Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPsychologyEducation

Kies een van de 11 Mastertracks

Kies een van de 11 Mastertracks

De een-jarige Psychologie Master van de Rijksuniversiteit Groningen is uitzonderlijk vanwege de vele betrokken gebieden die er aan bod komen, zowel in het Nederlandse als in het internationale programma.

In een samenleving onderhevig aan grote veranderingen qua demografie, milieu, en technologie en aan een steeds groeiende diversiteit, is diepgaande wetenschappelijke kennis van menselijk gedrag nodig voor de oplossing van veel praktische en fundamentele problemen. Tevens leidt de toenemende invloed van deze kennis bij de aanpak van maatschappelijke problemen tot nieuwe vragen, die wetenschappelijke en ethische reflectie nodig maken.

In de master kun je, in verband met therapieën of klinisch onderzoek, worden opgeleid in de klinische -, klinische neuro-, en forensische psychologie. Andere tracks richten zich op gezondheid en ouder worden buiten een klinische context. Daarnaast zijn opvoeding, training en talentontwikkeling, creativiteit, werk, milieuvriendelijk gedrag, en verkeer en mobiliteit belangrijke onderwerpen in master tracks. Bovendien bieden sommige tracks de mogelijkheid voor fundamentele studies van biologische, cognitieve, en sociale gedragsdeterminanten. Alle tracks kunnen worden gecombineerd met een aandachtspunt voor statistische kennis en vaardigheden. Verder is er een track over reflectie op psychologie, een uniek onderdeel in het licht van de toenemende invloed van wetenschappelijke kennis op de samenleving.

Laatst gewijzigd:06 mei 2019 11:06
printView this page in: English