Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Bedrijfskunde - Technology Management
Header image Bedrijfskunde - Technology Management

Bedrijfskunde - Technology Management

Studeer Bedrijfskunde met het profiel Technology Management in Groningen en leer theorie, technologie en een praktische aanpak om te zetten in succesvolle innovaties binnen het bedrijfsleven.

Hoe kun je technologie inzetten om bedrijven effectiever en efficiënter te maken? Hoe organiseer je technologische innovatie en ontwikkeling? Hoe integreer je de impact op mens en milieu in een bedrijfsmatige oplossing? Met dit soort vragen ga jij aan de slag tijdens het profiel Technology Management (TM). En door gastcolleges, praktijkcases en excursies bij grote bedrijven, zoals Philips, Scania, Wavin en Van Wijnen, is de theoretische kennis die je opdoet direct gerelateerd aan de praktijk.

In het profiel Technology Management (TM) leer je wat er komt kijken bij het ontwikkelen, maken en vernieuwen van producten en diensten en over het verbeteren van processen. Technologische innovaties en ontwikkelingen moeten georganiseerd worden: van de inrichting van de werkplek en de taakverdeling onder medewerkers, de stappen die komen kijken bij een product- of procesinnovatie tot het daadwerkelijk inzetten van een veranderingstraject. Maar ook met de impact op mens en milieu moet rekening worden gehouden.

Om vernieuwingen en processen op het gebied van technologie beter te kunnen begrijpen, verdiep je je in het profiel Technology Management in onderwerpen zoals logistiek, productie, arbeidsorganisatie en informatieverwerking. Verder leer je over de rol die technologie speelt in het bedrijfsleven. Nadat je het profiel TM hebt gevolgd, kun je complexe bedrijfsproblemen waar techniek een belangrijke rol speelt modelleren, analyseren, oplossingen aandragen en deze implementeren.

Wil je leren hoe je technologie kunt inzetten om bedrijven effectiever en efficiënter te maken? En vind je het belangrijk dat je weet hoe je theoretische kennis kunt vertalen naar een praktische toepassing? Dan is het profiel Technology Management wat voor jou.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Bedrijfskunde
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50645
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Economie en bedrijfskunde
Waarom dit programma in Groningen?
 • Kies voor een veelzijdige studie, die zich richt op praktische toepassingen van wetenschappelijke inzichten: vanuit een brede basis in het eerste jaar start je met de specialisatie Technology Management in het tweede studiejaar en ga je aan de slag met actuele mondiale vraagstukken op het snijvlak van bedrijfsleven en technologie.
 • Kom al tijdens je studie in contact met organisaties die jouw toekomstige werkgever kunnen zijn. Gedurende het gehele Technology Managementprogramma ligt er een doorlopende nadruk op praktijkervaring en de verbinding met het werkveld. Je bezoekt bedrijven die jou aanspreken en daar werk je opdrachten voor uit.
 • Studenten Technology Management aan de Rijksuniversiteit Groningen vormen een actieve en ambitieuze community. Ruim 450 studenten zijn voor 5 euro per jaar lid van de studievereniging TeMa. TeMa organiseert het hele jaar door allerlei sociale evenementen en activiteiten zoals de TeMa Conference, in-house tours (bedrijfsbezoeken), TeMa Consultancy Days en internationale studie-projecten.
 • De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (RUG) behoort tot de 1% business schools wereldwijd met zowel een EQUIS als een AACSB accreditatie.
Programma

In het eerste jaar van de BSc Bedrijfskunde volg je vakken op het gebied van organisatiekunde, marketing, financial accounting, human resource management en supply chain operations. Ook volg je vakken waarin je leert wetenschappelijk onderzoek te doen.

Hoe breng je een bedrijfsvraagstuk in kaart? Hoe kwantificeer en interpreteer je gegevens? Hoe doe je een literatuurstudie? Hoe zet je een marketingonderzoek op? Dit zijn vragen waar je je mee bezig houdt tijdens dit studiejaar. In de verschillende vakken wordt de verbinding gemaakt met actuele maatschappelijke en milieuvraagstukken op het gebied van energie, digitalisering en mensenrechten.

