Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Language, Culture and Communication

Voor organisaties

Waar in ons dorp liggen de kloosterfunderingen precies? Op welke manier kan ik mijn surveys verbeteren? Kunnen ouderen op leeftijd nog een tweede taal leren? Zomaar vragen van organisaties die bij ons binnenkomen en waar onze studenten mee bezig gaan. Bent u een maatschappelijke organisatie die behoefte heeft aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de talen, cultuur/erfgoed of communicatie? Dan kan de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie iets voor u betekenen.

Mail ons met uw vraag!

Wat doet de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie?

Wij realiseren laagdrempelig en onafhankelijk onderzoek voor organisaties, door studenten van de Faculteit der Letteren. De Wetenschapswinkel draagt deze projecten en zorgt ervoor dat beide partijen tevreden zijn over het resultaat.

Wat doet de Wetenschapswinkel met mijn vraag?

De Wetenschapswinkel beoordeelt of uw vraag onderzoekbaar is voor studenten en past binnen onze faculteit en doelstellingen. We gaan altijd in overleg met uw organisatie en met experts binnen de universiteit om te zoeken naar de beste oplossing. Wanneer we het erover eens zijn, gaan wij op zoek naar geschikte studenten die het onderzoek kunnen uitvoeren. Zodra dat rond is, komen alle partijen bij elkaar in een startbijeenkomst.

Hoe ziet de rest van het project eruit?

Bij het vervolg van het onderzoek houdt de Wetenschapswinkel de vinger aan de pols. Vaak vindt halverwege een voortgangsoverleg plaats en aan het eind een afsluitende bijeenkomst. Bij deze bijeenkomst presenteren de studenten hun product: dat kan een advies zijn, een object, een analyse, een rapport of een scriptie. Daarna kunnen afspraken gemaakt worden voor presentaties in de eigen organisatie, alternatieve communicatieproducten en vervolgonderzoek. De Wetenschapswinkel communiceert de resultaten en maakt het onderzoek openbaar. Uiteraard evalueren we ook met u hoe het verlopen is, zodat we ook van u blijven leren.

Laatst gewijzigd:12 december 2022 10:35