Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Klinische Psychologie
Header image Klinische Psychologie

Klinische Psychologie

Waarom blijven sommige mensen te veel alcohol drinken terwijl ze eigenlijk graag willen stoppen? Waarom horen sommige mensen stemmen die anderen niet horen? Wat heeft walging met seks te maken? Wat is nu eigenlijk een paniekaanval? Helpt mindfulness bij depressie?

Deze en andere soortgelijke vragen komen aan de orde in je masterjaar Klinische Psychologie. Daarbij leer je steeds over drie belangrijke onderwerpen:

 • Theorie: Psychopathologie beter begrijpen (theorie).
 • Diagnostiek: Vaststellen wat er aan de hand is (diagnostiek).
 • Interventie: Verandering teweeg brengen (interventie).

In het programma wordt een evidence-based benadering gehanteerd. Dat wil zeggen dat het onderwijs over deze drie onderwerpen gebaseerd is op bevindingen uit (experimenteel) empirisch onderzoek. Je leert om wetenschappelijke inzichten op de praktijk toe te passen en, omgekeerd, hoe ervaringen uit de praktijk vertaald kunnen worden naar toetsbare onderzoeksvragen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in M Psychologie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60260
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Aandacht voor theorie, diagnostiek en behandeling;
 • Nadruk op bevindingen van (experimenteel) klinisch-empirisch onderzoek;
 • Klinische stage.
Programma

Om te voldoen aan de eisen voor deze mastertrack volg je 2 basisvakken, 1 vaardigheidsvak, 2 keuzevakken en 1 methodenvak en rond je een masterthese af. De keuzevakken kun je kiezen uit de keuzevakken Master Psychology.

De masterthese omvat 10 EC. Je kunt je masterthese wijden aan onderzoek naar een klinisch relevant probleem. Het kan zijn dat je daarvoor patiënten gaat testen, maar het kan ook zijn dat je juist onderzoek bij gezonde proefpersonen gaat doen.

Veel van de theorievorming in de klinische psychologie is gebaseerd op experimenteel onderzoek waarin klinisch relevante fenomenen in het psychologisch laboratorium worden nagebootst.

De praktijkstage omvat 20 EC (560 uur). Het is een praktische kennismaking met het klinische werk van psychologen, waarbij je de tijdens de studie opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk gaat toepassen. Dat kan als een combinatie van masterthese en stage in een instelling of als losse onderdelen. In het laatste geval doe je de masterthese ergens anders (vaak aan de universiteit) dan op de plaats van je praktijkdeel (vaak in een instelling).

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Vakken uit andere Psychologie master tracks (keuze) (5 EC)

zie de link 'Vakkencatalogus' voor een overzicht van alle vakken van de master Psychologie

Evidence-based Interventions (basis) (5 EC)
Repeated Measures (methode) (5 EC)
Diagnostiek en interventie voor de klinische psychologie (keuze) (5 EC)

Dit vak wordt in verschillende periodes gegeven. Het is een voorwaarde voor een praktijkstage binnen de master route Klinische Psychologie.

Masterthese (10 EC)
Praktijkstage (20 EC)
Explaining psychopathology (5 EC)
Diagnostische modellen en strategieën (basis) (5 EC)
Test Contruction (methode) (5 EC)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

In overleg mogelijk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Je vooropleiding en gekozen mastertrack bepalen de aanmeldingsprocedure en of je in aanmerking komt voor toelating tot de master of een eventuele premaster. Kijk op https://www.rug.nl/gmw/psychology/admission-prior-education welke toelatingseisen voor jou van toepassing zijn.

taaltoets cijfer

Studenten met een Nederlandstalige middelbare school diploma voldoen aan de taaleisen. Voor meer informatie zie https://www.rug.nl/gmw/psychology/language-requirements

overige toelatingseisen

Selectieprocedure
Voor deze mastertrack is er een selectieprocedure. Kijk voor meer informatie over de selectie op deze pagina.

Aanmeldingsprocedure

Alle informatie vind je op de pagina over Aanmelding, Toelating en Selectie

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 oktober 202401 februari 2025
01 maart 202501 september 2025
01 oktober 202501 februari 2026
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na het voltooien van de master Klinische Psychologie kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden:

De praktijk in, met een vervolgopleiding:
* Gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar)
* Psychotherapeut (4 jaar)
* Daarna evt. als Klinisch Psycholoog (met vooropleiding GZ 4 jaar)

De praktijk in, zonder een vervolgopleiding:
* Als masterpsycholoog in de gezondheidszorg
* Beleidsfuncties
* Consultant, trainer, etc.

