Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Research Centres of Expertise Groningen Centre for Children's Rights in Healthcare (GCKG)

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt U contact opnemen met mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt:

Sectie Gezondheidsrecht
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Rijksuniversiteit Groningen

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
Postbus 716
9700 AS Groningen

Tel:  +31(0)50-3635742
Mail: j.h.h.m.dorscheidt rug.nl

Laatst gewijzigd:29 september 2021 14:56