Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund

Raad van Toezicht

Aangewezen door de faculteiten

Hoofden van besturen van erkende studentenverenigingen

Aangewezen door de donateurs

  • mw. mr. E.T. Brill-Meijer
  • mw. dr. J.C. Hoekstra
  • drs. S.J. Lohman
  • prof. dr. H. Borgesius

Laatst gewijzigd:03 maart 2020 12:42