Het onderzoek in:
* Promoveren tot onderzoeker
* Onderzoeksbanen binnen instellingen, overheidsorganisaties, etc.


N.B. Je dient er rekening mee te houden dat je met het volgen van de masterroute Klinische Psychologie niet automatisch voldoet aan de vooropleidingseisen voor de postacademische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Sinds de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022 is het belangrijk om de LOGO verklaring (voor Kind en Jeugd: SKJ registratie) te hebben als je in de praktijk aan de slag wil.

Meer informatie over Postacademische opleidingen, LOGO-verklaring, SKJ registratie.

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.

Onderzoek

Het onderzoek van de expertise groep Experimental Psychotherapy and Psychopathology ligt aan de basis van het onderwijs in de masterroute Klinische Psychologie.

Deze groep richt zich op een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals:

Het overkoepelende doel van de expertise groep Experimental Psychotherapy and Psychopathology is het verklaren van de kenmerken van psychische stoornissen en het vertalen hun bevindingen naar klinische toepassingen. Er zijn samenwerkingen met instellingen als GGZ Drenthe (Psychosecircuit) en het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Accare. Ook zijn medewerkers van de groep betrokken bij grootschalige onderzoeken als de Netherlands Study on Depression & Anxiety (www.nesda.nl) and Tracking Adolescents' Individual Life Survey study (www.trials.nl).

Docenten

Judit h K. Daniels, adjunct hoogleraar
Expertise: Posttraumatische Stress Stoornis, dissociatie, neuroimaging, trauma therapie.
Onderwijs in de Master: Supervisie masterthesis onderzoek.
Research: "My research focuses on the long-term consequences of childhood trauma. I offer master's thesis supervision in this realm. I mostly study patients suffering from Posttraumatic Stress Disorder or dissociative disorders. To this end, I combine neurobiological methods such as neuroimaging (fMRI) with behavioural and self-report methods. I am also trained in trauma therapy and pass on my clinical knowledge in the practical offered in the master's programme. One of my research interests, therefore, is also how therapists cope with listening to their patients' trauma narratives and if they experience 'secondary traumatization'."

Peter J. de Jong, hoogleraar
Expertise: Cognitive biases; implicit cognition across disorders (anxiety, anorexia nervosa, depression, substance misuse); disgust and disgust-based mechanisms in psychopathology (including sexual dysfunctions); blushing and social phobia.
Onderwijs in de Master: Cognitive models in psychopathology (theme anxiety and its disorders); supervisie masterthese onderzoek.
Onderzoek: "
By combining experimental lab-based designs with (pre)clinical intervention studies my research focuses on delineating transdiagnostic mechanisms that contribute to the development, persistence, and recurrence of various disorders including eating disorders, substance use disorders, depression, anxiety, and sexual dysfunctions."

Rafaële J.C. Huntjens, adjunct hoogleraar
Expertise: dissociatieve stoornissen, trauma, geheugen.
Onderwijs in de Master: Cognitive models in psychopathology (thema dissociatie); Capita selecta experimental psychopathology: dissociatieve stoornis en supervisie masterthese onderzoek.
Onderzoek: "Mijn onderzoek gaat over cognitieve en gedragsmatige processen in trauma-gerelateerde stoornissen (dissociatieve stoornissen en posttraumatische stress stoornis), met nadruk op geheugenprocessen."

Miriam J.J. Lommen, universitair hoofddocent
Expertise: trauma en posttraumatische stress stoornis, angststoornissen, angstconditionering en cognitieve gedragstherapie.
Onderwijs in de Master: Capita selecta therapie: protocollaire behandelingen; cognitive models in psychopathology (thema dwang) en supervisie masterthese onderzoek.
Onderzoek: "Mijn onderzoek naar angst en trauma-gerelateerde stoornissen en mijn achtergrond als cognitief-gedragstherapeut zijn een perfecte combinatie om onderwijs over psychopathologie te geven. Mijn onderwijs gaat over zowel experimenteel als klinisch onderzoek en over uitingsvormen en behandeling."

Wiljo van Hout , universitair docent
Expertise: Angst- en dwangstoornissen, cognitieve gedragstherapie.
Onderwijs in master: practicum Diagnostiek en interventies voor de klinische psychologie, Capita selecta therapie: protocollaire behandelingen, supervisie masterthese onderzoek, beoordeling klinische verslagen en BAPD’s.
Onderzoek: “Mijn onderzoek gaat over diagnostiek en gedragstherapeutische interventies (m.n. exposure in vivo) bij angst- en dwangstoornissen.”

