer terughoudend is in het rapporteren van incidenten en in het bespreken van incidenten met patiënten en soms een bepaalde behandeling of bepaalde patiënt gaat mijden. Dat gedrag strookt niet met het doel van het verantwoordingssysteem, dat juist bedoeld is om verantwoorde zorg te stimuleren’, stelt Renkema.

Concurrentiebeperkende regelgeving in financiële sector belemmert economische groei
Wanneer:22 november 2017

Concurrentiebeperkende regelgeving in de bancaire sector heeft een remmende werking op de economische groei. Dat concludeert Pieter IJtsma op basis van een onderzoek naar de effecten van deregulering in de bankensector van de Verenigde Staten op de economische groei in de periode tussen 1970 en 2000. Hij toont aan dat deregulering leidt tot positieve spillover-effecten: ook omliggende staten profiteren mee van het terugdringen van concurrentiebeperkende regelgeving.

Nieuwe blik op laaggeletterde schuldenaren
Wanneer:21 november 2017

De communicatie verbeteren met laaggeletterde mensen met schulden, dat is de missie van Martijn Keizer. Samen met Syncasso Gerechtsdeurwaarders, Kredietbank Nederland en de Stichting Lezen & Schrijven brengt hij laaggeletterdheid onder schuldenaren in kaart. Dat project ‘Lezen ≠ begrijpen’ is mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

TED Talk Koert van Ittersum | The obesity epidemic: it will take the entire village
Wanneer:20 november 2017

Het oplossen van obesitas vereist een collectieve inspanning. Hoogleraar Koert van Ittersum roept het hele dorp op - beleidsmakers, ondernemers en academici - om hun krachten te bundelen en individuen in staat te stellen de controle over hun calorie-inname te vergroten en een gezond gewicht te bereiken en te behouden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt klanten loyaler
Wanneer:14 november 2017

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) leidt tot loyalere klanten. De loyaliteit van klanten - gemeten aan het percentage dat na twee jaar nog steeds klant is - ligt 7% hoger bij bedrijven die in de ogen van hun klanten een grotere maatschappelijke bijdrage leveren. Dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en data-analysebureau MIcompany. ‘Onze bevindingen zijn van belang omdat wij aantonen dat nobele overtuigingen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen hand in hand kunnen gaan met financiële motieven’, zegt dr. Jenny van Doorn, universitair hoofddocent aan de RUG. Het onderzoek wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Marketing Letters.

Lager aandeel banen middeninkomens meest zichtbaar in de Randstad
Wanneer:08 november 2017

In de Randstad daalt het aandeel banen voor mensen met een middeninkomen en stijgt het aandeel banen voor mensen in de laagst en hoogst betaalde beroepen. Deze zogenoemde ‘polarisatie’ op de arbeidsmarkt speelt vooral in en rondom steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar ook in sommige perifeer gelegen gebieden, zoals Groningen en Friesland speelt dit. Dat blijkt uit onderzoek ‘Employment Polarization in Local Labour Markets’, uitgevoerd door het Centraal Planbureau en promovendus Nikolaos Terzidis van de Rijksuniversiteit Groningen.

Minou Olde Keizer geëerd met World Class Maintenance Award voor beste proefschrift
Wanneer:06 november 2017

FEB-promovendus Minou Olde Keizer heeft de World Class Maintenance Award 2017 in de wacht gesleept voor het beste proefschrift op het gebied van onderhoud. De jury van WCM, een netwerkorganisatie die ‘slim onderhoud’ voor de Nederlandse industrie stimuleert, was bijzonder ingenomen met haar onderzoek naar onderhoudsstrategieën voor complexe systemen.

Richard Jong-A-Pin shines at TEDxGroningen: We make many decisions to confirm our identity
Wanneer:03 november 2017

Very excitingly FEB’s associate professor Richard Jong-A-Pin was invited to talk at TEDxGroningen recently. Jong-A-Pin: ‘I had the honor to give a TED talk in the fully sold out Stadsschouwburg. My talk was about how we make decisions that have low-cost and low-benefit and focuses on the concept of expressive utility - the things we do to confirm our identity. In March I had written a FEBlog related to the topic and the research article which it is based on.’

