Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Bedrijfskunde - Accountancy and Controlling
Header image Bedrijfskunde - Accountancy and Controlling

Bedrijfskunde - Accountancy and Controlling

Studeer bedrijfskunde met het profiel accountancy en controlling in Groningen en bereid je in een kleinschalige setting voor op een carrière als expert in het financiële reilen en zeilen van bedrijven. Als je geïnteresseerd bent in cijfers en het verhaal daarachter, dan is deze opleiding wat voor jou!

Binnen het profiel Accountancy & Controlling (A&C) leer je over de betrouwbaarheid van informatie voor de besturing van organisaties. Iedere onderneming in Nederland - groot en klein – stelt aan het eind van elk jaar een jaarrekening op. Daarmee brengt de onderneming in kaart of de financiële doelen voor het jaar zijn gerealiseerd en hoe de onderneming er financieel voorstaat. Niet alleen de directie vindt het belangrijk om dit te weten, maar ook de aandeelhouders en beleggers, de banken, de belastingdienst, verzekeraars, het personeel van de onderneming en de leveranciers en klanten. Een controller stelt de jaarrekening samen, en de accountant controleert de jaarrekening. De accountant is naast het werken met cijfers, ook veel bezig met mensen. Je gaat in gesprek met directies en financiële professionals van ondernemingen en deelt jouw expertise over het financiële welzijn van de organisatie.

Tijdens bedrijfsbezoeken maak je kennis met verschillende grote accountantskantoren en door gastcolleges en opdrachten van bedrijven zoals EY, KPMG, PWC en Deloitte wordt jouw toekomstige werkveld al snel concreet. Je verdiept je in de betrouwbaarheid van informatie voor de besturing van organisaties, risicoanalyses, auditing, projectmanagement en belastingstelsels. En natuurlijk leer je alles over de jaarrekening die binnen ieder bedrijf, groot of klein, jaarlijks opgesteld wordt door een controller en gecontroleerd wordt door een accountant.

Kies je voor Accountancy & Controlling (A&C) aan de Rijksuniversiteit Groningen dan heb je de mogelijkheid om binnen 6 jaar het theoretische opleidingstraject tot Register Accountant (RA) of Register Controller (RC) af te ronden. Groningen is de enige plek in Nederland waar je een NVAO-geaccrediteerde accountantsopleiding kunt volgen. Dit betekent dat je naast de reguliere master, ook nog een tweede mastergraad behaalt.

Na het succesvol afronden van de BSc Bedrijfskunde met het profiel Accountancy en Controlling heb je directe toegang tot de éénjarige MSc in Accountancy en Controlling. Daarnaast heb je ook direct toegang tot de MSc Business Administration, MSc Human Resource Management, MSc International Financial Management, MSc Technology and Operations Management en de Research Master in Economics and Business.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Bedrijfskunde
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50645
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Economie en bedrijfskunde
Waarom dit programma in Groningen?
 • Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb je de mogelijkheid om binnen 6 jaar het theoretische opleidingstraject tot Register Accountant (RA) of Register Controller (RC) af te ronden. De BSc Bedrijfskunde duurt 3 jaar (voltijd), de MSc Accountancy & Controlling duurt 1 jaar (voltijd) en de executive masters zijn 1,5 tot 2 jaar (deeltijd).
 • Groningen is de enige plek in Nederland waar je een NVAO-geaccrediteerde accountantsopleiding kunt volgen.
 • Bereid je uitstekend voor op het toekomstige werkveld, door les te krijgen van professionals uit de praktijk. Zij koppelen theorie aan echte praktijksituaties, waardoor je al tijdens de opleiding heel concreet bezig bent met het beroep. Zo netwerk je al tijdens je opleiding en leer je over de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
 • De accountantsopleiding in Groningen wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, interactief onderwijs en een persoonlijke benadering.
 • Hoewel het profiel A&C specialistisch van aard is, heb je na het afronden van de BSc direct toegang tot een breed scala aan masterprogramma's aan de RUG.
 • Je hebt de mogelijkheid om voor 5 euro per jaar lid te worden van de FSG, een actieve studievereniging voor financieel geïnteresseerde studenten aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De vereniging heeft meer dan 1800 leden en organiseert formele- en informele evenementen zoals meerdaagse tours in het binnen- en buitenland, een jaarlijks internationaal congres en sprekersavonden.
Programma