Charmaine Borg , universitair docent
Expertise: Sexual psychopathologies, sexual excitation (and its inhibitors), mechanisms hindering sexual functioning. disgust, sexual cohesion in long term couples, women’s sexual pleasure.
Onderwijs in de master: Supervisie masterthese onderzoek.
Onderzoek: “I offer master's thesis that surrounds the topics of sexual dysfunctions and sexual excitement. The red thread in my work is based on the emotion of disgust (that is intertwined with most sexual stimuli) and its impact on sexual excitement. We have an interest in understanding the relationship of sexual excitement on negative emotions such as pain and disgust. Recently, other periphery topics captured my interest in the realms of sexual medicine e.g., the impact of orgasm and sex within a couple on the quality of sleep, and sexual violence and its consequences. Currently, we are also involved in understanding how to improve sexual excitation in long-term couples, as there is anecdotal clinical data on this but no scientific evidence. We use various methodologies from psychophysiology to long-term based self-reports.”

Marije aan het Rot, universitair hoofddocent
Expertise: The role of interpersonal and biological factors in the understanding of psychopathology; intensive repeated measures in naturalistic settings (daily diaries, ecological momentary assessment).
Onderwijs in de master: Supervisie masterthese onderzoek.
Onderzoek: "I offer master thesis projects on topics broadly related to the role of interpersonal and biological factors in the understanding of psychopathology. More recent examples include the social behavior of bullying victims, empathy after drinking alcohol, emotion recognition and social anxiety, and homesickness among first-year university students. Also, I collaborate regularly with colleagues in the Psychiatry department in studies on the treatment of depression."

Maarten Eisma , universitair docent
Expertise: Gecompliceerde rouw, emotieregulatie, repetitief denken (piekeren, rumineren), online cognitieve gedragstherapie.
Onderwijs in de master: Masterthese coördinator klinische psychologie; cognitive models in psychopathology; supervisie van bachelor theses en master theses.
Onderzoek: “Mijn onderzoekslijn naar de definitie, risico- en beschermende factoren, en behandeling van gecompliceerde rouw bij nabestaanden biedt een de basis voor inhoudelijke bijdragen aan cursussen over de grondslagen van cognitieve modellen en onderwijs met een sterke onderzoekscomponent, zoals de begeleiding van theses.”

Elise Bennik, universitair docent
Expertise: Cognitieve en affectieve kwetsbaarheidsfactoren (oa zelfvertrouwen, emotionele variabiliteit/ reactiviteit) angst en depressie, sociaal functioneren, intensieve herhaalde metingen in het dagelijks leven.
Onderwijs in de master: Coördinatie stages, coördinatie en docent stage intervisie onderwijs, e-health module Organisatie in de GGZ.

Ineke Wessel, universitair hoofddocent
Expertise: Trauma en geheugen; experimentele psychopathologie, Open Science.
Onderwijs in master: Supervisie masterthese.
Onderzoek: “Ik onderzoek geheugenprocessen die een rol spelen bij het ontstaan en instandhouding van traumagerelateerde psychopathologie. Ik maak daarbij gebruik van experimentele methodes. Trefwoorden zijn intrusieve herinneringen; onderdrukken en verdringen; kneedbaarheid van emotionele herinneringen; opvattingen en misvattingen over geheugen.”

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Studieadviseurs Psychologie (academic Advisor Psychology) (about the programme, studying)
  Email: studieadvies.psy rug.nl
 • Admissions Office bss.msc (for students with a non-Dutch diploma)
 • Toelatingscommissie Master Psychologie (about admission & application, for students with a Dutch diploma)
  Email: toelatingscommissie.masterpsy rug.nl
 • Dr. Miriam Lommen (Mastercoördinator Klinische Psychologie)
  Email: mastercoordinator-k rug.nl
 • 
						Testimonial van	alumnus Gerard van Rijsbergen

  Mijn promotie-onderzoek ging over de behandeling van depressie.

  – alumnus Gerard van Rijsbergen
  Lees verder

  Toen ik klaar was met de Master Klinische Psychologie in 2010 was ik begin 20. Ik twijfelde of ik meteen de praktijk in wilde. Ik had stage gelopen bij GGZ Drenthe en ik merkte dat ik soms aansluiting miste bij bijvoorbeeld oudere cliënten. Ook had ik eigenlijk nog behoefte aan wat meer verdieping.

