Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenDepartment of Arts, Culture and Media

Kunstvak Muziek - BA Kunsten, Cultuur en Media

Wie muziek studeert bij Kunst, Cultuur en Media krijgt inzicht in het brede spectrum van theoretische, historische en sociologische perspectieven dat bij de bestudering van muziek gebruikt wordt. In de vorm van vijf kerncursussen bevat het programma een grote variëteit aan muziekgenres, van Europese kunstmuziek tot Amerikaanse populaire muziek en geeft daarbij inzicht in analytische methodologieën, die studenten leren om de esthetiek van muziek, de concrete omgang met muziek en de culturele waarden die bij de uiteenlopende muziekgenres een rol spelen op een kritische manier te onderzoeken. Dankzij deze cursussen geraken studenten op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis en in staat om formele muzikale kenmerken als vorm, ritme, melodie, thematische ontwikkeling, ‘groove’ en instrumentatie te herkennen.

Naast hoor- en werkcolleges krijgen studenten de mogelijkheid zich bezig te houden met onderzoeksprojecten, die hen kennis laten maken met de rol van lokale en internationale muziekculturen en het veranderende landschap van muziekinstituties, creativiteit, en de receptie van muziek in de eenentwintigste eeuw. Het programma biedt daarmee niet alleen inzicht in de fundamentele aspecten van algemeen bekende muziekgenres, maar ook een kritische verkenning van de ideologische en sociale factoren (zoals geslacht, ras, seksualiteit, nationaliteit) die de identiteit, canonisering en internationalisering van muziek in de hedendaagse maatschappij sturen.

In de Bachelor worden gespecialiseerde cursussen aangeboden die zowel klassieke als populaire muziek omvatten. Het bestuderen van muziek wordt gecombineerd met onderwijs in de andere kunstvormen die Kunst, Cultuur en Media aanbiedt. In het driejarige programma volgen de muziekstudenten een eigen curriculum uit zes muziek vakken, aangevuld met vijf gemeenschappelijke vakken van de afdeling Kunsten, Cultuur en Media. In die vakken ligt de nadruk op de maatschappelijke rol van alle kunstvormen. Daarbij zijn drie invalshoeken mogelijk: (1) beleid en management (2) educatie of (3) analyse en kritiek.

Bachelor Programma (Muziek)

Muziek IA: Geschiedenis, theorie en analyse van klassieke muziek (5 EC)

Deze cursus geeft een inleiding in basale concepten zoals: wat is (klassieke) muziek, wat is muziekgeschiedenis, wat is een 'werk', waarom analyseren wij muziek, hoe kan muziek betekenis hebben, wat komt er kijken bij het spelen en beluisteren van muziek, en wat is de geschiedenis en de impact van opnametechniek? Deze thema's worden behandeld aan de hand van klassieke muziek, maar zijn ook relevant voor het tweede deel van de cursus.

Muziek IB: Geschiedenis, theorie en analyse van populaire muziek (5 EC)

Het tweede deel maakt de studenten bekend met de historische ontwikkelingen van de genres in de Amerikaanse popmuziek van de twintigste eeuw, van Minstrelsy tot digitale muzieknetwerken. Naast het leren kennen van formele muzikale kenmerken as liedvorm, instrumentatie en zangstijl, gaat dit college tevens in op de ontwikkelingen van muziek-gerelateerde technologieën en hun relatie tot de expansie van de internationale muziekindustrie.

Muziek II: Geschiedenis, theorie en analyse van klassieke muziek (10 EC)

Deze cursus maakt studenten bekend met de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de Westerse kunstmuziek, en geeft inzicht in de methodologische debatten rond de bestudering van deze muziek.

Muziek III: Populaire muziek in theorie en discours (10 EC)

Deze cursus biedt een kritische behandeling van de verschillende discoursen rond populaire muziek. Gedurende deze cursus verdiepen de studenten zich in verschillende belangrijke genres (zoals jazz, hip hop en rock) en hun culturele context. De cursus is geconcentreerd rond culturele concepten van populaire muziek en geeft tegelijk een overzicht van de belangrijkste methodologieën, zoals scene theorie, psychoanalyses, en culturele studies die bij het bestuderen van deze muziek worden ingezet.

Music in a Global Context (5 EC)

In deze cursus staat de populaire muziek centraal die gemaakt is/wordt in Nederland door Nederlandse rechthebbenden, in de nationale context die is ingebed in de internationale context van muziekindustrie en media. De collegestof wordt chronologisch behandeld. De kernperiode is 1945-2000.

Arts in Practice Muziek (10 EC)

Deze cursus biedt de mogelijkheid om eigen kennis van theorie uit te oefenen binnen het werkelijk muziekveld. Gedurende dit vak, plannen en organiseren studenten een muzikaal evenement dat aan het einde van het semester dient plaats te vinden. In de eerste weken wordt literatuur over de organisatie en promotie van concerten en festivals bestudeerd. Het gehele project dient door de studenten opgezet te worden: het selecteren van uitvoerenden, het vinden van een locatie, het promoten van het evenement, het beheren van de financiën, het afsluiten van contracten en tenslotte, het helpen realiseren van de uitvoering zelf.

Bachelorscriptie

Studenten schrijven in het derde jaar een bachelorscriptie. In deze scriptie doen zij onderzoek naar aspecten van de muziekwereld.

Staf Muziekwetenschap

Dr. Kristin McGee - Popular music, jazz, film, gender and sexuality in popular culture
Dr. Jeroen van Gessel - Nineteenth century music, classical music
Dr. Melanie Schiller - Music and nationalism, media and popular music studies
Dr. Chris Tonelli - Popular music studies

Facebook page for Music Studies in KCM

Music Matters Concert and Lecture Series

Groningen Student Big Band

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:55
printView this page in: English