Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroningen Centre for Law and GovernanceExpertisecentraGronings Centrum voor Kinderrechten in de Gezondheidszorg

Gronings Centrum voor Kinderrechten in de Gezondheidszorg

Kinderen vormen een bijzondere categorie van personen vanwege hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid en hun zich ontwikkelende capaciteiten. Deze factoren spelen ook een rol bij de medische zorg voor kinderen. Daarbij rijzen onder meer vragen over de wijze waarop de fundamentele rechten van het kind bij de zorgverlening in het geding zijn.

printView this page in: English