Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Actueel

|2018 | - |2017 | - |2016| - |2015| - |2014| - |2013| - |2012| - |2011|
FEB Nieuwstip? r.s.buikema@rug.nl
Een bonuskaart voor hartpatiënten
Wanneer:16 januari 2019

Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek waar de wereld beter van wordt. Ik beweer niet dat het voor al mijn studies geldt, maar een deel heeft echt een direct maatschappelijk nut.’

Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties
Wanneer:15 januari 2019

Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen hoogleraren Paula van Veen-Dirks en Henk ter Bogt (Rijksuniversiteit Groningen) en Berend van der Kolk (IE University Madrid) in een onderzoek onder medewerkers van 105 afdelingen publiekszaken van Nederlandse gemeenten. Zij publiceren hun conclusies in het wetenschappelijke tijdschrift European Accounting Review.

Corporate governance and strategy – preparing firms and their stakeholders for the digital era | Oratie Jana Oehmichen
Wanneer:11 januari 2019

Corporate-governanceonderzoek moet nieuwe digitale uitdagingen integreren om zinvolle antwoorden en oplossingen te kunnen formuleren voor bedrijven, regelgevers en de samenleving. In haar oratie geeft Jana Oehmichen een vooruitblik op een geïntegreerde onderzoeksagenda.

Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting
Wanneer:10 januari 2019

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt. Gemeenten rekenen die extra kostenpost door aan hun inwoners. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vier FEB-onderzoekers in Top 40 Best Publicerende Nederlandse Economen
Wanneer:09 januari 2019

In de Economentop 40 van 2018 staan vier onderzoekers van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Dat zijn: Robert Inklaar (op plek 16), Peter Verhoef (21), Marcel Timmer (32) en Jakob de Haan (tevens Hoofd Onderzoek bij De Nederlandsche Bank, 34).

Gemeentelijke herindeling leidt niet tot minder samenwerking
Wanneer:04 januari 2019

Volgens het regeerakkoord moeten gemeenten die teveel samenwerken worden heringedeeld. Maar door herindeling gaan gemeenten niet minder samenwerken. Gemeenten worden gemiddeld steeds groter, en tegelijkertijd werken ze ook steeds meer samen. Dit blijkt uit onderzoek van COELO-hoogleraar Maarten Allers dat vandaag is gepubliceerd.

Welke hulp heeft werkelijk effect?
Wanneer:19 december 2018

Hij komt zojuist uit Ghana. En eigenlijk had hij tegelijkertijd wel bij een project in Malawi willen zijn. Robert Lensink is gedreven om de welvaart in arme landen te verhogen. Daarom buigt hij zich dag-in-dag-uit over manieren om de armste inwoners in de wereld een zetje in de rug te geven. ‘Wat werkt? Dat moet je als wetenschapper op een goeie manier onderzoeken en aantonen.’

Most promising PhD proposal Award for Johannes Kleinhempel
Wanneer:17 december 2018

Last week, Johannes Kleinhempel won the award for the most promising PhD proposal at the European International Business Academy Meeting in Poznan (Poland).

Van energie op zee tot zorghulpmiddelen: subsidie voor FEB-onderzoek naar logistiek om de samenleving te versterken
Wanneer:14 december 2018

Onderzoekers van de vakgroep Operations Management & Operations Research van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde ontvangen landelijke subsidie voor twee grote onderzoeksprojecten. Het gaat om twee studies binnen het NWO/Dinalog Integrator-programma, dat gericht is op de rol van logistiek als facilitator voor het versterken van de samenleving. De FEB-onderzoekers zijn betrokken bij een studie naar de logistiek van energie opwekken op zee en een onderzoek naar innovatieve toepassingen in de logistiek van zorghulpmiddelen.

Financiële reuzen cruciaal voor stabiel klimaat
Wanneer:28 november 2018

Financiële instellingen zoals banken en pensioenfondsen kunnen een sleutelrol spelen bij het tegengaan van de klimaatverandering. Niet alleen door hun investeringen te verleggen naar duurzame energie en bedrijven die minder kooldioxide uitstoten, maar vooral door via hun aandelenbezit invloed uit te oefenen in de economische sectoren in cruciale ecosystemen zoals het Braziliaans Amazonegebied en de boreale bossen van Rusland en Canada.

Gepensioneerde huiseigenaren terughoudend met verzilveren woningwaarde
Wanneer:26 november 2018

Nederlandse huishoudens zijn terughoudend in het verzilveren van hun eigenwoningbezit ten behoeve van consumptie tijdens hun pensioen. Hoewel het eigen huis een belangrijk onderdeel van hun totale bezit vormt, zien zij het eigenwoningbezit niet als manier om te sparen voor hun pensionering. De lage bereidheid tot het liquideren van de woningwaarde wordt onder meer veroorzaakt doordat huiseigenaren de eigen woning beschouwen als een belangrijk onderdeel van de erfenis voor hun kinderen. Dat concludeert Eduard Suari-Andreu. Hij promoveert op 6 december aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zelfsturende teams leiden niet tot meer gelijkheid onder collega’s
Wanneer:21 november 2018

Het verminderen of zelfs helemaal verwijderen van formeel leiderschap leidt niet tot meer gelijkheid in teams. Door de afwezigheid van een formele leider ontwikkelt zich in zelfsturende teams namelijk een sterkere informele hiërarchie. Om ervoor te zorgen dat teamleden onderling als gelijken met elkaar kunnen samenwerken moet een leider juist een duidelijke structuur bieden, zodat teamleden niet onderling hoeven uit te vechten wie de baas is. Dat concluderen Jacoba Oedzes, Gerben van der Vegt, Floor Rink van de Rijksuniversiteit Groningen en hun collega Frank Walter (Justus Liebig Universität Giessen). Zij publiceren hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Organizational Behavior.

Gezondheidsprogramma op het werk leidt tot stigmatiseren van collega’s met overgewicht
Wanneer:20 november 2018

Programma’s voor het bevorderen van gezondheid op het werk leggen vaak de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid voor afvallen. Deze aanpak kan echter nadelige gevolgen hebben voor werknemers met obesitas. Die gevolgen zijn, onder andere, meer stigmatisering en discriminatie op grond van gewicht op de werkplek. Wat zorgwekkend is, is dat deze programma’s ook hebben geleid tot situaties waarin werknemers het gevoel hebben voor een onmogelijke taak te staan omdat ze zich steeds verantwoordelijker voelen voor hun gewicht maar er minder controle over hebben. Nadruk op de verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn werknemers gezond te houden, leidde niet tot deze nadelige effecten en zou een goed alternatief kunnen bieden.

printView this page in: English