Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Statistiek & Kansrekening

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Bij de faculteit GMW ben ik aangesteld op de leerstoel Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie. 
Mijn onderzoek richt zich op ontwikkeling van statistische modellen voor toepassingen binnen de sociale wetenschappen. Deze modellen bevatten veelal een longitudinaal of dynamisch component. De hoofdtoepassingen zijn omgevings- en klinische psychologie en de effectiviteit van onderwijsinnovaties. Hiernaast ben ik geïnteresseerd in wetenschapscommunicatie, waarbij datavisualisatie een essentiële rol speelt, alsmedede verbetering van de wetenschappelijke praktijk.

Zie casperalbers.nl voor details.

Biostatistics. Latent Class modeling.
Multilevel. Longitudinal.
R.
Contact

Functie
Item Response Theory (IRT) models, Graphical models, Applied Statistics, Statistical programming
S. (Spyros) Balafas
Contact
Functie
PhD student
(Toepassingen van medische) statistiek in het algemeen, met speciale interesse voor causaliteit (DAGs en toepassingen met observationele data), zoekalgoritmen voor causale structuren en mediatie analyse. 
S. (Sacha) la Bastide-van Gemert
Contact

Functie
universitair docent
econometrie, instrumentele variabelen, many-instruments asymptotiek, exacte inferentie, meetfouten, identificatie,  termijnstructuur van de rente, dynamische mean-variance-analyse, gegeneraliseerde dynamische arbitrage-vrije rentemodellen
prof. dr. P.A. (Paul) Bekker
Contact
Functie
Hoogleraar
drs. J.G.M. (Hans) Burgerhof
Contact

Functie
Docent
Longitudinal cohort studies, randomized controlled lifestyle intervention studies in Nutrition, Physical Activity, Lifestyle, Diabetes, Obesity in the general population / children / renal transplant recipients / diabetes / severe mental illness, E-Health, ...
dr. ir. E. (Eva) Corpeleijn
Contact

Functie
Associate Professor, Senior Researcher
Bayesian modeling
Choice modeling
Factor analysis
Utility theory
dr. K. (Keyvan) Dehmamy
Contact

Functie
Assistant professor
toegepaste statistiek, sociale netwerkanalyse
dr. M.A.J. (Marijtje) van Duijn
Contact
Functie
Universitair hoofddocent
Preference Measurement 
Conjoint Analysis 
Choice Experiments
Experimental Designs
Choice Modeling
Product development
Innovation
Branding 
Pricing
dr. F. (Felix) Eggers
Contact

Functie
Assistant professor
A.F. (Anja) Ernst, MSc
Contact

Functie
PhD Student
My research group (currently comprising 4 PhD students) works on the identification of molecular effects that disease-causing mutations have. More information on my work can be found on http://www.systemsgenetics.nl
prof. dr. L.H. (Lude) Franke
Contact

Functie
Adjunct-hoogleraar Systeem Genetica
- Statistical modeling- Survival analysis (especially: multistate and competing risks models) - Longitudinal data analysis- Mixed models - Causal inference models- Statistical consulting- Statistical support for clinical trials- Statistical learning
prof. dr. C.H. Gräfin zu Eulenburg
Contact

Functie
Unit leader Medical Statistics and Decision Making
Methodologie van vaccin/medicatie-effect onderzoek met "real-world Big Data" (e.g. case-control, case-only, sibling designs, instrumental variable analysis, propensity score analysis) ook in combinatie met kosten-effectiviteitsanalyses en in relatie tot "Precision Medicine". Klinische epidemiologie van (respiratoire) infecties, antibioticabehandeling en vaccins. Implementatie onderzoek van medicatie/vaccins (adherence and persistence) in de gezondheidszorg.
prof. dr. E. (Eelko) Hak
Contact
Functie
Hoogleraar Klinische Farmacoepidemiologie
Cluster analysis
Contact

Functie
PhD student
Statistiek, missing data, imputatie, statistische analyse van sociale netwerken
statistical modelling, Bayesian analysis, variable selection
dr. R. (Rianne) Jacobs
Contact

Functie
Postdoctoral Fellow
prof. dr. R.C. (Ritsert) Jansen
Contact
Functie
Decaan Talentontwikkeling en Hoogleraar Bioinformatica
Data analyse en statistiek, met een speciale interesse in methoden voor het zoeken naar onderliggende structuren in grote twee-weg en drie-weg data sets. Meer info, inclusief publicatie lijst, en suggestie om te vragen om papers toe te sturen: http://kiers.webhosting.rug.nl
prof. dr. H.A.L. (Henk) Kiers
Contact
Functie
Hoogleraar Methoden en technieken van gegevensverwerking
Toegepaste micro-econometrie, verzekerings economie, Schadeverzekering modellen, Economie en econometrie van sport
dr. W.P. (Wim) Krijnen
Contact

