Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Partnerships Research collaboration Best practices

Levend Erfgoed

Levend Erfgoed
Levend Erfgoed

Levend erfgoed. Beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord-Nederland is een samenwerkingsproject in het kader van het NWO programma Creatieve industrie –Kennis Innovatie Mapping (KIEM). Samen met professionals uit de erfgoedsector en de advies- en ingenieurswereld ontwikkelt Bart Ramakers, hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), producten en diensten ten behoeve van digitalisering, waardering, benutting en beleving van begraafplaatsen in Groningen, Friesland en Drenthe. Vanwege de afname van het aantal begravingen en de stijgende kosten van onderhoud, raken begraafplaatsen steeds meer verwaarloosd. Door onder meer gegevens van begraafplaatsen te digitaliseren komt een instrument beschikbaar voor beheer en behoud, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht over lokale en regionale geschiedenis. Met zowel de ontwikkeling als de toepassing van de genoemde producten en diensten is kennis en expertise gemoeid die in Groningen gebundeld is in een interdisciplinair verband van onderzoekers onder de vlag van het RUG-speerpunt Sustainable Society.

Laatst gewijzigd:14 oktober 2022 10:27