Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Children's Rights in Healthcare (GCKG)

Onderwijs

In de periode maart 2013 – juni 2017 heeft onder de vlag van het GCKG zes keer de Winterschool “Children’s Rights in Health Care” plaatsgevonden ten behoeve van studenten van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens dit multidisciplinair onderwijsprogramma zijn lezingen gehouden en discussies georganiseerd met ter zake deskundigen van verschillende professionele achtergronden (geneeskunde, ethiek, rechten, psychologie, theologie, epidemiologie, UNICEF, Defence for Children International, KinderAdviesRaad van het Amalia Kinderziekenhuis Nijmegen), zijn excursies ingericht (o.a. naar het Kinderrechtenhuis Leiden en het Herman van Veen Arts Center) en zijn afrondende publiekspresentaties verzorgd door de deelnemende studenten.

De Winterschool heeft geresulteerd in de publicatie van de bundel:

Jozef H.H.M. Dorscheidt & Jaap E. Doek (eds.): Children’s Rights in Health Care, Leiden-Boston: Brill / Nijhoff Publishers, 2019, 651 pp. (zie https://brill.com/view/title/33784 )
Laatst gewijzigd:30 september 2021 10:33