Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

KiVa-scholen

Pesten maximaal terugdringen door blijvend onderzoek naar verbetering

KiVa is een van oorsprong Fins programma dat effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. Het onderzoek naar de effecticiteit van KiVa in Nederland is gedaan door de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

KiVa is één van de schoolbrede programma’s die goedgekeurd zijn door het NJI om pesten tegen te gaan op basisscholen. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Het legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten. Het is een goed voorbeeld van valorisatie in de sociologie. Het onderzoek naar KiVa in Nederland wordt gecoördineerd door projectleider professor René Veenstra. René Veenstra begeleidt een aantal promovendi die specifiek onderzoek doen naar pesten of meer in het algemeen naar prosociaal en antisociaal gedrag.

Uniek aan KiVa is de intensieve samenwerking tussen wetenschappers, schoolbegeleiders en schoolpersoneel. We kunnen veel van elkaar leren. Met de ervaringen van scholen wordt KiVa continue doorontwikkeld. Zo wordt er goed gekeken waar scholen behoefte aan hebben. Vervolgens wordt gekeken hoe het programma daarop kan worden aangepast.

Daarnaast zijn alle verbeteringen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. De cruciale vraag is daarbij: wat werkt voor wie, wanneer en waarom? Antwoorden op deze vraag leveren nieuwe inzichten op, waardoor pesten nog verder kan worden teruggedrongen en het programma beter kan aansluiten bij alle type scholen, leerkrachten en leerlingen.

Laatst gewijzigd:14 oktober 2022 10:27