In het eerste jaar van de BSc Bedrijfskunde volg je vakken op het gebied van organisatiekunde, marketing, financial accounting, human resource management en supply chain operations.

Hoe breng je een bedrijfsvraagstuk in kaart? Hoe kwantificeer en interpreteer je gegevens? Hoe doe je een literatuurstudie? Hoe zet je een marketingonderzoek op? Dit zijn vragen waar je je mee bezig houdt tijdens dit studiejaar. Ook ga je op bedrijfsbezoek of voer je onderzoek uit bij een bedrijf.

Tijdens het eerste jaar begint ook je oriëntatie op de profielkeuze voor het tweede jaar. Binnen het profiel A&C leer je over de betrouwbaarheid van informatie voor de besturing van organisaties. Ook verdiep je je in het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan interne en externe stakeholders. Naast algemeen bedrijfskundige vakken zijn de vakken binnen het profiel A&C erop gericht om je wetenschappelijke kennis en vaardigheden op het gebied van accountancy en controlling bij te brengen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Management Science (5 EC)
Marketing BDK (5 EC)
Organisatie en technologie (5 EC)
Gedrag in organisaties (5 EC)
Statistiek BDK (5 EC)
Supply Chain Operations (5 EC)
Academic Skills I (5 EC)
Financial Accounting BDK (5 EC)
Managing Digital Business (5 EC)
Academic Skills II (5 EC)
Management Accounting BDK (5 EC)
Organisatie en omgeving (5 EC)

In dit jaar begint jouw specialisatie in een van de deelgebieden binnen bedrijfskunde, namelijk Accountancy & Controlling. Je volgt nog een aantal algemene vakken, waarin onderzoeksvaardigheden, ethiek, recht en duurzaamheid aan bod komen. Verder ga je tijdens de profielspecifieke vakken heel concreet aan de slag met jouw toekomstige beroepspraktijk. Zo werk je vakinhoudelijk aan fictieve cases en maak je via bedrijfsbezoeken kennis met de 'Big Four' accountantskantoren (EY, PwC, Deloitte, KPMG). Middelgrote en kleinere kantoren ontmoet je tijdens een informatiemarkt.

Je wordt expert in financiële vraagstukken, de randvoorwaarden voor betrouwbare en kwalitatieve informatie en de impact van IT op beheersmaatregelen. Je verdiept je in het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening, en gaat in op de maatschappelijke positie van de accountant – bijvoorbeeld binnen Corporate Governance. Ook leer je begrijpen hoe keuzes voor investeringen, producten, kostprijsberekening en productiemethoden een bedrijf op lange en korte termijn kunnen beïnvloeden. Zo heb jij aan het eind van het tweede jaar een solide basis gelegd voor jouw toekomst in accountancy en controlling.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Financial Management BDK (5 EC)
Internal Control (BSc) (5 EC)
Kwalitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
Accounting for Management Control (5 EC)
Boekhouden A&C (5 EC)
Kwantitatieve onderzoeksmethoden (5 EC)
Financial Reporting and Consolidation (5 EC)
Introductie Ethiek en Recht BDK (5 EC)
Onderzoeksontwerp (5 EC)
Advanced Financial Accounting (5 EC)
Financiering A&C (5 EC)
Introduction to Auditing (5 EC)

In het derde en afsluitende jaar van je bachelor in Accountancy en Controlling zul je je verder gaan specialiseren. Je hebt dan nog één algemeen vak, de andere vakken zijn allemaal profielspecifiek.

