Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

SlimStampen maakt feiten leren leuk

Het digitale programma SlimStampen is een adaptief overhoorprogramma dat het leren aanpast aan de kennis en vaardigheden van de leerling. Bij het leren van feitenkennis brengen wij allemaal onze eigen achtergrond mee. Huidige leermethodes houden daar geen rekening mee. SlimStampen is een nieuwe manier van leren waarbij een cognitief model het leren van feitenkennis optimaliseert. SlimStampen is gebaseerd op het principe van spreiding en toetsing. Spreiding houdt in dat het leren van feitjes effectiever is als er een grotere tijdsspanne zit tussen de herhalingen. Toetsing houdt in dat leren effectiever is als de leerling actief het antwoord ophaalt, in plaats van "nog een keer overlezen". Het programma is ontwikkeld door dr. Hedderik van Rijn in samenwerking met studenten aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. SlimStampen wordt momenteel toegepast in het online leersysteem van de lesmethodes Frans en Engels van Noordhoff Publishers.

Laatst gewijzigd:25 maart 2024 11:51