Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

Sociaal Netwerkadvies / Pestweb

Inzicht geven in het sociale klimaat van de klas
Pestweb
Pestweb

Het Sociaal Netwerkadvies is een website ontwikkeld door de vakgroep sociologie van de Rijks-universiteit Groningen. Het programma geeft inzicht in de sociale structuur van een schoolklas. Leerlingen vullen online een aantrekkelijk vormgegeven vragenlijst in en leerkrachten ontvangen binnen een paar dagen een rapport. Hiermee wordt onder meer duidelijk of er pestproblemen in de klas zijn, welke leerlingen goed in de groep liggen en welke niet, wie de leiders van de klas zijn en wat kwetsbare kinderen zijn. SociaalNetwerkadvies is onderdeel van onderzoek naar prosociaal en antisociaal gedrag van leerlingen. Gegevens over sociale relaties en de ontwikkeling van kinderen kunnen gebruikt worden om scholen te informeren en te adviseren hoe de sfeer in de klas bijvoorbeeld kan worden verbeterd, of hoe pesten kan worden gesignaleerd en hoe kwetsbare kinderen kunnen worden geholpen.

Laatst gewijzigd:14 oktober 2022 10:27