Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en Communicatie

Voor docenten

Studenten onderzoek laten doen voor opdrachtgevers? Dat kan in samenwerking met de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie. De Wetenschapswinkel werkt samen met diverse opdrachtgevers op het gebied van taal, communicatie en erfgoed. Ook binnen de career minor zijn wij actief.

Wat is de rol van de Wetenschapswinkel in projecten met opdrachtgevers?

De Wetenschapswinkel bemiddelt tussen de student en de organisatie en zorgt ervoor dat het onderzoek ook realiseerbaar is en voldoende binnen het curriculum past. Ook ondersteunen medewerkers studenten bij het ontwikkelen van vaardigheden die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt, zoals projectplanning en professionele communicatie. De Wetenschapswinkel zorgt ervoor dat het project zichtbaar wordt gemaakt op de website en via andere kanalen. In het geval van conflicterende belangen tussen opleiding en opdrachtgever bemiddelt de Wetenschapswinkel om ervoor te zorgen dat beide partijen tevreden blijven.

Wat is mijn rol als docent in een Wetenschapswinkelproject?

Als docent begeleidt u uw studenten op het inhoudelijk en beoordeelt of het werk voldoet aan de eisen van de opleiding. Afhankelijk van uw eigen wensen en het type opdracht heeft u ook zelf contact met de opdrachtgever. Op deze manier kunt u waardevolle contacten opdoen voor eventueel vervolgonderzoek.

Laatst gewijzigd:07 augustus 2018 14:38
printView this page in: English