Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Bedrijfseconomie

Het vak bedrijfseconomie focust zich op ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Het gaat niet alleen over de interne organisatie van een bedrijf, maar ook over de financiering, marketing, het personeelsbeleid en de verslaggeving van organisaties. Hoe richt je een onderneming op? Hoe kan je een team goed aansturen? Hoe trek je vermogen aan?

Literatuur

In de literatuur zijn veel theorieën te vinden over ondernemerschap en organisaties. Welke stromingen zijn er binnen organisaties en welke ontwikkelingen hebben er recent plaatsgevonden? De laatste jaren is de focus verschoven naar internationale organisaties, vanwege het toegenomen aantal multinationals en de globalisatie. Ook crisismanagement is een belangrijk thema geworden, hoe gaat een overheid om met een tsunami? En hoe wordt een bedrijf georganiseerd wanneer ze fuseren? Je kunt analyseren hoe deze problemen op dit moment worden aangepakt en of dit overeenkomt met de literatuur.

Experimenten en enquêtes is de klas

Er zijn veel theorieën die je aan de hand van proefjes en enquêtes in de klas kunt testen.

  • Samenwerking: Op je eigen school moet je samenwerken voor bepaalde opdrachten, hoe zorgen de teams ervoor dat al het werk op tijd af is en dat iedereen gemotiveerd blijft? Nemen je vrienden graag de leiding of volgen ze liever een leider
  • Optimale groepsgrootte: Er zijn ook proefjes die testen wat de optimale groepsgrootte is om zo effectief mogelijk te werken, dit zal ook afhangen van de taak die de groep moet doen.
  • De optimale leider: Een optimale leider zal voor iedereen verschillen, het is een subjectieve benadering. Waar de één het belangrijk vindt dat een manager betrokken en toegankelijk is, vindt de ander het fijner dat de manager zich positioneert als sterke leider. Je kunt aan de hand van enquêtes en interviews testen welke eigenschappen binnen jouw klas worden gekoppeld aan een sterke leider. Vervolgens kun je dit vergelijken met de leiders die nu daadwerkelijk aan de top staan, zie je verschillen?

Ondernemingsplan en marketingplan

Wil je helemaal in de rol kruipen van een ondernemer? Schrijf dan een ondernemingsplan. In een ondernemingsplan worden de plannen van een ondernemer gedetailleerd beschreven. Mocht je nou alleen het marketingaspect leuk vinden, dan kun je ervoor kiezen je slechts te focussen op het schrijven van een marketingplan. Voor het schrijven van een marketingplan maak je vaak een SWOT-analyse, je stelt doelen op en zorgt dat deze voldoen aan de SMART-methode, vervolgen kun je aan de hand van de 4 P’s bepalen welke instrumenten nodig zijn voor het behalen van de doelen.

Marktonderzoek

Aan de hand van een marktonderzoek breng je de markt in kaart. Je kunt het dicht bij huis houden door bijvoorbeeld de plaatselijke winkelstraat onder de loep nemen. Welke winkels zijn al jaren onderdeel van de winkelstraat? En hoe komt het dat sommige winkels juist gegroeid zijn en anderen kopje onder zijn gegaan? Er zijn verschillende methodes die je kunt gebruiken:

  • De SWOT-analyse, waarin je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor een winkel op een rijtje zet.
  • Porters vijfkrachtenmodel om de markt te analyseren

Het is soms ook mogelijk om het succes van een bedrijf af te lezen in de waarde van hun aandelen. Voor je PWS kun je een fictief aandelenpakket samenstellen, houd de waarde van de aandelen elke dag bij in een tabel en/of grafiek en maak aan het einde van je onderzoek de balans op. Heb je na een paar weken verlies/winst gedraaid?

Laatst gewijzigd:29 november 2021 15:31