Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund

Raad van Toezicht

Aangewezen door de faculteiten

Hoofden van besturen van erkende studentenverenigingen

Aangewezen door de donateurs

  • mr. E.T. Brill-Meijer
  • dr. J.C. Hoekstra
  • drs. S.J. Lohman
  • prof. dr. mr. J. Borgesius
  • prof. dr. H.W. Frijlink

Laatst gewijzigd:14 augustus 2020 11:47