Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

Het Qumran Instituut

Vijftig jaar specialistisch onderzoek verricht naar de Dode Zeerollen
Het Qumran instituut
Het Qumran instituut

In het Qumran Institute van de Groninger Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij wordt sinds ruim vijftig jaar specialistisch onderzoek verricht naar de Dode Zeerollen. Inter-nationale vaktijdschriften en series worden van hieruit geredigeerd. Groningen was verant-woordelijk voor de uiteindelijke publicatie van de door de KNAW aangekochte vondsten uit de ‘Dutch Cave’. Dit past in de gekozen onderzoeksstrategie waarbij de wereld van Oude en Nieuwe Testament in de volle breedte van de toenmalige cultuur wordt bestudeerd zonder canonieke of confessionele grenzen. De spectaculaire tentoonstelling in het Drents Museum (2013/2014) met de instituutsdirecteur als gastcurator en in samenwerking met de Israel Antiquities Authority trok ruim 139.000 bezoekers. Er werd een ‘laboratorium’ ingericht waar bezoekers konden zien welke rol de theologische teksten speelden in een bedreigde gemeenschap. Zij werden ingekaderd door objecten die de dramatische situatie van oorlog, verwoesting en vlucht lieten zien. Vanuit de faculteit werd een lespakket voor middelbare scholen ontwikkeld. Ruim 9000 leerlingen op honderdvijftig scholen volgden tot nog toe die lessen. Een cursus voor professionals en een webcursus voor breder publiek volgden. Dit resulteerde in een succesvolle crowdfunding voor een vervolgproject in samenwerking met onderzoekers van Kunstmatige Intelligentie voor de herkenning van de schrijvers achter de manuscripten en hun leef- en denkwereld.

Directeur: Prof. dr. Mladen Popović

Laatst gewijzigd:24 juli 2023 12:50