Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenDepartment of English Language and CultureGet Connected

Alumnivereniging

Engelse taal en cultuur

Over de vereniging

De Vereniging van Alumni Engelse taal- en letterkunde Groningen (opgericht 1998) heeft tot doel de contacten tussen afgestudeerden onderling en tussen afgestudeerden, studenten en docenten van de opleiding Engelse taal- en letterkunde te bevorderen.

Voor wie is de vereniging bedoeld?

De Alumni vereniging is toegankelijk voor alle afgestudeerden Engelse taal- en letterkunde van de RUG.

Wat doet de vereniging?

  • We willen minstens een maal per jaar een activiteit organiseren samen met de opleiding. Bijvoorbeeld een lezing met een borrel.
  • Het organiseren van een reunie
  • We willen leden de gelegenheid bieden deel te nemen aan activiteiten van de opleiding, zoals congressen, met een korting op de deelnameprijs
  • Een keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden.

Wat zijn de eerstvolgende activiteiten?

In 2015 organiseren we op zaterdag 9 mei een reünie voor iedereen die studeerde tussen 1990 en 2000 in Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen. Zie voor meer informatie deze brief.

Geeft de vereniging een blad uit?

Drie keer per jaar geven we Anglophile uit, met nieuws over oud-studenten Engels (wat doen zij?), over ontwikkelingen op het vakgebied, over activiteiten, over de opleiding Engelse taal- en letterkunde, enzovoorts.

Hoe kan iemand lid worden?

Je kunt lid worden door dit formulier in te vullen. Je kunt ook schrijven of mailen naar het adres van de vereniging. Het eerste jaar na het afstuderen is het lidmaatschap gratis. Daarna bedraagt het lidmaatschap 11,40 Euro per (academisch) jaar. Ieder najaar ontvang je een acceptgiro

Verhuisd?

Ben je lid van de alumnivereniging en onlangs verhuisd? Geef dan de wijziging door via dit formulier.

Bestuur

  • Heidi Disler (voorzitter)
  • Karin Krikkink (penningmeester)
  • Monique Swennenhuis (secretaris)
  • Reinou Anker (lid; Anglophile)

Meer informatie?

adres: Alumnivereniging Engels, Postbus 716, 9700 AS Groningen,

e-mail: A.K.M.Disler@rug.nl

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 11:21