Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Children's Rights in Healthcare (GCKG)

Onderzoek

Onderzoeksprojecten

Het GCKG is betrokken (geweest) bij de volgende onderzoeksprojecten:

Sept. ’06 – okt. ’09

Juridische aspecten van levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen. UMCG, februari 2010. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS, in samenwerking met prof.dr. P.J.J. Sauer, mr.dr. A.A.E. Verhagen,, Afd. Kindergeneeskunde, UMCG, en prof.mr. J.H. Hubben

Sept. ‘08 – juli ’12

Kind en donatie . Bijdrage aan de invulling van het juridisch domein binnen het promotie-onderzoek van M.J. Siebelink MSc., donatiefunctionaris UMCG, getiteld: Orgaan- en weefseltransplantatie bij kinderen na overlijden.

Aug. ‘10 – dec. ’11

Legal Aspects of Soft Tissue Engineering in the Foetus and the Neonate in Europe. EuroSTEC-studie: WP9 Ethical and legal aspects of soft-tissue engineering for congenital birth defects in children and fetal interventions. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met prof.dr. P.P. Van den Berg, Afd. Obstetrie & Gynaecologie, UMCG.

Mrt. ’18 – feb. ‘19

Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Door ZonMW gefinancierd project in samenwerking met N.O.M. Woestenburg (Pro Facto), B.J.M. Frederiks (Amsterdam UMC, locatie VUmc) T. Floor, (Pro Facto), C.E. Bloemhoff (Pro Facto), en H.B. Winter (Pro Facto/RUG).

Laatst gewijzigd:29 september 2021 14:48