Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

Een brug tussen de wetenschap en de praktijk

ZorgfocuZ & SocioQuest
ZorgfocuZ & SocioQuest

Om de ruimte tussen wetenschap en toepassing te overbruggen heeft de vakgroep sociologie van de RUG SocioQuest ingesteld. SocioQuest is een bureau voor praktijkonderzoek, advies en kennis-toepassing. ‘We zijn een brug tussen de wetenschap en de praktijk’, zegt directeur Theo van der Zee. ‘We willen sociologische kennis gebruiken om maatschappelijke problemen op te lossen.’ SocioQuest geeft op de volgende wijze invulling aan haar rol:

  • Het doen van praktijkonderzoek en geven van advies in opdracht van diverse organisaties zoals gemeenten, provincies en woningcorporaties.
  • Het -al dan niet met samenwerkingspartners- nemen van concrete initiatieven om op specifieke(re) markten sociologische kennis toe te passen en te vermarkten.

Een voorbeeld van een succesvol initiatief om kennis in de praktijk toe te passen is de uitrol van KiVa, een anti-pestprogramma voor het primair onderwijs (zie www.kivaschool.nl). Een ander initiatief van SocioQuest is de oprichting van onderzoeksbureau ZorgfocuZ. ZorgfocuZ richt zich op praktijk-onderzoek in de zorgsector. Het gaat vooral om onderzoek naar ervaringen en meningen van cliënten, medewerkers en andere stakeholders. ZorgfocuZ beschikt over de nieuwste inzichten en innovatieve analysetechnieken die in wetenschappelijk onderzoek al vrij gangbaar zijn, maar in praktijkgericht onderzoek (bijvoorbeeld in tevredenheids-/ervaringsonderzoek) nog nauwelijks worden gebruikt en juist wel veel meerwaarde kunnen opleveren. ZorgfocuZ heeft sinds de oprichting in 2012 tientallen opdrachtgevers in de zorgsector verder geholpen.

Laatst gewijzigd:14 oktober 2022 10:27