Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Bedrijfskunde - Accountancy and Controlling
Header image Bedrijfskunde - Accountancy and Controlling

Bedrijfskunde - Accountancy and Controlling

Ben je geïnteresseerd in cijfers en het verhaal daarachter? Dan is de 3-jarige academische bachelor in bedrijfskunde met het profiel Accountancy & Controlling wat voor jou.

Het profiel Accountancy & Controlling (A&C) is één van de drie profielen binnen de BSc Bedrijfskunde. Het eerste jaar van Bedrijfskunde is oriënterend van aard. Bij aanvang van het tweede jaar kies je een profiel waar je je verder gaat specialiseren in een van de deelgebieden binnen de bedrijfskunde.

Binnen het profiel Accountancy & Controlling (A&C) leer je over de betrouwbaarheid van informatie voor de besturing van organisaties. Iedere onderneming in Nederland - groot en klein – stelt aan het eind van elk jaar een jaarrekening op. Daarmee brengt de onderneming in kaart of de financiële doelen voor het jaar zijn gerealiseerd en hoe de onderneming er financieel voorstaat. Niet alleen de directie vindt het belangrijk om dit te weten, maar ook de aandeelhouders en beleggers, de banken, de belastingdienst, verzekeraars, het personeel van de onderneming en de leveranciers en klanten. Een controller stelt de jaarrekening samen, en de accountant controleert de jaarrekening. De accountant is naast het werken met cijfers, ook veel bezig met mensen. Je gaat in gesprek met directies en financiële professionals van ondernemingen en deelt jouw expertise over het financiële welzijn van de organisatie.

Het profiel A&C is een specialistische bachelor waarbij je docenten veelal ook professionals uit de praktijk zijn. Zo netwerk je al tijdens je opleiding en leer je over de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Kies je voor Accountancy & Controlling (A&C) aan de Rijksuniversiteit Groningen dan heb je de mogelijkheid om binnen 6 jaar het theoretische opleidingstraject tot Register Accountant (RA) of Register Controller (RC) af te ronden. Groningen is de enige plek in Nederland waar je een NVAO-geaccrediteerde accountantsopleiding kunt volgen. Dit betekent dat je naast de reguliere master, ook nog een tweede mastergraad behaalt.

Na het succesvol afronden van de BSc Bedrijfskunde met het profiel Accountancy & Controlling heb je directe toegang tot de éénjarige MSc in Accountancy & Controlling. Daarnaast heb je ook direct toegang tot de MSc Business Administration, MSc Human Resource Management, MSc International Financial Management, MSc Technology and Operations Management en de Research Master in Economics and Business.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Bedrijfskunde
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50645
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Economie en bedrijfskunde
Waarom dit programma in Groningen?
 • Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb je de mogelijkheid om binnen 6 jaar het theoretische opleidingstraject tot Register Accountant (RA) of Register Controller (RC) af te ronden. De BSc Bedrijfskunde duurt 3 jaar (voltijd), de MSc Accountancy & Controlling duurt 1 jaar (voltijd) en de executive masters zijn 1,5 tot 2 jaar (deeltijd).
 • Groningen is de enige plek in Nederland waar je een NVAO-geaccrediteerde accountantsopleiding kunt volgen.
 • Veel docenten werken ook als professionals in de praktijk. Hierdoor kunnen zij de theorie koppelen aan echte praktijksituaties waardoor je al tijdens de opleiding heel concreet bezig bent met het beroep.
 • De accountantsopleiding in Groningen wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, interactief onderwijs en een persoonlijke benadering.
 • Hoewel het profiel A&C specialistisch van aard is, heb je na het afronden van de BSc direct toegang tot een breed scala aan masterprogramma's aan de RUG.
 • Je hebt de mogelijkheid om voor 5 euro per jaar lid te worden van de FSG, een actieve studievereniging voor financieel geïnteresseerde studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De vereniging heeft meer dan 1800 leden en organiseert formele- en informele evenementen zoals meerdaagse tours in het binnen- en buitenland, een jaarlijks internationaal congres en sprekersavonden.
Programma

In het eerste jaar van de BSc Bedrijfskunde volg je vakken op het gebied van organisatiekunde, marketing, financial accounting, human resource management en supply chain operations.

Hoe breng je een bedrijfsvraagstuk in kaart? Hoe kwantificeer en interpreteer je gegevens? Hoe doe je een literatuurstudie? Hoe zet je een marketingonderzoek op? Dit zijn vragen waar je je mee bezig houdt tijdens dit studiejaar. Ook ga je op bedrijfsbezoek of voer je onderzoek uit bij een bedrijf.

