Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPPharmacoTherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE)Publications

Publications 1998

Below our publications are listed using several headings. Scientific publications relate to original research, often published internationally, but also in the Dutch language. Professional publications are in Dutch and relate to reviews and expressions of opinions.

A few publications have no links. Reprints can be requested by our secretary

Scientific publications international
1

de Jong-van den Berg LTW, de Walle HEK, van der Pal-de Bruin KM, Buitendijk SE, Cornel MC. Increasing awareness of and behaviour towards periconceptional folic acid consumption in The Netherlands from 1994 to 1995. European Journal of Clinical Pharmacology 1998;54:329-31

2

de Vries CS, van den Berg PB, de Jong-van den Berg LTW. Oral Contraceptive Use Before and After the Latest Pill scare in the Netherlands, Changes in Oral Contraceptive Use and How Users Change. Contraception 1998;57:247-9

3

de Walle HEK, van der Pal KM, de Jong-van den Berg LTW, Schouten J, de Rover CM, Buitendijk SE, Cornel MC. Periconceptional folic acid in the Netherlands in 1995. Socioeconomic differences. J. Epidemiol. Community Health 1998;52:826-7

4

Lohff B, Schaefer J, Nierhaus KH, Peters T, Schaefer T, Vos R. Natural defences and autoprotection: naturopathy, an old concept of healing in a new perspective. Medical Hypotheses 1998;51:147-51

5

Mobach MP, van der Werf JJ, Tromp ThFJ. APOM-project: a first study of pharmacy organisation and Management. Pharmacy World & Science. 1998;20(5):219-24

6 Mobach MP, van der Werf JJ, Tromp ThFJ. APOM-project: a survey of pharmacy organization and management. Pharmacy World & Science. 1998;20(6):248-53
7

Schaefer J, Nierhaus KH, Lohff B, Peters T, Schaefer T, Vos R. Mechanism of autoprotection and the role of stress-proteins in natural defences, autoprotection, and salutogenesis. Medical Hypotheses 1998;51:153-63

8

van Dijk KN, de Vries CS, van den Berg PB, Dijkema AM, Brouwers JRBJ, de Jong-van den Berg LTW, Constipation as an adverse effect of drug use in nursing home patients: an overestimated risk. British Journal of Pharmacology 1998;46:255-61

9

van Mil JWF, Brenninkmeijer R, Tromp ThFJ, The ICPC coding system in pharmacy; developing a subset. ICPC-Ph. Pharmacy World &Science 1998;20(1):38-40

Scientific publications national
1 Brouwers JRBJ, Delhaas EM. Medicamenteuze behandeling van chronische pijn bij volwassenen. Geneesmiddelenbulletin 1998;10:111-8
2 Brouwers JRBJ, Rauws EA, van der Kleij BM, Harting JW, Duchateau AMJA, van Loenen AC, Tijssen JGP. Een bloedend peptisch ulcus bij de (hoogbejaarde) patiënt: wel of geen extreme zuurremming?
Ziekenhuisfarmacie 1998;14:212-6
3 de Jong-van den Berg LTW, Cornel MC. Foliumzuur en de preventie van neuraalbuisdefecten, Toediening van foliumzuur aan vrouwen met kinderwens leidt to afname van het aantal neuraalbuiseffecten. Apothekers moeten hierover actiever informatie geven. Pharmaceutisch Weekblad 1998;133(15):598-9.
4 de Jong-van den Berg LTW, Zondervan HA. Medicamenteuze behandeling van hypertensie in de zwangerschap. Geneesmiddelenbulletin 1998;32(3):27-33.
5 de Jong-van den Berg LTW, Rutgers J, Cornel MC. [Thalidomide once more in the spotlight].Thalidomide opnieuw in de belangstelling. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1998;142(46):2509-12.
6 de Jong-van den Berg LTW, Rutgers J, Cornel MC. Thalidomide opnieuw in de belangstelling. Pharmaceutisch Weekblad 1998;133(47):1762-1765.
7 de Jong-van den Berg LTW, Rutgers J, Cornel MC, Takx-Kohlen BCMJ. Nieuwe indicaties voor thalidomide. Ziekenhuisfarmacie 1998;14(4):190-193.
8 de Jong-van den Berg LTW, Pols L, Franke JP. Farmaceutische scholing en de arbeidsmarkt. Pharmaceutisch Weekblad 1998;133(38):1422-1425.
9 de Vries S, Schaafsma ES. Lactose in farmaca geeft geen problemen. Pharmaceutisch Weekblad 1998;133(16):650
10 Fijn R, Brouwers JRBJ, de Jong-van den Berg LTW. Sturing van rationele farmacotherapie in Nederlandse Ziekenhuizen. Medisch contact 1998;53:822-824.
11 Jansman FGA, Coenen JLLM, Brouwers JRBJ. Pilotstudie naar de klinische implementatie van een 'limited sampling model' voor het voorspellen van toxiciteit van 5FU/folinezuur bij colorectaal carcinoom. Ziekenhuisfarmacie 1998;14:119-21.
12 Reitsma E, Meurs H, de Jong-van den Berg LTW. Risico's van langwerkende ß-agonisten. Pharmaceutisch Weekblad 1998;133(11):462-468.
13 Smet PAGM, Timmer JW. WINAp ontwikkelt farmaceutische zorgstandaard. Pharmaceutisch Weekblad 1998;133(1):40-45
14 van der Kleij BM, Duchateau AMJA, van Loenen AC, Harting JW, Brouwers JRBJ, Tijssen JGP. Digoxine bij hartfalen bij patiënten met sinusritme. Ziekenhuisfarmacie 1998;14:103-106.
Book (chapter)
1

van Mil JWF, de Jong-van den Berg LTW, Tromp ThFJ. Pharmaceutical care in the community pharmacy in the Netherlands. Pharmacy in the Netherlands, 01-01-1998;36-39

2 Vos R, Rikken F. Connecting disconnected structures-modeling of scientific discovery in medical literature databases. ; Alrweiler P, Gilbert, N. Simulation in science and technology studies. London: Sage Publications, 1998: 91-101.
3

Weeber, M., Vos, R., Extracting Expert Knowledge from Medical Texts. Intelligent Data Analysis in Medicine and Pharmacology (IDAMAP) Working Notes, pp 42-46, ECAI workshop, Brighton, UK, 22nd August, 1998.

Laatst gewijzigd:09 november 2016 10:04