  Daarom ben ik eerst promotieonderzoek gaan doen. Dat was heel interessant, ik deed onderzoek naar de behandeling van patiënten met terugkomende depressie en ik hield daarvoor veel interviews met patiënten. Het onderzoek doen beviel me wel, maar ik wilde daarna toch de praktijk in.

  Ik heb vervolgens de opleiding tot gezondheidszorg(GZ)psycholoog gedaan. Wanneer je de master Klinische Psychologie hebt afgerond ben je basispsycholoog. Dan mag je niet zelfstandig diagnoses stellen en behandelingen uitvoeren. Ik werd aangenomen bij GGZ Drenthe om die opleiding te gaan doen. Tijdens de opleiding werkte ik gedurende twee jaar vier dagen per week en had ik één dag per week opleiding.

  Na de opleiding mocht ik blijven en nu werk ik voor het Vroeg Interventie Psychoseteam van GGZ Drenthe. We werken voornamelijk met jongeren met een eerste psychose of een risico op een psychose. Ik doe bijvoorbeeld intakes, psychologisch onderzoek en cognitieve gedragstherapie met hen. Het is heel leuk en gevarieerd werk. Het is soms zwaar maar ook mooi om de jongeren te kunnen helpen.

  Ik heb nog veel aan wat ik tijdens mijn studie geleerd heb. De gespreks- en onderzoeksvaardigheden komen nog iedere dag van pas. Er zit naar mijn mening niet zoveel verschil tussen onderzoek en praktijk. Je hebt een bepaalde hypothese, voor een onderzoek of over een patiënt, die je vervolgens gaat toetsen. Je verzamelt informatie, dat duurt een tijdje, en uiteindelijk kom je tot een bepaalde conclusie. De denkwijze is in beide gevallen hetzelfde.

  Mijn advies voor huidige studenten is om een leuke stage te zoeken en om de juiste vakken te kiezen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding (mocht dat je ambitie zijn). Het is vrij lastig om in de GZ-opleiding terecht te komen, het aantal plekken is beperkt. Het is dus handig om een plan B te hebben.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	alumnus Marjolein van der Wal

  Ik vind mijn werk heel erg leuk. Het is heel erg divers, ik spreek mensen met allerlei verschillende problemen.

  – alumnus Marjolein van der Wal
  Lees verder

  Eigenlijk wilde ik na mijn bachelor een tussenjaar nemen, ik was best moe van het studeren na mijn bachelor, maar omdat de stufi voor de master een jaar later zou worden afgeschaft ben ik in een keer doorgegaan met de master Klinische Psychologie

  Toen ik op Nestor een bericht las dat er een student werd gezocht om zijn of haar scriptie in Canada te schrijven reageerde ik daar direct op. Zo kon ik toch nog naar het buitenland. Ik heb daar een half jaar onderzoek gedaan naar neuroticisme bij eeneiige tweelingen. Dat was een fantastische ervaring die ik iedereen kan aanraden.

  In eerste instantie moest ik even wennen aan de Master. Bij tentamens kregen we vooral open in plaats van meerkeuzevragen, zoals tijdens de bachelor. We gingen veel dieper in op de stof, wat fijn was. Toch bleef alles ook tijdens de master vrij theoretisch. Daarom ben ik blij dat ik stage heb gelopen, daar heb ik heel veel van geleerd.

  Ik liep stage bij Maarsingh & van Steijn, een psychologenpraktijk in Leeuwarden. In het begin keek ik veel mee bij collega’s maar uiteindelijk mocht ik zelf ook behandelen. Dat vond ik in het begin doodeng maar wel heel leuk en interessant.

  Na mijn afstuderen mocht ik een aantal uur in de week bij mijn stageplek blijven werken. Uiteindelijk mocht ik steeds meer uren werken en nu mag ik volgende maand zelfs beginnen aan de GZ-opleiding. Dan heb ik één opleidingsdag en werk ik drie dagen.

  Nu ben ik basispsycholoog, ik mag al veel doen maar nog wel officieel onder supervisie van collega’s. Ik zie ongeveer vijf mensen per dag met wie ik allemaal een uur spreek. Ik doe coaching, assessments, psychologische behandelingen, diagnostiek. Verder ben ik bijvoorbeeld bezig met verslaglegging of contact met huisartsen en werkgevers. Als ik straks Gezondheidszorgpsycholoog ben mag ik mijn eigen naam schrijven in de verslaglegging en heb ik natuurlijk meer basiskennis waar ik op kan vertrouwen.