Tijdens het eerste jaar begint ook je oriëntatie op de profielkeuze voor het tweede jaar. Binnen het profiel A&C leer je over de betrouwbaarheid van informatie voor de besturing van organisaties. Ook verdiep je je in het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan interne en externe stakeholders. Naast algemeen bedrijfskundige vakken zijn de vakken binnen het profiel A&C erop gericht om je wetenschappelijke kennis en vaardigheden op het gebied van accountancy en controlling bij te brengen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Management Science (5 EC)
Marketing BDK (5 EC)
Organisatie en technologie (5 EC)
Gedrag in organisaties (5 EC)
Statistiek BDK (5 EC)
Supply Chain Operations (5 EC)
Academic Skills I (5 EC)
Financial Accounting BDK (5 EC)
Informatiemanagement BDK (5 EC)
Academic Skills II (5 EC)
Management Accounting BDK (5 EC)
Organisatie en omgeving (5 EC)

Tijdens dit jaar begint jouw specialisatie in één van de deelgebieden binnen bedrijfskunde, namelijk accountancy & controlling. Naast een aantal algemene BDK-vakken volg je profielspecifieke vakken, zoals Internal Control, Boekhouden, Financial Reporting and Consolidation en Introduction to Auditing.

Binnen al deze vakken ben je al heel concreet bezig met het beroep. Dat doe je door vakinhoudelijk met fictieve cases aan de slag te gaan, maar je leert ook over de positie van een accountant en controller in organisaties en de relevantie van het beroep. Daarnaast kom je in het tweede jaar in contact met 'Big Four' accountantskantoren (EY, PwC, Deloitte, KPMG) tijdens een bedrijfsbezoek. Middelgrote en kleinere kantoren kun je ontmoeten op een informatiemarkt. Aan het eind van het tweede jaar heb je een solide eerste basis gelegd op het gebied van accountancy en controlling.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Financial Management BDK (5 EC)
Internal Control (BSc) (5 EC)
Kwalitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
Accounting for Management Control (5 EC)
Boekhouden A&C (5 EC)
Kwantitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
Financial Reporting and Consolidation (5 EC)
Introductie Ethiek en Recht (5 EC)
Onderzoeksontwerp (5 EC)
Advanced Financial Accounting (5 EC)
Financiering A&C (5 EC)
Introduction to Auditing (5 EC)

In het derde en afsluitende jaar van je bachelor in accountancy & controlling zul je je verder gaan specialiseren. Je hebt dan nog één algemeen vak, de andere vakken zijn allemaal profielspecifiek.

De basisbeginselen in auditing en internal control worden verder uitgediept in de vakken Auditing Practices en Accounting Information Systems. Daarnaast bestudeer je overige thema's die van belang zijn voor de accountant en de controller, zoals Belastingrecht, Management Control en Financial and Actuarial Calculus. Ook in het derde jaar ben je al veel bezig met het beroep. Zo controleer je een fictieve jaarrekening van een organisatie. Je sluit het programma af met de Bachelor's Thesis in Accountancy & Controlling.

Het profiel A&C voldoet aan de eisen die de bij wet ingestelde Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Vereniging voor Registercontrollers (VRC) stellen. Daarom is in dit profiel geen minor opgenomen in het derde jaar, maar alleen verplichte, verdiepende vakken. Zo word je goed voorbereid op de aansluitende master. Je kunt wel altijd extra-curriculair een minor volgen (ook in het buitenland).

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Corporate Governance for A&C (5 EC)
Financial Statement Analysis for A&C (5 EC)
Inleiding Belastingrecht voor A&C (5 EC)
Auditing Practices (5 EC)
Global Corporate Taxation (5 EC)
Management Control for A&C (5 EC)
Ethics in Business and Management (5 EC)
Financial and Actuarial Calculus (5 EC)
Bachelor's Thesis BDK-A&C (10 EC)
Accounting Information Systems A&C (5 EC)
Ondernemingsrecht voor A&C (5 EC)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 30 EC

Wil je een semester in het buitenland studeren? Onze jaarindeling sluit goed aan op die van de meeste buitenlandse universiteiten. Tijdens je studie word je uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden voor een exchange. Het is een uitgelezen kans om je persoonlijke én vakinhoudelijke horizon te verbreden!

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij

  Het profiel Cultuur en Maatschappij moet je aanvullen met ten minste Wiskunde A of B.

 • HBO propedeuse

  Als je met een afgeronde HBO-propedeuse wilt instromen, dan kan dat mits je voldoet aan de wiskunde-eis en de eis voor Engelse taalvaardigheid. Voor wiskunde geldt dat je minstens wiskunde A of B (voorheen wiskunde A12 of B1) op VWO-niveau afgerond hebt. Voor Engels geldt eveneens dat je dit op VWO-niveau hebt afgerond of een van de Engelse certificaten hebben behaald: een niveau van 80 op een internet-based (iBT) TOEFL-test (Spreken 20 en Schrijven 20), of een niveau van 6 op een IELS-test (Spreken 6 en Schrijven 5,5), een Cambridge B2 First, C1 Advanced of C2 Proficiency (alle onderdelen 169, Spreken 169, Schrijven 162) of een B2 score (alle onderdelen).

Studiekeuzecheck

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202401 september 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Bijna alle studenten gaan na hun bachelor Bedrijfskunde verder met een gespecialiseerd masterprogramma.

