Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Regionale en Ruimtelijke Economie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Openbare financiën, economie van decentrale overheden, financiële verhoudingen, politieke economie
prof. dr. M.A. (Maarten) Allers
Contact
Functie
Hoogleraar economie van decentrale overheden
Internationale Economie; Globalisering; Internationale handel; Economie van de agglomeratie; Internationale overschrijvingen; wisselkoersen; Internationale macro-economie.
zie web pagina:
http://www.eco.rug.nl/medewerk/brakman/
Vastgoed, stedelijke economie, big data, GIS, statistiek, locatie-analyse
dr. M.N. (Michiel) Daams
Contact

Functie
Assistant Professor
Input output analysis, Economic growth, Technology and Innovations, Industrial organization, Matrix algebra
Ruimtelijke / Stedelijke economie: Locatiekeuze huishoudens, winkel locatie, stedelijke heropleving, woningmarkten, buurtontwikkelingen
dr. M. (Mark) van Duijn
Contact

Functie
Universitair Docent Woningmarkten en Vastgoed (Profilering)
Onderzoek, Strategische beleidsadvisering
Bezoek https://spatial-panels.com 
voor Matlab software van spatial panels en spatial econometrische modellen.
prof. dr. J.P. (Paul) Elhorst
Contact
Functie
Hoogleraar Ruimtelijke Econometrie
Internationale economie; international business, ruimtelijke economie, macro-economie; economie en management
Integrale transport infrastructuur- en gebiedsontwikkeling, (meer)waardebepaling, consensus
Ondernemerschap en Regionaal Economische Ontwikkeling
Regionale Arbeidsmarkteffecten van Automatisering
dr. S. (Sierdjan) Koster
Contact
Functie
Universitair Hoofddocent Economische Geografie
Contact

Functie
Promovendus
Economie en ruimte; Vastgoed en groen; Evaluatie van economie versus ecologie; Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, Multi-Criteria Analyse
Demografie, Economische Geografie, Economie
Vastgoed en Vastgoedontwikkeling
prof. dr. ir. A.J. (Arno) van der Vlist
Contact

Functie
Hoogleraar
printOok beschikbaar in het: English