Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

Diataal, het leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen

Diataal - Diatoetsen
Diataal - Diatoetsen

Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Met de Diatoetsen van Diataal kun je die ontwikkeling volgen en groei in beeld brengen.

Naast de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs biedt Diataal volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem, compleet met toetsen vanaf groep 3 en doorlopend tot in het voortgezet onderwijs. Aansluitend op de toetsen is er Diaplus met oefenmateriaal op maat en handvatten voor didactisch handelen.

De groeiwijzer, de online omgeving voor leraren, helpt je de toetsen formatief in te zetten. Na de toets wordt, met een kleurcodering die is gerelateerd aan de landelijke referentieniveaus, groei meteen inzichtelijk gemaakt. Je vindt er heldere rapportages op leerling-, klas- en schoolniveau. De toetsuitslag vormt het startpunt voor verder leren: profielanalyses geven gedetailleerde informatie over de sterke en minder sterke punten van de leerling. Zo kun je direct de volgende dag aan de slag en worden volgtoetsen 'groeitoetsen'.

De toetsen van Diataal worden al op honderden scholen door heel Nederland wordt gebruikt. De eerste toetsen zijn ontwikkeld door de onderzoeksgroep van dr. Hilde Hacquebord, vakgroep Toegepaste Taalwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen. Meer weten? Ga naar www.diataal.nl.

Laatst gewijzigd:23 maart 2021 16:40