Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund
Header image Op studiereis dankzij het GUF

Research Master Molecular Medicine and Innovative Treatment - Duitsland, Berlijn

Datum:29 oktober 2020
Auteur:Sam Neppelenbroek
Berlijn, Duitsland
Berlijn, Duitsland

In de periode van november 2019 tot en met mei 2020 heb ik, mede door de financiële hulp van het Groninger Universiteitsfonds, een onderzoeksstage gedaan in Berlijn. Deze stage heb ik gedaan in de groep van Prof. Dr. A. Hutloff bij het ‘Deutsche Rheuma-Forschungszentrum’. Dit was een ideale plek voor mij doordat deze groep zich in het specifiek bezighoudt met de interacties tussen B en T cellen in de context van auto-immuunziektes, een onderdeel van de immunologie waar ik door de jaren heen gefascineerd door ben geraakt.

Tijdens de stage heb ik onderzoek gedaan naar B cellen die betrokken zijn bij een ontsteking in de longen in een muismodel. Op deze manier probeerden we erachter te komen hoe B cellen zich gedragen tijdens ontstekingsreacties die optreden bij mensen met auto-immuunziektes. Mede door de fantastische hulp die ik heb gekregen van de groep waarin ik werkte, konden we veel data genereren en tot interessante bevindingen komen. Daarnaast heb ik verschillende technieken geleerd waarmee ik nog niet eerder gewerkt had. Doordat er ook meerdere lezingen/workshops/conferenties in het instituut gehouden werden in de tijd dat ik daar was, heb ik ook in de bredere zin veel geleerd over het immuunsysteem.

Naast de vele uren die ik heb doorgebracht in het lab was er ook tijd om erachter te komen dat Berlijn een superleuke en zeer interessante stad is. Het was erg jammer dat ik mijn stage eerder heb moeten afbreken vanwege het coronavirus. Toch heb ik een fantastische en leerzame periode gehad in Berlijn. Ik wil graag het Groninger Universiteitsfonds bedanken voor hun financiële hulp.