Tijdens het eerste jaar begint ook je oriëntatie op de profielkeuze voor het tweede jaar. Mogelijk heb je al een idee welk profiel je aanspreekt door de verschillende vakken in het eerste jaar. Het evenement 'Pick Your Profile' helpt om je inzicht te geven in wat de verschillende profielen inhouden, zodat je een beter gemotiveerde keuze kan maken voor een profiel.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Management Science (5 EC)
Marketing BDK (5 EC)
Organisatie en technologie (5 EC)
Gedrag in organisaties (5 EC)
Statistiek BDK (5 EC)
Supply Chain Operations (5 EC)
Academic Skills I (5 EC)
Financial Accounting BDK (5 EC)
Managing Digital Business (5 EC)
Academic Skills II (5 EC)
Management Accounting BDK (5 EC)
Organisatie en omgeving (5 EC)

Tijdens dit jaar begint jouw specialisatie in één van de deelgebieden binnen de bedrijfskunde namelijk Technology Management. Meteen al in het eerste semester van je specialisatie Technology Management wordt theorie gelinkt aan de praktijk doordat je deelneemt aan excursies naar een groot productiebedrijf en voor dat bedrijf met echte managementvraagstukken aan de slag gaat.

Hoe kun je patronen ontdekken die relevante, oplossingsgerichte informatie opleveren voor bedrijven? En hoe richt je complexe innovatieprocessen met veel verschillende stakeholders goed in? Je verdiept je in alle aspecten die een rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe producten, industriële processen en diensten - van strategie tot marketing. Dat alles breng je vervolgens samen in een student consultancy project. Het tweede semester volg je vakken zoals 'Data Mining and its Applications' en 'Management of Product Innovation'. Ook in deze vakken komen theorie en praktijk samen. Bij 'Datamining and its Application' leer je technieken om grote hoeveelheden data te analyseren. Middels deze analyses ben je in staat om patronen bloot te leggen die nuttige informatie opleveren voor bedrijven om praktische problemen op te kunnen lossen. Bij Management of Product Innovation leer je over innovatieprocessen zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten, industriële processen en diensten. Innovatieprocessen zijn vaak complex van aard en er zijn veel stakeholders van zowel binnen als buiten de organisatie bij betrokken. Tijdens dit vak leer je over aspecten die komen kijken bij de inrichting van een innovatieproces. Daarin komen onderwerpen als strategie, management & organisatie en marketing aan bod. Je sluit het vak af met een tentamen en casestudie uit de praktijk.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Financial Management BDK (5 EC)
Kwalitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
Technologiemanagement (5 EC)
Kwantitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
Logistieke informatiesystemen (5 EC)
Operations Management B&M/TM (5 EC)
Introductie Ethiek en Recht (5 EC)
Onderzoeksontwerp (5 EC)
Work Organization and Job Design (5 EC)
Data Mining and its Applications (5 EC)
Design and Planning of Production (5 EC)
Management of Product Innovation (5 EC)

In het eerste semester van het derde jaar heb je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in een specifiek gebied vanuit een ruim minorenaanbod of je kunt er voor kiezen om voor een half jaar in het buitenland te gaan studeren. Tijdens het tweede semester volg je naast het schrijven van de thesis nog vier verschillende vakken. Er komen in deze vakken diverse sociaal maatschappelijke relevante thema's aan bod. Bijvoorbeeld: hoe integreer je ethische overwegingen in bedrijfsprocessen?

Corporate social responsibility en duurzaamheid zijn ook onderwerpen die worden behandeld. Daarnaast leer je over onderwerpen zoals internationale ketens van goederen, logistieke processen, vraag en aanbod issues, en hoe je bedrijven kunt adviseren hierin. Het vak Ontwerppraktijk en de Bachelor's thesis vormen het slotstuk van je specialisatie in Technology Management. Hoewel dit twee aparte studieonderdelen zijn, zijn ze nauw verbonden met elkaar. Binnen het vak Ontwerppraktijk doe je met een groepje onderzoek naar een verbeteringsvraagstuk bij een organisatie. Jullie hebben daarin zelf de keuze waar je dat gaat doen. Dit kan een klein productiebedrijf zijn, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een opdracht uit te werken voor een grote multinational. De uitkomsten van het onderzoek dat je in groepsverband hebt gedaan, vormen de context voor je individuele scriptie. Je sluit het vak Ontwerppraktijk af met een presentatie voor het bedrijf. Tijdens het vak presenteren de groepjes regelmatig hun vorderingen. Op deze manier kom je veel te weten over verschillende organisaties, wat er allemaal speelt in het werkveld en wat mogelijk jouw toekomstige rol hierin zal zijn.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Minor (30 EC)
Ethics in Business and Management (5 EC)
International Bus. & Supply Chain Market (5 EC)
Bachelor's Thesis BDK-TM (10 EC)
Ontwerppraktijk BDK-TM (5 EC)
Organisatie, technologie en verandering (5 EC)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 30 EC