Huizenbubbel: de jacht is geopend – Opinie Dirk Bezemer
Wanneer:02 november 2017

Zijn de overkokende huizenprijzen in Amsterdam, Utrecht en Groningen een probleem aan het worden? De Rabobank verwacht voor 2017 in Nederland een gemiddelde huizenprijsgroei van 7,6 procent. Loopt Nederland het gevaar van een bubbel? De beleidsmakers denken van wel, en volgen daarmee een internationale trend. Dat zijn althans de signalen uit Den Haag, Amsterdam, Bejing en Brussel.

‘Ratio of onderbuik?’ – Vooruitblik Dick de Waard op seminar ‘Op zoek naar de blinde vlekken van de toezichthouder’
Wanneer:01 november 2017

Prof. dr. Dick de Waard blikt vooruit naar iGOR seminar 'Op zoek naar de blinde vlekken van de toezichthouder', 9 november in Haren.

‘Braingain’ in plaats van ‘braindrain’: emigratie van hoger opgeleide werknemers versnelt economische groei in thuisland
Wanneer:30 oktober 2017

In landen met een hogere emigratie van hoger opgeleide werknemers groeien kennisintensieve industrieën sneller. Dat concludeert Marianna Papakonstantinou in haar onderzoek naar potentiële internationale ‘spill-overs’ van menselijk kapitaal. Zij analyseerde de impact van migratie op het menselijk kapitaal van het thuisland. De migratie van zowel hoog- als middelhoogopgeleide werknemers leidt tot een positief effect op de economische groei. Dat duidt, wellicht verrassend, op een ‘braingain’ in plaats van een ‘braindrain’, stelt Papakonstantinou.

Maatschappelijke polarisatie schaadt economische ontwikkeling Europese regio’s
Wanneer:30 oktober 2017

Maatschappelijke polarisatie heeft een negatieve invloed op economische ontwikkeling. Dat effect is voor het eerst met cijfers aangetoond in recent onderzoek van Sjoerd Beugelsdijk, Mariko Klasing en Petros Milionis van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerden gegevens van 250 regio’s in de Europese Unie en publiceerden hun bevindingen in het Scandinavian Journal of Economics.

Gretigheid valkuil voor jonge werkers - Interview met FEB-promovendus Joost van de Brake
Wanneer:27 oktober 2017

Interview met FEB-promovendus Joost van de Brake in Broerstraat 5.

Peter Verhoef in het NOS Journaal: Discounters groeien gewoon door, ook na de crisis
Wanneer:25 oktober 2017

Peter Verhoef in het NOS Journaal: Discounters groeien gewoon door, ook na de crisis

Innoverende mkb-bedrijven kiezen sneller voor samenwerken
Wanneer:24 oktober 2017

Samenwerken bij innoveren loont alleen als bedrijven zelf ook investeren in innovatie. In Noord-Nederland zijn 55 verschillende samenwerkingsinitiatieven geïdentificeerd. Mkb-bedrijven maken actief gebruik van deze samenwerkingsinitiatieven. Dat blijkt uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2017 van de Rijksuniversiteit Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Van de 624 deelnemende bedrijven participeert 36% in minstens één innovatienetwerk, innovatie-testomgeving of incubator. Hoe actiever bedrijven zijn op het vlak van innovatie, hoe meer ze geneigd zijn om deel te nemen aan dit soort van innovatiesamenwerking.

Jan Willem Bolderdijk genomineerd voor Het Klokhuis Wetenschapsprijs
Wanneer:16 oktober 2017

FEB-onderzoeker Jan Willem Bolderdijk is genomineerd voor de wetenschapsprijs van het kinderprogramma Klokhuis. Het doel van de Klokhuisprijs is om een breed en jong publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Aan het onderzoeksgebied van het winnende onderzoek wordt een wetenschapsaflevering van Het Klokhuis gewijd.

printOok beschikbaar in het: English