Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Children's Rights in Healthcare (GCKG)

Organisatie

Het GCKG is gelieerd aan het Groningen Centre for Law and Governance (GCL) dat deel uitmaakt van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG); een samenwerkingsverband tussen de Faculteiten Rechtsgeleerdheid van de VU Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het NILG is het GCKG gepositioneerd in de alliantie “Familie & Recht”, die o.a. een nauwe samenwerking met de secties Personen- en Familierecht (mw. Prof.mr. K. Boele Woelki) en Gezondheidsrecht (Prof.mr. J.G. Sijmons) van de Universiteit Utrecht omvat. Vanuit deze inbedding kan het GCKG verschillende samenwerkingsverbanden aangaan.

Het GCKG kent een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit prof.mr. J.H. Hubben en mr.dr. J.H.H.M. Dorscheidt, beide verbonden aan de Sectie Gezondheidsrecht van het UMCG, respectievelijk de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Het DB wordt ondersteund door een Raad van Advies. Hierin hebben zitting:

  • Prof.mr. J.E. Doek, emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Leiden en voormalig voorzitter van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève;
  • Prof.dr. E. Verhellen, emeritus hoogleraar jeugdbeschermingsrecht en kinderrechten, Universiteit Gent (België), Stichter en voormalig directeur van het Centrum voor de Rechten van het Kind aldaar;
  • Mw. Prof.mr. S.F.M. Wortmann, lid van de Raad van State en emeritus hoogleraar personen- en familierecht, Rijksuniversiteit Groningen.
Laatst gewijzigd:11 april 2019 12:05