Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

Diataal, het leerling volgsysteem voor taal en rekenen

Diataal - Diatoetsen
Diataal - Diatoetsen

Diataal is het internettaaltoetspakket voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het programma biedt digitale toetsen waarmee docenten zwakke en sterke leerlingen kunnen signaleren en diagnosticeren. Het programma ondersteunt gebruikers met oefenmateriaal voor taalondersteuning. Diataal is een degelijk en genormeerd meetinstrument dat op tientallen scholen door heel Nederland wordt gebruikt. Het helpt scholen om op een systematische manier hun leerlingen talenbeleid uit te bouwen en de kwaliteit van het gevoerde talenbeleid te beoordelen. Diataal is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een leerlingvolgsysteem met genormeerde toetsen voor verschillende leerjaren. De toetsen zijn gevalideerd aan de Referentieniveaus Taal. Het internettaaltoetspakket is ontwikkeld door de onderzoeksgroep van dr. Hilde Hacquebord, vakgroep Toegepaste Taalwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:56