Wil je een semester in het buitenland studeren? Onze jaarindeling sluit goed aan op die van de meeste buitenlandse universiteiten. Tijdens je studie word je uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden voor een exchange. Het is een uitgelezen kans om je persoonlijke én vakinhoudelijke horizon te verbreden!

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij

  Het profiel Cultuur en Maatschappij moet je aanvullen met ten minste Wiskunde A of B.

 • HBO propedeuse

  Als je met een afgeronde HBO-propedeuse wilt instromen, dan kan dat mits je voldoet aan de wiskunde-eis en de eis voor Engelse taalvaardigheid. Voor wiskunde geldt dat je minstens wiskunde A of B (voorheen wiskunde A12 of B1) op VWO-niveau afgerond hebt. Voor Engels geldt eveneens dat je dit op VWO-niveau hebt afgerond of een van de Engelse certificaten hebben behaald: een niveau van 80 op een internet-based (iBT) TOEFL-test (Spreken 20 en Schrijven 20), of een niveau van 6 op een IELS-test (Spreken 6 en Schrijven 5,5), een Cambridge B2 First, C1 Advanced of C2 Proficiency (alle onderdelen 169, Spreken 169, Schrijven 162) of een B2 score (alle onderdelen).

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Aanmeldingsprocedure

Als je je voor het studiejaar 2023/2024 aan wilt melden voor een Bacheloropleiding zonder decentrale selectie, moet je dat uiterlijk 1 mei 2023 in Studielink doen. Dat is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen.

Lees meer over de matchingprocedure op Matching bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Bijna alle studenten gaan na hun bachelor Bedrijfskunde verder met een gespecialiseerd masterprogramma. Het profiel Technology Management geeft je direct toegang tot een breed scala aan éénjarige master programma's: MSc Technology and Operations Management, MSc Supply Chain Management, maar ook MSc Change Management, MSc Business Administration, MSc Human Resource Management, MSc International Business and Management, MSc International Financial Management en MSc Marketing.

Het is ook mogelijk om direct te worden toegelaten voor een van de andere masterprogramma's, maar dit is mede afhankelijk van je keuze voor de minor in het derde jaar. Zo is voor de MSc Finance een afgeronde minor in Finance vereist en voor de MSc Economic Development and Globalization is een afgeronde minor ED&G vereist. Daarnaast is het ook mogelijk om direct te worden toegelaten voor andere masterprogramma's bij andere universiteiten.

Arbeidsmarkt

Met de vaardigheden en kennis die jij tijdens het profiel Technology Management hebt geleerd, kun je bij een grote diversiteit aan bedrijven en organisaties gaan werken; van multinational tot adviesbureau, van luchtvaartmaatschappij tot voedingsmiddelenfabrikant. Functies waar jij vooral goed aan de slag kunt hebben een focus op techniek en een continue drang naar verbetering.

Met het profiel Technology Management kun je kiezen voor beroepen op het snijvlak van management en techniek, zoals bijvoorbeeld analist, consultant, brand manager, industrial engineer, informatie-analist, organisatieadviseur, productiemanager en kwaliteitsmanager. Een technologiemanager kan eigenlijk overal terecht - van multinational tot adviesbureau, van luchtvaartmaatschappij tot voedingsmiddelenfabrikant -, zolang er maar een focus is op techniek en een continue drang naar verbetering.

Potentiële beroepen

 • Data analist
 • Logistiek manager
 • Organisatieadviseur
 • Operations manager
 • Industrial engineer
 • Kwaliteitsmanager
Onderzoek

Onderwijs gekoppeld aan onderzoek én loopbaanontwikkeling

Ons onderzoeksgedreven onderwijs is sterk geworteld in de bedrijfspraktijk en de maatschappij. De kern van onze onderwijsaanpak is (interdisciplinair) onderzoek en in samenwerking met externe partners voeren studenten en professoren projecten uit over maatschappelijk relevante onderwerpen zoals de gezonde samenleving en de economie van gezondheidszorgsystemen, digitalisering en hoe AI het bedrijfsleven en de samenleving vormgeeft, klimaatverandering en hoe de overstap naar hernieuwbare energie aan te pakken. Vanaf de eerste dag van je studie gaat het erom een echte impact te hebben.

