Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Geschiedenis

Nieuwe publicaties

Geschiedenis
 • Vincent Hunink en Jan Willem Drijvers, In het Land van de Bijbel. Reisverslag van Egeria, een dame uit de vierde eeuw. Latijnse tekst en vertaling: Vincent Hunink, Inleiding: Jan Willem Drijvers (Hilversum 2011). Voor meer informatie zie: http://www.verloren.nl/boeken/2086/search/simple/query/egeria

 • Joop W. Koopmans en Nils Holger Petersen, Commonplace Culture in Western Europe in the Early Modern Period III: Legitimation of Authority. Groningen Studies in Cultural Change XLI (Leuven, Parijs en Walpole, MA 2011). Zie http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=8958

 • Joop W. Koopmans en Werner Thomas (red), Propaganda en spektakel. Vroegmoderne intochten en festiviteiten in de Nederlanden. (Shaker Publishing, augustus 2010), 158 pag, ISBN: 978-90-423-0396-6 . Voor meer informatie zie: http://www.let.uu.nl/ogc/nieuwegeschiedenis/publicaties.htm

 • Karl Heidecker, The Divorce of Lothar II. Christian Marriage and Political Power in the Carolingian World (translated by Tanis M. Guest). (Cornell University Press, 2010)

 • Pim Kooij, Town and countryside in a Dutch perspective. (Nederlands Agronomisch Historisch Instituut: Groningen/Wageningen 2010) [Historia Agriculturae 42] 262 pp.

 • Geurt Collenteur, Maarten Duijvendak, Richard Paping en Hanneke de Vries (red.), Stad en Regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. (Van Gorcum: Assen 2010) [Groninger Historische Reeks nr. 40] 423 pp.

  Met verder bijdragen van onder meer Meindert Schroor, Paul Holthuis, Floris Joustra, Henk van Zon, Gé Prince, Vincent Tassenaar, Ben Gales, Erwin Karel, Daniël Broersema, Hilde Krips-van der Laan, Merijn Knibbe en J.W. Drukker

 • Peter Erkhart, Karl Heidecker en Bernhard Zeller (red.), Latinae Antiquiores CIII, Switzerland 6, St. Gallen 4. Stiftsarchiv (Urs Graf Verlag, 2010) http://www.urs-graf-verlag.com/index.php?funktion=cla&lang=de

 • Peter Erkhart, Karl Heidecker en Bernhard Zeller (red.), Latinae Antiquiores CII, Switzerland 5, St. Gallen 3. Stiftsarchiv (Urs Graf Verlag, 2009) http://www.urs-graf-verlag.com/index.php?funktion=cla&lang=de

 • Peter Erkhart, Karl Heidecker en Bernhard Zeller (red.), Die Privaturkunden der Karolingerzeit; Private charters in the Carolingian
  age; Les Actes privés dans la périoe carolinienne; I documenti privati in eta carolingia.
  (Urs Graf Verlag, 2009) http://www.urs-graf-verlag.com/index.php?funktion=detailinfos&buchID=17

 • Marcel Broersma en Joop W. Koopmans (red.), Media en de constructie van gemeenschapsgevoel. (Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009) https://verloren.nl/boeken/2086/248/2314/cultuur-en-mentaliteit/identiteitspolitiek

  De constructie van gemeenschappen is in de eerste plaats identiteitspolitiek. Politieke partijen, naties of regionale bewegingen proberen mensen die elkaar niet persoonlijk kennen, te laten marcheren onder hetzelfde vaandel. Zo ontstaan machtsblokken en kunnen maatschappelijke veranderingen worden ingezet. Media functioneren als makelaars in dit proces: via de media wordt een groepsidentiteit gevormd en in stand gehouden. Aan de hand van verschillende media worden in deze bundel processen van identiteitsvorming in heden en verleden geanalyseerd. De essays laten zien dat het begrip 'verbeelde gemeenschap', vooral gebruikt in de context van nationalisme en staatsvorming, een veel bredere toepasbaarheid heeft en vruchtbare en spannende wegen opent voor historisch onderzoek.

  Met verder bijdragen van Susan Aasman, Hanno Brand, Christiane Heiser, Barbara Henkes, Bas de Jong, Janny de Jong,Hilde Krips-van der Laan, Marijn Molema, Onno van Nijf, Berdien Staats, Gerrit Voerman en Dirk Jan Wolffram. Dit boek kwam voort uit een colloquium Geschiedenis Politieke Cultuur (GPC) gegeven binnen de Afdeling Geschiedenis

 • Antoon de Baets, Responsible History. New York and Oxford: Berghahn Books, 2009.
  www.concernedhistorians.org/
 • Antoon de Baets, Gebruik en misbruik van geschiedenis. Amsterdam: Boom, 2008.
 • Groen onderwijs. Terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006) onder redactie van Maarten Duijvendak, Erwin H.Karel en Pim Kooij.
  Verschenen als deel 41 in de reeks Historia Agriculturae van het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut Groningen/Wageningen, 2008
 • E. Runia, Breukvlak. Querido, 2008
 • M.G.J. Duijvendak, H. Feenstra, M. Hillenga en C.G. Santing (red.), Geschiedenis van Groningen, Deel III (Nieuwste Tijd). (Waanders, 2008) http://www.waanders.nl/default/geschiedenis-van-groningen-iii.html
 • M.G.J. Duijvendak, H. Feenstra, M. Hillenga en C.G. Santing (red.), Geschiedenis van Groningen. Deel II (Nieuwe Tijd). ( Waanders, 2008)  http://www.waanders.nl/default/geschiedenis-van-groningen-1.html
 • Van de hand van oud-studenten Marc Hannemann, Sjoerd Keulen en Ronald Kroeze verscheen bij uitgeverij Aksant (Amsterdam, 2008): Vals plat in de Oeral. Een zoektocht naar de oostgrens van Europa.
 • Peter Erkhart, Karl Heidecker en Bernhard Zeller (red.), Latinae Antiquiores CI, Switzerland 4, St. Gallen 2. Stiftsarchiv (Urs Graf Verlag, 2008) http://www.urs-graf-verlag.com/index.php?funktion=cla&lang=de

Laatst gewijzigd:07 november 2018 13:18