Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, cultuur en communicatie

Taal, Cultuur en Communicatie

De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie bemiddelt in vragen van non-profit organisaties naar kennis op het brede terrein van de letterendisciplines. Het kan bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar een methode voor vreemdetaalonderwijs, gesprekstechnieken in een specifieke setting, de inzet van communicatiemiddelen voor een lastig te bereiken doelgroep, de geschiedenis van een organisatie...

Nieuwe projecten bij de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie
Nieuwe projecten bij de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

Nieuw bij de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie

  • Van feedback kun je veel leren, maar dan moet het ook wel goed gegeven en georganiseerd worden. Hoe werkt dat? Jorieke Lindner onderzocht het, lees er meer over in: De kunst van goede feedback.
  • Een bijzonder samenwerkingsproject tussen Syrische vluchtelingen en RUG-studenten. Ook interessant voor iedereen die een vreemde taal wil leren! Lees meer: Met je mondvol Nederlands
  • Meisjesboeken oppervlakkig? Yolanda Haan deed een interessant onderzoek voor het Kinderboekenhuis. Lees meer: Meisjesboeken: meer dan oppervlakkige romantiek?

Wat houdt onze bemiddeling in?

De bemiddeling bestaat vaak uit het tot stand brengen en verder begeleiden van stage- en onderzoeksopdrachten, die in veel gevallen door studenten kunnen worden uitgevoerd. Ook kan de Wetenschapswinkel doorverwijzen naar andere instanties, als de vraag niet door de wetenschapswinkel vervuld kan worden. Aan het eind van een traject publiceert de wetenschapswinkel samen met de opdrachtgever en (student)onderzoeker de resultaten aan een breder publiek. Ten slotte denken we actief mee bij het realiseren van eventuele vervolgtrajecten.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Wetenschapswinkel.

Laatst gewijzigd:21 juni 2018 14:57
printOok beschikbaar in het: English