Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Natuurkunde

Natuurkunde is voor nieuwsgierige mensen die willen weten hoe de verschijnselen in de natuur om ons heen werken. Het vakgebied houd zich bezig met eigenschappen van materie, straling en energie zonder dat daarbij scheikundige veranderingen optreden. Zo beschrijft de natuurkunde hoe kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit werkt. Om te onderzoeken hoe al deze dingen werken, worden theorieën bedacht, experimenten uitgevoerd en computer modellen gemaakt.

Omdat natuurkunde zo breed is, kan ook jij heel goed je PWS over een natuurkundig onderwerp schrijven! Onderzoek naar een natuurkundig onderwerp kan op verschillende manieren. Ten eerste kan je een literatuurstudie doen. Hiermee begin je altijd je onderzoek, om te kijken wat er al bekend is en om de benodigde achtergrond informatie te krijgen. Goede literatuur is namelijk erg belangrijk om kennis over je onderwerp op te doen en voor de onderbouwing van je beweringen die uit je onderzoek volgen. Na je literatuurstudie kan je je hypotheses testen door een experimenteel onderzoek te doen. Dit is waarschijnlijk het leukste deel van je onderzoek en kan je waardevolle informatie opleveren. Een andere optie is om een computer model te maken of een bestaande te gebruiken om een bepaald vraagstuk te beantwoorden. Zo kun je met computers te meest ingewikkelde simulaties draaien van bijvoorbeeld de luchtstroom langs een vliegtuigvleugel.

Hieronder vind je een aantal interessante voorbeeldonderwerpen opgesteld met advies over wat voor onderzoek je zou kunnen doen voor je profielwerkstuk:

Supergeleiding

Supergeleidende materialen zijn materialen waarvan de elektrische weerstand verdwijnt wanneer het materiaal wordt gekoeld tot een specifieke (zeer lage) temperatuur. Koeling van deze materialen wordt vaak gedaan met vloeibaar helium en vloeibaar stikstof, erg koud dus!

Supersnelle beelden

Met de hogesnelheidscamera kan je supersnelle bewegingen tot in detail bekijken. Je kunt zo bekijken wat popcorn eigenlijk doet tijdens het ontploffen, hoe een zeepbel uit elkaar spat of hoe een druppel neerkomt in een glas water. Hogesnelheidscamera's worden daarom gebruikt om dingen zichtbaar te maken die zo snel gebeuren dat je ze met het blote oog niet kan waarnemen.

Hall-effect

Het Hall-effect is een natuurkundig verschijnsel dat op kan treden in een geleider. Wanneer door de geleider een stroom in de x-richting loopt en er een magnetisch veld in de z-richting is aangelegd, zullen de geladen deeltjes een kracht ondervinden (de Lorentzkracht) waardoor ze afbuigen. De ene kant van de draad wordt positief geladen en de andere kant negatief. Het elektrische veld dat hierdoor ontstaat wordt ook wel het Hall-veld genoemd.

Wil je je profielwerkstuk schrijven voor natuurkunde en heb je vragen? Vul dan het contactformulier in!

Laatst gewijzigd:29 november 2021 15:31