Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Children's Rights in Healthcare (GCKG)

Organisatie

Het GCKG is gelieerd aan het Groningen Centre for Law and Governance (GCLG) dat deel uitmaakt van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG); zie nader https://nilg.nl Vanuit deze inbedding kan het GCKG verschillende samenwerkingsverbanden aangaan.

Het GCKG kent een dagelijks bestuur (DB), thans vormgegeven door mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, verbonden aan de Sectie Gezondheidsrecht van het UMCG, respectievelijk de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit DB wordt ondersteund door een Raad van Advies. Hierin hebben zitting:

  • Prof.mr. J.E. Doek, emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit Leiden en voormalig voorzitter van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in Genève;
  • Mw. mr.dr. S.F.M. Wortmann, lid van de Raad van State en oud-hoogleraar personen- en familierecht, Rijksuniversiteit Groningen.
Eerder maakte ook Prof.dr. E. Verhellen (†), emeritus hoogleraar jeugdbeschermingsrecht en kinderrechten, Universiteit Gent (België), Stichter en voormalig directeur van het Centrum voor de Rechten van het Kind aldaar, deel uit van het DB.
Laatst gewijzigd:29 september 2021 14:32