  Ik vind mijn werk heel erg leuk. Het is heel erg divers, ik spreek mensen met allerlei verschillende problemen. Ook geef ik trainingen aan groepen, bijvoorbeeld aan mensen met een negatief zelfbeeld. Op dit moment behandel ik mensen tot maximaal 35 jaar, omdat anders het leeftijdsverschil te groot wordt. Zo zie ik bijvoorbeeld veel studenten. Omdat ik nog vrij jong ben heb ik vaak sneller een klik met hen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	student Magdalena Hristova

  I chose this programme because I am really interested in psychotherapy.

  – student Magdalena Hristova
  Lees verder

  My name is Magdalena Hristova and I'm from Bulgaria. I came to Groningen five years ago to follow a Bachelor's programme in Psychology. Now I'm following a Master's programme in Clinical Psychology. When I left school in Bulgaria, I knew I wanted to study abroad, in English. I looked at universities in the Netherlands, because I knew I liked the country, and found the Bachelor's programme in Groningen. It was not only the only programme taught in English, but also the most appealing.

  During my Bachelor's programme I became really interested in psychotherapy. I chose the Master's programme in Clinical Psychology because I wanted to learn more about it. I had learned Dutch during my Bachelor's programme, so was able to follow the Dutch-taught Master's programme – at the time it was not taught in English. It's been hard at times, but my lecturers and fellow students have really helped me. I love the Dutch openness and the freedom to do what you want.

  In my work as a student assistant at the UMCG, I help train medical students, and this got me interested in working with groups. As I wanted to learn more about this, I started a second Master's programme in Utrecht: Social and Organizational Psychology. In future, I would like to combine both Master's degrees in my work.

  I like the city of Groningen. Everything is close by, so you can go everywhere by bike. In Bulgaria you always have to take the bus, but the bike is a lot better, for yourself and for the environment. There are a lot of student societies that you can join in Groningen. I joined a student swimming club in my second year, which really improved my Dutch.

  In my time here I have really challenged myself. Even if I thought something was impossible I still went for it. The Master's programme has been difficult but I haven't given up. This made me realize that I'm capable of more than I think I am. If you think you can't do something, I would say go for it anyway. You'll find help along the way.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	student Iris Peters

  Ik haal er zo veel energie uit als ik een patiënt ergens inzicht in kan geven en verder kan helpen!

  – student Iris Peters
  Lees verder

  Mijn interesse in deze master ontstond toen ik tijdens de bachelor Psychologie de DSM-5 uit m'n hoofd moest leren. Ik vond het zó boeiend, al die stoornissen en hoe ze precies in elkaar zitten. Of ik mezelf dan ook echt zag werken als psycholoog, in een kantoortje met een divan waar de hele dag depressieve mensen tegenover je zitten, dat wist ik nog niet zo. Maar ik wilde gewoon graag een studie doen die ik leuk vond. Waar ik zou komen te werken was van later zorg.

  Als onderdeel van m’n master heb ik stage gelopen bij het Universitair Centrum voor Psychiatrie, op de afdeling Angst & Dwang. Daardoor ben ik erachter gekomen dat niet alleen de studie, maar ook het werk absoluut iets voor mij is. Ik haal er zo veel energie uit als ik een patiënt ergens inzicht in kan geven en verder kan helpen!

  Ik liep stage op de dagbehandeling, waar patiënten met een angst- of dwangstoornis komen voor wie tweedelijns zorg niet voldoende geholpen heeft. Het zijn mensen met complexe problemen, een hele interessante groep. Op de dagbehandeling krijgen ze cognitieve therapie en ze doen exposureoefeningen, waarbij ze met een verpleegkundige de stad in gaan om de dingen waar ze bang voor zijn – roltrappen of liften bijvoorbeeld – op te zoeken.

  Aan het begin van m’n stage was het vooral meelopen en meekijken, maar al snel mocht ik de cognitieve therapie doen met iemand erbij, en de exposure zelfs helemaal zelf. Ik heb heel veel geleerd en was ook echt onderdeel van het team – ze hebben me niet één keer laten kopiëren of koffie halen. Aan de andere kant is het ook prettig dat je als stagiair niet helemaal eindverantwoordelijk bent. Dat maakt het makkelijker om de heftige verhalen die je hoort ook weer te kunnen loslaten, aan het einde van de dag.

