Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk Exploring and setting up

M&O

Management en organisatiewetenschappen focust zich, zoals de naam al zegt, op twee wetenschapsgebieden: management en organisatie. Hoe kan je een team goed aansturen? Hoe wordt je een goede manager? Welke organisatiestructuur heeft een bedrijf?

Literatuur

In de literatuur zijn veel theorieën te vinden over management en organisatie. Welke stromingen zijn er binnen management en welke ontwikkelingen hebben er recent plaatsgevonden? De laatste jaren is de focus verschoven naar internationale organisaties, vanwege het toegenomen aantal multinationals en de globalisatie. Ook crisismanagement is een belangrijk thema geworden, hoe gaat een overheid om met een tsunami? En hoe wordt een bedrijf georganiseerd wanneer ze fuseren? Je kunt analyseren hoe deze problemen op dit moment worden aangepakt en of dit overeenkomt met de literatuur.

Experimenten en enquêtes is de klas

Er zijn veel theorieën die je aan de hand van proefjes en enquêtes in de klas kunt testen.

  • Samenwerking: Op je eigen school moet je samenwerken voor bepaalde opdrachten, hoe zorgen de teams ervoor dat al het werk op tijd af is en dat iedereen gemotiveerd blijft? Nemen je vrienden graag de leiding of volgen ze liever een leider
  • Optimale groepsgrootte: Er zijn ook proefjes die testen wat de optimale groepsgrootte is om zo effectief mogelijk te werken, dit zal ook afhangen van de taak die de groep moet doen.
  • De optimale leider: Een optimale leider zal voor iedereen verschillen, het is een subjectieve benadering. Waar de één het belangrijk vindt dat een manager betrokken en toegankelijk is, vindt de ander het fijner dat de manager zich positioneert als sterke leider. Je kunt aan de hand van enquêtes en interviews testen welke eigenschappen binnen jouw klas worden gekoppeld aan een sterke leider. Vervolgens kun je dit vergelijken met de leiders die nu daadwerkelijk aan de top staan, zie je verschillen?

Ondernemingsplan en marketingplan

Wil je helemaal in de rol kruipen van een ondernemer? Schrijf dan een ondernemingsplan. In een ondernemingsplan worden de plannen van een ondernemer gedetailleerd beschreven. Mocht je nou alleen het marketingaspect leuk vinden, dan kun je er voor kiezen je slechts te focussen op het schrijven van een marketingplan. Voor het schrijven van een marketingplan maak je vaak een SWOT-analyse, je stelt doelen op en zorgt dat deze voldoen aan de SMART-methode, vervolgen kun je aan de hand van de 4 P’s bepalen welke instrumenten nodig zijn voor het behalen van de doelen.

Laatst gewijzigd:26 mei 2019 09:43