Het profiel Accountancy & Controlling biedt directe toegang tot de masteropleiding Accountancy of Controlling en eventueel de daarop aansluitende (theoretische) Executive Master of Accountancy (EMA) waarin je wordt opgeleid tot register accountant. Na het volgen van de EMA behoor je tot de hoogst opgeleide accountancy professionals ter wereld.

Arbeidsmarkt

Studenten met het profiel Accountancy & Controlling volgen vrijwel allemaal aansluitend de masteropleiding Accountancy & Controlling en daarna een van de postinitiële opleidingen: Executive Master of Accountancy (mogelijk direct na je master), en de Executive Master of Finance en Control (mogelijk na een aantal jaren werkervaring).

Als accountant werk je meestal voor één van de vier grote accountantskantoren: KPMG, PwC, Deloitte of EY. Als accountant controleer je financiële verantwoordingen zoals de jaarrekening van een onderneming. Je vormt je een beeld van de administratieve organisatie, bekijkt informatiestromen en voert steekproeven en cijferanalyses uit om bepaalde transacties te controleren. Tegenwoordig controleert de accountant ook steeds vaker duurzaamheidsverslagen. Je kijkt dus niet meer alleen naar financiële informatie, maar ook naar niet-financiële informatie. Terwijl een accountant meestal meerdere cliënten heeft en dus bij meerdere ondernemingen ‘over de vloer’ komt, heeft een controller een vaste werkplek bij een bedrijf. De controller bereidt onder meer de jaarrekening voor en is verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten, het maken van kostenberekeningen, het beoordelen van investeringsvoorstellen en het opstellen van prestatiemeetsystemen. Je wordt ook wel het financiële geweten van het bedrijf genoemd.

Potentiële beroepen

 • Accountant
 • Controller
 • Internal Auditor
 • Financial Manager
Onderzoek

Onderwijs gekoppeld aan onderzoek én loopbaanontwikkeling

Ons onderwijs sluit aan op het bedrijfsleven en staat midden in de maatschappij. Daarnaast besteedt de faculteit vanaf het begin van de opleiding aandacht aan wetenschappelijk onderzoek en loopbaanontwikkeling. Een analytische en kritische attitude en een groot probleemoplossend vermogen zijn immers kwaliteiten die elke student nodig heeft in een verdere carrière.

In samenwerking met externe partners voeren we onderzoeksprojecten uit op het gebied van bijvoorbeeld het bankwezen, lokale overheid, klantanalyses, leiderschap, energie, gezond ouder worden en lean operations.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Door praktijkvoorbeelden en opdrachten word je uitgedaagd om verder te kijken (Chantal de Graaf)

Het profiel A&C bevat een groot aantal vakken met elk een andere focus. Hoewel het een specialistische afstudeerrichting is, krijg je meer kennis dan alleen van auditing of control. Denk aan ethiek, rechten en onderzoeksvakken. De docenten zijn fijn en zorgen dat er een goede sfeer is. Als er een probleem is of je ergens tegen aan loopt, kan je altijd een mailtje sturen en zijn ze bereid mee te denken.

Door praktijkvoorbeelden en opdrachten word je uitgedaagd om verder te kijken. Zo voer je bij Auditing Practices een accountantscontrole uit bij een fictief bedrijf en bepaal je de waarde van een bedrijf voor een klant bij Financiering A&C. Dit geeft een soort inkijkje in wat je later zou kunnen gaan doen en waar het vakgebied uit bestaat naast de theorie die je leert. Na mijn bachelor ben ik doorgestroomd in de master A&C: Accountancy. Deze master geeft mij een goede basis om zowel bij een Big Four kantoor als een kleiner kantoor aan de slag te kunnen.

Lees meer

De A&C docenten zijn erg toegewijd en een deel werkt vaak nog in het bedrijfsleven als accountant of controller (Karin Meinders)

In het eerste jaar van Bedrijfskunde vond ik de vakken die aansloten bij Accountancy & Controlling (A&C) interessant en ik kwam erachter dat ik mezelf toch wel graag wilde specialiseren in een bepaalde richting.

De A&C docenten zijn erg toegewijd en een deel werkt vaak nog in het bedrijfsleven als accountant of controller en heeft dus naast veel vakkennis ook veel ervaring en voorbeelden uit de praktijk. Voor mijn keuze heb ik gekeken naar welke vakken ik had en welke vakken ik in de volgende jaren zou gaan volgen.

Lees meer

Studieverenigingen

Financial Study Association Groningen

Financial Study Association Groningen, FSG, is the study association for the financially interested student at the Faculty of Economics and Business of the University of Groningen.
FSG is, with over 1800 members, one of the most active and professional study associations of the Netherlands. The goal of FSG is to close the gap between theory and practice that exists in the areas of:* Accountancy & Controlling (A&C)* Finance* International Financial Management (IFM)* Management Accounting & Control (MAC)
https://fsgroningen.nl/home
Lees meer
(Bindend) studieadvies

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Aansluitende master programma's