Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Letterkunde, overige talen

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Scandinavische letterkunde, cultuur, geschiedenis; onderzoek naar cultuurbemiddeling (cultural transfer and transmission); literatuur en cultuur van minderheden
dr. P. (Petra) Broomans
Contact

Functie
Universitair Hoofddocent Europese talen en culturen (Scandinavisch/Zweeds) met ius promovendi
Aandachtsgebieden: Institutionele benadering literatuurgeschiedens, Editiewetenschap, Relaties muziek en poëzie.
Contact
Functie
Hoogleraar Nederlandse letterkunde, i.h.b. de Moderne Nederlandse letterkunde
Vroegmoderne Engelse literatuur
dr. J. (John) Flood
Contact
Functie
Universitair docent (UD1)
Vanuit een gecombineerde studie Talen en culturen van het Midden-Oosten (Arabisch) en Vertaalwetenschap bestudeer ik literaire, ideologische en ideationele uitwisselingen tussen West-Europa en het Arabische Midden-Oosten; moderne Arabische literatuur; literaire vertalingen; vertaalgeschiedenis en -conventies in het Midden-Oosten.
Literatuur, Modernism and Women's Travel Writing
Contact

Functie
Docente
Ancient Judaism
Comparative Semitics (Hebrew, Aramaic, Akkadian)
Aramaic and Greek Papyrology
Assyriology (Neo-Babylonian Period)
Nineteenth-century English Literature, Romanticism, Lord Byron, Jane Austen, William Wordsworth, John Ruskin, Western Ideas of the Pacific, Literary Criticism and Theory, History of Ideas
English literature: Gerard Manley Hopkins, James Joyce, Victorian literature, modernism, magazines, typography; academic skills. 
dr. T.D. (Tekla) Mecsnober
Contact

Functie
docent
Nederlandse literatuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw in internationale context; literatuur- en cultuurtheorie
Contact

Functie
D. (Dannielle) Shaw
Contact

Functie
PhD student
Medieval literature, especially Chaucer and Gower
Law, politics, multilingualism, Anglo-European contact
Travel, pilgrimage, and geography
Archives and manuscripts

prof. dr. S.I. (Sebastian) Sobecki
Contact
Functie
Hoogleraar Engelse letterkunde en cultuurkunde van de Middeleeuwen
Ideeëngeschiedenis (Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne Tijd), geschiedenis van de plantkunde (amateur)
prof. dr. A.J. (Arjo) Vanderjagt
Contact

Functie
Emeritus hoogleraar Ideeëngeschiedenis
Engelstalige letterkunde na 1850, Faulkner Studies, postkoloniale literatuur en theorie.
dr. I. (Irene) Visser
Contact
Functie
Universitair docent
Institutionele benadering van de moderne Nederlandse letterkunde, jeugd- en Y.A.literatuur, professionalisering en internationalisering van het literaire veld, leescultuur, uitgeverijonderzoek en boekwetenschap.
Oscar Wilde
Victoriaanse Literatuur and Cultuur
Literatuurtheorie
Modernisme / Postmodernisme
Word and Music Studies
Contact

Functie
Universitair Docent Engelse Taal en Cultuur
• Early American Literature (to 1800)
• Comparative Colonial Studies
• New World Poetry
• Native American History
• Aesthetics
• History of the Book
• Digital Humanities
dr. J. (Joanne) van der Woude
Contact
Functie
University Lecturer
printView this page in: English