Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Wetenschapswinkel
Wetenschapswinkel

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen bemiddelt in vragen van non-profit organisaties naar kennis op het brede terrein van de letterendisciplines. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar een methode voor vreemdetaalonderwijs, de inzet van communicatiemiddelen voor een lastig te bereiken doelgroep of de geschiedenis van een organisatie.

De wetenschapswinkel biedt daarmee studenten de mogelijkheid om kennis te maken met maat-schappelijk relevant onderzoek en de arbeidsmarkt. Zo is onderzoek gedaan naar kennis over meer-taligheid onder Pabo-studenten, de jeugdherinneringen van illustrator Cornelis Jetses aan de stad Groningen en de communicatie tijdens zelfzorggesprekken in de apotheek.

Met behulp van een NWO-subsidie wordt momenteel de cultuuroverdracht in leesgroepen onderzocht in samenwerking met bibliotheken en Senia, een landelijke organisatie van literaire leeskringen. Aan het eind van een traject presenteert de wetenschapswinkel samen met de opdrachtgever en (student)onderzoeker de resul-taten aan een breder publiek.

Laatst gewijzigd:14 oktober 2022 10:27