Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPAnalytical Biochemistry

People - contact

If you are interested in the research of the Analytical Biochemistry group, and wish to receive further information please contact us:

Head of the research group:

Prof. dr. Rainer Bischoff
University of Groningen
Groningen Research Institute of Pharmacy
Antonius Deusinglaan 1
Postbus 196, XB20
9700 AD Groningen
The Netherlands

Phone: (+31)-50-3633338
E-mail: r.p.h.bischoff(at)rug.nl

Secretary:

Jolanda Meindertsma
University of Groningen    
Groningen Research Institute of Pharmacy
Antonius Deusinglaan 1
Postbus 196, XB20
9700 AD Groningen
The Netherlands

Room: 3211-270
Phone: (+31)-50-3633336
E-mail: secabfa(at)rug.nl

Analytical Biochemistry Group
Analytical Biochemistry: Front row: Viktober Bernal, Yang Zhang, Jiaying Han, Nico van de Merbel, Michael Barak. Middle row: Larry Zhang, Rianer Bischoff, Andres Gil, Wenxuan Zhang, Jolanda Meindertsma, Dirk-Jan Reijngoud, Peter Bults, Natalia Govorukhina, Alienke van Pijkeren. Back row: Marcel Kwiatkowski, Marcel de Vries, Jos Hermans, Jan Willem Meints, Marcel Meints, Hjalmar Permentier, Frank Klont
Laatst gewijzigd:12 januari 2017 16:06