Je houdt interviews met medewerkers en onderzoekt échte data (Kristyn van der Veen)

In plaats van breed te kiezen wilde ik me onderscheiden met iets specifieks. Tijdens het 'Pick Your Profile' event hoorde ik dat je bij Technology Management (TM) meerdere bedrijfsbezoeken hebt en zo een link met de praktijk wordt gelegd. Dat sprak mij aan en zo kwam ik tot mijn keuze voor TM.

Doordat het een wat kleinere groep (ongeveer 100) betrof, had ik veel contact met medestudenten. Bij TM-vakken doe je zo nu en dan berekeningen (niet al te wiskundig gelukkig), leer je theorieën te begrijpen en toe te passen. Je scriptie schrijf je bij een bedrijf: je houdt interviews met medewerkers en onderzoekt échte data. Op basis van je bevindingen doe je aanbevelingen aan een bedrijf. Die adviserende rol vond ik zo leuk, dat ik graag de consultancy in wil gaan na mijn studie, bij Deloitte bijvoorbeeld. Ik volg nu de master Supply Chain Management, dat sluit goed aan op TM. Sommige TM-ers zitten nu bij Finance of Marketing, omdat ze dat leuker vonden. Daarom is mijn profielkeuze advies: til er ook weer niet al te zwaar aan, kies vooral het profiel dat je leuk vindt, want je kan daarna nog verschillende kanten op.

Lees meer

Na mijn studie hoop ik te worden toegelaten tot een global traineeship bij een multinational (Thomas van der Geest)

Bedrijfskunde is erg breed, maar aan de RUG is er een keuze tot specialisatie in het tweede jaar.

Binnen de BSc Bedrijfskunde is er veel persoonlijke aandacht door de studiegroepen en de mentorgroep. Zelf heb ik voor het profiel Technology Management gekozen, waar de focus voornamelijk ligt op hoe er efficiënt gebruik gemaakt kan worden van technologie binnen alle bedrijfsprocessen. Er wordt goed aangesloten op de actualiteit binnen dit programma. Na mijn studie hoop ik te worden toegelaten tot een global traineeship bij een multinational!

Lees meer

Studieverenigingen

TeMa

TeMa is de studievereniging van de masters Supply Chain Management en Technology and Operations Management. TeMa organiseert sociale, studie- en loopbaanactiviteiten, zoals de maandelijkse socials, de TeMa-conferentie en de Inhousetour.
https://www.temagroningen.nl/home
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Studiebegeleiding

Studeren betekent veel zelfstandig werken en plannen, maar de faculteit helpt je daar natuurlijk wel bij. Je wordt samen met andere eerstejaars in een studiesuccesgroep opgevangen door een mentor. Deze ouderejaarsstudent zorgt ervoor dat je snel wegwijs raakt binnen de faculteit. Je mentorgroep is ook de groep waarmee je werkcolleges volgt.

De studiesuccesgroepen komen meteen vanaf de start van het eerste jaar regelmatig bij elkaar onder leiding van een student-mentor. Je ontmoet medestudenten, wisselt informatie uit en doet opdrachten waarmee je zicht krijgt op je eigen studiemethoden en die je kunnen helpen om effectiever te studeren. Met dezelfde groep volg je je werkcolleges. Deze kleinschalige opzet vergemakkelijkt het contact met je docenten. Elke groep heeft een tutor (docentbegeleider), waarmee je gedurende het jaar een aantal keer een individueel (voortgangs)gesprek hebt. Op deze manier krijg je persoonlijk en regelmatig feedback op je studievoortgang. Veel verschillende factoren spelen een rol bij het succesvol studeren en het is dan ook niet gek als je behoefte hebt aan een objectieve, deskundige gesprekspartner voor specifieke studievraagstukken. Bijvoorbeeld om te kijken of je studie nog op schema ligt of als persoonlijke omstandigheden je studie beïnvloeden. Daarvoor kun je terecht bij de studieadviseurs van de faculteit. Zij behandelen alle informatie vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Aansluitende master programma's