Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Children's Rights in Healthcare (GCKG)

Symposium uitgesteld

In het verlengde van de publicatie van de bundel: Jozef H.H.M. Dorscheidt & Jaap E. Doek (eds.): Children’s Rights in Health Care, Leiden-Boston: Brill / Nijhoff Publishers, 2019, 651 pp. (zie https://brill.com/view/title/33784) zou op donderdag 9 december 2021 het symposium “Kinderrechten in de Gezondheidszorg” plaatsvinden, in samenwerking met het Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen.

SYMPOSIUM WEDEROM UITGESTELD !!

Ondanks de eerdere positieve verwachting rond het doorgaan van het GCKG-symposium "Kinderrechten in de Gezondheidszorg" op donderdag 9 december 2021 as. in het Radboud Experience Center (Auditorium), te Nijmegen, zijn we de afgelopen periode opnieuw ingehaald door de ontwikkelingen op het gebied van Covid-19. Dit heeft ertoe geleid dat in nauw overleg met onze samenwerkingspartner, het Amalia Kinderziekenhuis te Nijmegen, is besloten dit fysiek ingericht symposium wederom uit te stellen.

Wij hopen later onder stabielere omstandigheden dit symposium alsnog te kunnen laten plaatsvinden. Raadpleeg voor de ontwikkelingen op dit vlak regelmatig deze website. Voor meer informatie zie kinderrechtenindegezondheidszorg.nl.

Met vriendelijke groeten, mede namens Jaap Doek,
Jo Dorscheidt

Laatst gewijzigd:12 februari 2024 11:27