Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB News / FEB

Stijging woonlasten grote gemeenten: 6,0% voor woningeigenaren, 3,2 % voor huurders

18 januari 2023
Woonwijk in Nederland

Huishoudens met een koopwoning betalen dit jaar in de grote gemeenten 6,0 procent meer aan gemeentelijke woonlasten. Voor huurders is deze stijging met 3,2 procent veel lager. Vooral de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt in de grote gemeenten. Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2023 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). COELO is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht de tarieven van 39 grote gemeenten, waar 41 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op de website van COELO.

Woonlasten huiseigenaren

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing min een eventuele korting op de totale aanslag) stijgen gemiddeld met 52 euro (6,0 procent) tot 925 euro per jaar. Vooral de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt sterk, namelijk gemiddeld met 9,1 procent (31 euro). Dit percentage is gecorrigeerd voor de stijging van de huizenprijzen. De rioolheffing (4,8 procent; 9 euro) en de afvalstoffenheffing (4,5 procent, 16 euro) stijgen minder sterk. De sterke stijging van de gemeentelijke woonlasten voor woningeigenaren komt vooral doordat Amsterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht de ozb met meer dan 20 procent verhogen. In de overige grote gemeenten stijgen de woonlasten gemiddeld 3,5 procent (31 euro).

Stijging woonlasten huurders lager

Huishoudens met een huurwoning betalen geen ozb aan de gemeente, maar wel afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten rioolheffing. Gemiddeld betalen zij in 2023 hieraan 414 euro. Dat is 13 euro (3,2 procent) meer dan in 2022. De lagere stijging voor huurders komt niet alleen doordat zij geen ozb betalen, maar ook doordat de rioolheffing voor huurders met 2,2 procent (1 euro) minder sterk stijgt dan die voor huiseigenaren.

Stijging ozb moet lagere rijksuitkering compenseren

Amsterdam en ’s-Gravenhage verhogen de ozb met meer dan 20 procent, onder meer omdat zij door de in 2023 ingevoerde nieuwe verdeelformule een lagere uitkering ontvangen uit het gemeentefonds. Het bestuur van Utrecht vindt de sterke ozb-stijging daar gerechtvaardigd omdat het vermogen van woningeigenaren (de waarde van de woning) sterker is gestegen dan de belasting op dat vermogen (de ozb).

Meer informatie:

www.COELO.nl
Vragen? Neem contact op met Corine Hoeben.

Laatst gewijzigd:30 januari 2023 11:37

Meer nieuws