Functie
Statistische Genetica, Berekening van genetisch risico
dr. ir. G.J. (Gerard) te Meerman
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent met pensioen
levensloop, genetica, vergelijkend onderzoek, arbeids- en familie sociologie, vruchtbaarheid, partner-relaties, event history analyse
prof. dr. M.C. (Melinda) Mills
Contact
Functie
Hoogleraar
Computational Linguistics, Language Variation, Digital Humanities
Response times, cognitive modeling, Bayesian statistics
dr. D. (Don) van Ravenzwaaij
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent
For an overview of my activities, please see my personal website: http://www.philos.rug.nl/~romeyn/index.html
prof. dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn
Contact

Functie
Hoogleraar Wetenschapsfilosofie
Operations Research/ Wiskunde/ Logistiek/ Sportstatistiek
prof. dr. G. (Gerard) Sierksma
Contact
Functie
Emeritus Hoogleraar
Latente trajectanalyse, Latente klasse analyse
J.J. (Jitske) Sijbrandij
Contact

Functie
PhD student
statistiek, sociale netwerken, multilevel analyse, stochastische modellen in de gedrags- en maatschappijwetenschappen
sociale netwerken, stochastische modellen
Multilevel/Lineaire Structurele Relaties (LISREL/SEM); Latente Klasse Analyse (LCA)
dr. R.E. (Roy) Stewart
Contact
Functie
Methodoloog
dr. J.N. (Jorge) Tendeiro
Contact
Functie
Assistant Professor
Mijn onderzoeksthema is de verklaring van geobserveerde gegevens, meestal uit psychologisch onderzoek, met een betekenisvol en overzichtelijk model. Dit is een uitdagend onderwerp, vooral als er multivariate en/of longitudinale gegevens in één model gevat moeten worden. Specifiek ben ik geïnteresseerd in: 1. data reductie modellen; 2. latente variabelen modellen (bijv. het exploratieve factor model); 3. clusters (bijv. mixture modellen); modellen voor test constructie (bijv. GAMLSS model voor normering) .
prof. dr. M.E. (Marieke) Timmerman
Contact
Functie
Hoogleraar Multivariate data analyse
elektroencephalographie , eye tracking , statistiek , experimenteel ontwerp , onderwijs
Droge ogen; epidemiologie; genetische epidemiologie
dr. J. (Jelle) Vehof, MSc
Contact

Functie
Epidemioloog
Mijn belangrijkste onderzoeksinteresses liggen in de data-gedreven ontwikkeling van diagnostische modellen en risco-voorspellings modellen om patiënt-gerichte zorg in de psychiatrie te verbeteren. Meer specifiek, hou ik mij in mijn onderzoek bezig met de methodologie en/of statistiek die nodig is om dergelijke modellen te kunnen ontwikkelen in 'evidence-based' onderzoek. Mijn interesses op dit gebied liggen bij (1) moderene psychometrie, (2) de analyse van (intensieve) longitudinale data, (3) predictie modellen en (4) Machine Learning.
Ik werk verder als statistisch adviseur voor onderzoekers op de afdeling psychiatrie (UCP/ICPE/RGOC) van het UMCG en voor onderzoekers bij gelieerde GGZ-instellingen.
dr. K.J. (Klaas) Wardenaar
Contact

Functie
senior onderzoeker
Pharmaceutical marketing, Marketing Model Building, Time series analysis, Diffusion modelling, Statistical Quality Control, Six Sigma, Database Marketing, Marketing Analytics, State Space Modeling, Kalman Filtering, Data Science
prof. dr. J.E. (Jaap) Wieringa
Contact
Functie
Hoogleraar Onderzoeksmethoden in de Bedrijfskunde
Modelleren van netwerken; hoog-dimensionale inferentie; schatten van differentiaal vergelijkingen; Statistische genetica
prof. dr. E.C. (Ernst) Wit
Contact
Functie
Hoogleraar Statistiek en Stochastiek
Bioinformatics, biostatistics


Contact

Functie
onderzoeker
Mathematical statistics
dr. I. (Ivan) Zezula
Contact

Functie
printView this page in: English