Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Sociale geneeskunde, Milieugezondheidskunde en Arbeidsgeneeskunde

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Instrumentontwikkeling en validering op het gebied van functioneren in werk en duurzame inzetbaarheid
Patiëntervaringen; kwalitatief onderzoek; dementie en mantelzorg; zeldzame ziekten; participatie visueel beperkte ouderen
dr. M.A. (Manna) Alma
Contact

Functie
Post-doc onderzoeker
Bevorderen van de arbeidsdeelname van mensen met een gezondheidsbeperking, zowel wat betreft re-integratie als duurzame arbeidsparticipatie.  
Centrale onderzoeksthema’s:
- Ontwikkelen en valideren van meetmethoden om arbeidsvermogen vast te stellen
- Identificeren van factoren die van invloed zijn op een duurzame arbeidsrelatie
- Ontwikkelen en evalueren van effectiviteit van interventies om duurzame arbeidsparticipatie en re-integratie te bevorderen
prof. dr. S. (Sandra) Brouwer
Contact
Functie
Hoogleraar Sociale Geneeskunde, i.h.b. arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen
Endemiologie van Arbeid en Gezondheid; Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
prof. dr. U. (Ute) Bultmann
Contact
Functie
Hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder vanuit een epidemiologisch levensloopperspectief
mr. dr. J.P. (Jitse) van Dijk
Contact
Functie
Universitair hoofddocent Sociale Geneeskunde
Gezondheidsvaardigheden bij ouderen, leiderschapsontwikkeling
B.J.M. (Bas) Geboers, MSc
Contact
Functie
Postdoc en projectmedewerker
Health Psychology, Social determinants of health
dr. A. (Andrea) Geckova
Functie
Vice-director of Graduate School Kosice Institute for Society and Health, Youth and Health research programme
Volksgezondheid zoals in klinische epidemiologie
Contact

Functie
Medisch specialist
jeugd, licht verstandelijke beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare groepen, zorgtrajecten, medische sociologie
Social determinant of health, Health andangering behaviours among adolescents
Arts International Gezondheid en Tropengeneeskunde, Arts-IGT (KNMG); Management van Gezondheidsinstellingen (MBA). Publieke gezondheid. Onderzoek naar gezondheidsvaardigheden. Advisering en technische ondersteuning in internationale gezondheidsprogramma’s.
drs. J.A.R. (Jaap) Koot
Contact
Functie
Dekaan Learning Community Global Health, Dekaan Semester 1.1
Kwaliteit van leven
Maatschappelijke participatie
Arbeidsparticipatie / arbeidsongeschiktheid
Zorgonderzoek
Kwalitatief onderzoek
Patiëntenparticipatie
drs. C.M. (Karin) Ree
Contact
Functie
Coordinator Bèta wetenschapswinkel, docent Science & Society
Sociale geneeskunde; Management. Mijn expertise betreft de public health en epidemiologie, met name gericht op preventie, vroegbehandeling en bevordering van gezondheidsgerelateerde participatie. Lopend onderzoek betreft jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.
Occupational Health Epidemiology; Industrial and Organizational Psychology
Health Psychology, Psychosocial determinants of health and health-related behaviours
dr. Z. (Zuzana) Veselska, MSc
Functie
Senior researcher of Youth and Health Graduate School KISH research program
Obesity; Type 2 Diabetes; Genetic epidemiology; Human Genetics; Epigenetics; Gene x Environment interactions, Endocrine Disruptors 
printOok beschikbaar in het: English