De basisbeginselen in auditing en internal control worden verder uitgediept in de vakken Auditing Practices en Accounting Information Systems. Daarnaast bestudeer je overige thema's die van belang zijn voor de accountant en de controller, zoals Belastingrecht, Management Control en Financial and Actuarial Calculus. Ook in het derde jaar ben je al veel bezig met het beroep. Zo controleer je een fictieve jaarrekening van een fictieve organisatie. Je sluit het programma af met de Bachelor's Thesis in Accountancy & Controlling.

Het profiel A&C voldoet aan de eisen die de bij wet ingestelde Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Vereniging voor Registercontrollers (VRC) stellen. Daarom is in dit profiel geen minor opgenomen in het derde jaar, maar alleen verplichte, verdiepende vakken. Zo word je goed voorbereid op de aansluitende master. Je kunt wel altijd extra-curriculair een minor volgen (ook in het buitenland). Je sluit jouw derde jaar af met het schrijven van je bachelorscriptie.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Financial Statement Analysis for A&C (5 EC)
Inleiding Belastingrecht voor A&C (5 EC)
Introduction to Corporate Governance (5 EC)
Auditing Practices (5 EC)
Global Corporate Taxation (5 EC)
Management Control for A&C (5 EC)
Ethische en Juridische aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (5 EC)
Financial and Actuarial Calculus (5 EC)
Bachelor's Thesis BDK-A&C (10 EC)
Accounting Information Systems A&C (5 EC)
Ondernemingsrecht voor A&C (5 EC)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Maximaal 30 EC

Wil je een semester in het buitenland studeren? Onze jaarindeling sluit goed aan op die van de meeste buitenlandse universiteiten. Tijdens je studie word je uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden voor een exchange. Het is een uitgelezen kans om je persoonlijke én vakinhoudelijke horizon te verbreden!

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij

  Het profiel Cultuur en Maatschappij moet je aanvullen met ten minste Wiskunde A of B.

 • HBO propedeuse

  Als je met een afgeronde HBO-propedeuse wilt instromen, dan kan dat mits je voldoet aan de wiskunde-eis en de eis voor Engelse taalvaardigheid. Voor wiskunde geldt dat je minstens wiskunde A of B (voorheen wiskunde A12 of B1) op VWO-niveau afgerond hebt. Voor Engels geldt eveneens dat je dit op VWO-niveau hebt afgerond of een van de Engelse certificaten hebben behaald: een niveau van 80 op een internet-based (iBT) TOEFL-test (Spreken 20 en Schrijven 20), of een niveau van 6 op een IELS-test (Spreken 6 en Schrijven 5,5), een Cambridge B2 First, C1 Advanced of C2 Proficiency (alle onderdelen 169, Spreken 169, Schrijven 162) of een B2 score (alle onderdelen).

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Bijna alle studenten gaan na hun bachelor Bedrijfskunde verder met een gespecialiseerd masterprogramma.

Het profiel Accountancy & Controlling biedt directe toegang tot de masteropleiding Accountancy of Controlling en daarna een van de postinitiële opleidingen: Executive Master of Accountancy (EMA), waarin je wordt opgeleid tot register accountant. Na het volgen van de EMA behoor je tot de hoogst opgeleide accountancy professionals ter wereld. Ook kan je de Executive Master of Finance en Control volgen (mogelijk na een aantal jaren werkervaring).

Arbeidsmarkt

Als net afgestudeerde accountant is de kans groot dat je voor één van de vier grote accountantskantoren - KPMG, PwC, Deloitte of EY - gaat werken. Word jij accountant? Dan controleer je de financiële verantwoordingen van een onderneming, zoals de jaarrekening. Je vormt je een beeld van de administratieve organisatie, bekijkt informatiestromen en voert steekproeven en cijferanalyses uit om bepaalde transacties te controleren. Tegenwoordig controleert de accountant ook steeds vaker duurzaamheidsverslagen. Je kijkt dus niet meer alleen naar financiële informatie, maar ook naar niet-financiële informatie.

