Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en Communicatie

Taal, Cultuur en Communicatie

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie bemiddelt in vragen van non-profit organisaties naar kennis op het brede terrein van de letterendisciplines. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar een methode voor vreemdetaalonderwijs, gesprekstechnieken in een specifieke setting, de inzet van communicatiemiddelen voor een lastig te bereiken doelgroep, de geschiedenis van een organisatie...

Heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar tawi@rug.nl.

printView this page in: English