Terwijl een accountant meestal meerdere cliënten heeft en dus bij meerdere ondernemingen komt, heeft een controller een vaste werkplek bij een bedrijf. Je wordt ook wel ‘het financiële geweten van het bedrijf’ genoemd. Als controller bereid je de jaarrekening voor en ben je verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten, het maken van kostenberekeningen, het beoordelen van investeringsvoorstellen en het opstellen van prestatiemeetsystemen.

Potentiële beroepen

 • Accountant
 • Controller
 • Internal Auditor
 • Financial Manager
Onderzoek

Onderwijs gekoppeld aan onderzoek én loopbaanontwikkeling

Ons onderzoeksgedreven onderwijs is sterk geworteld in de bedrijfspraktijk en de maatschappij. De kern van onze onderwijsaanpak is (interdisciplinair) onderzoek en in samenwerking met externe partners voeren studenten en professoren projecten uit over maatschappelijk relevante onderwerpen zoals de gezonde samenleving en de economie van gezondheidszorgsystemen, digitalisering en hoe AI het bedrijfsleven en de samenleving vormgeeft, leiderschap en governance, toekomstige welvaart en duurzaamheid, klimaatverandering en hoe de overstap naar hernieuwbare energie aan te pakken. Vanaf de eerste dag van je studie gaat het erom een echte impact te hebben.

Door praktijkvoorbeelden en opdrachten word je uitgedaagd om verder te kijken (Chantal de Graaf)

Het profiel A&C bevat een groot aantal vakken met elk een andere focus. Hoewel het een specialistische afstudeerrichting is, krijg je meer kennis dan alleen van auditing of control. Denk aan ethiek, rechten en onderzoeksvakken. De docenten zijn fijn en zorgen dat er een goede sfeer is. Als er een probleem is of je ergens tegen aan loopt, kan je altijd een mailtje sturen en zijn ze bereid mee te denken.

Door praktijkvoorbeelden en opdrachten word je uitgedaagd om verder te kijken. Zo voer je bij Auditing Practices een accountantscontrole uit bij een fictief bedrijf en bepaal je de waarde van een bedrijf voor een klant bij Financiering A&C. Dit geeft een soort inkijkje in wat je later zou kunnen gaan doen en waar het vakgebied uit bestaat naast de theorie die je leert. Na mijn bachelor ben ik doorgestroomd in de master A&C: Accountancy. Deze master geeft mij een goede basis om zowel bij een Big Four kantoor als een kleiner kantoor aan de slag te kunnen.

Lees meer

De A&C docenten zijn erg toegewijd en een deel werkt vaak nog in het bedrijfsleven als accountant of controller (Karin Meinders)

In het eerste jaar van Bedrijfskunde vond ik de vakken die aansloten bij Accountancy & Controlling (A&C) interessant en ik kwam erachter dat ik mezelf toch wel graag wilde specialiseren in een bepaalde richting.

De A&C docenten zijn erg toegewijd en een deel werkt vaak nog in het bedrijfsleven als accountant of controller en heeft dus naast veel vakkennis ook veel ervaring en voorbeelden uit de praktijk. Voor mijn keuze heb ik gekeken naar welke vakken ik had en welke vakken ik in de volgende jaren zou gaan volgen.

Lees meer

Studieverenigingen

Financial Study Association Groningen

The Financial Study Association Groningen, FSG, is de studievereniging voor de financieel geïnteresseerde student aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
FSG is, met meer dan 1900 leden, een van de actiefste en professionele studieverenigingen van Nederland. Het doel van FSG is om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen op de gebieden van: * Accountancy & Controlling (A&C)* Finance* International Financial Management (IFM)* Management Accounting & Control (MAC)
https://fsgroningen.nl/home
Lees meer
(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Aansluitende master programma's