  Mijn afstudeeronderzoek heb ik ook bij het UCP gedaan. Ik voerde een onderdeel uit van een langlopend onderzoek, dat al sinds 2014 bezig is. Het gaat over emotioneel redeneren: conclusies trekken op basis van je emoties, in plaats van objectieve informatie. Dus iemand voelt bijvoorbeeld angst, en concludeert dat er dan wel gevaar zal zijn – in plaats van eerst iets gevaarlijks waar te nemen, en dan pas bang te worden. De verwachting is dat mensen met een dwangstoornis meer emotioneel redeneren dan een groep gezonde controles.

  Ik vond het heel leuk dat ik op dezelfde plek een stage én een onderzoek deed, omdat op die manier de praktijk en de theorie met elkaar verbonden zijn. Er wordt in de klinische psychologie heel veel onderzoek gedaan en daar komen dan allerlei nieuwe bevindingen uit, maar die moeten wel gekoppeld worden aan de praktijk. Met mijn stage kon ik dat in het klein doen.

  Stage lopen is in deze master niet verplicht. Dat kan ook niet, daarvoor zijn er te weinig stageplekken beschikbaar, maar eigenlijk vind ik het heel erg zonde dat zoveel studenten dit mislopen. In de bachelor heb ik nul praktijkervaring opgedaan, alleen maar uit boeken geleerd. Natuurlijk haal je belangrijke kennis uit de literatuur, maar pas in de praktijk kom je erachter hoe het is om als psycholoog te werken en of het bij je past.

  Dus ik kan het iedereen alleen maar aanraden. Solliciteer gewoon op zoveel mogelijk plekken, stel je enthousiast en open op, wees niet te kieskeurig. Alle ervaring is meegenomen en overal valt wel iets te leren!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	lecturer Marieke Pijnenborg

  Het is fascinerend om te zien hoe het brein zichzelf kan misleiden.

  – lecturer Marieke Pijnenborg
  Lees verder

  Binnen de track klinische psychologie geef ik de vakken “Evidence based interventions” en “Diagnostische modellen en strategieën”. Hoewel ik werk op de afdeling klinische psychologie en experimentele psychopathologie, ligt mijn onderzoek tussen dat van de afdelingen klinische neuropsychologie en klinische psychologie in. Ik voel me bij beide richtingen thuis.

  Mijn expertise is psychotische stoornissen. Psychoses zijn heel interessant. Het is een heel bijzonder ziektebeeld wat veel verschillende verschijningsvormen heeft en veel verschillende soorten mensen treft. Het is fascinerend om te zien hoe het brein zichzelf kan misleiden. Mensen geloven onvoorstelbare dingen die andere mensen niet begrijpen of niet zien, ongeacht tegenspraak of bewijzen van buitenaf. Vervolgens is het de vraag hoe je mensen zo goed mogelijk kan helpen weer mee te doen in de maatschappij. Maatschappelijke participatie en het tegengaan van stigmatisering zijn dan ook mijn belangrijkste drijfveren.

  Psychologie is een tak van de wetenschap die dicht bij het dagelijks leven ligt. Als psycholoog bestudeer je alledaagse sociale processen. Bij klinische psychologie is de voornaamste aantrekkingskracht het iets kunnen betekenen voor andere mensen. Daar zit een groot stuk nieuwsgierigheid bij; nieuwsgierigheid naar de oorzaken van problematisch gedrag en de motivatie om uit te zoeken hoe je deze problemen het beste kunt behandelen.

  De track klinische psychologie heeft veel te bieden aan toekomstige studenten. We kijken bijvoorbeeld vanuit de klinische praktijk naar wetenschappelijke thema’s en er is aandacht voor zorginnovatie. Maar we doen ook experimenteel onderzoek om te kijken welke processen aan bepaalde vormen van psychopathologie ten grondslag liggen. De expertise van de docenten is gevarieerd; er is veel kennis in huis van verschillende domeinen.

  Sluiten

Studieverenigingen

VIP

De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.
https://www.vipsite.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Wil jij meer dan alleen 'mensen helpen'? Dan is de master Klinische Psychologie iets voor jou! Jij:

 • bent geïnteresseerd in het uitpluizen van de oorzaken van afwijkend gedrag,
 • bent begaan met mensen die psychisch lijden,
 • bent nieuwsgierig, analytisch, kritisch, en niet snel tevreden met de voor-de-hand-liggende antwoorden,
 • bent sociaal vaardig en communicatief.
 • durft contact te maken met mensen,
 • ziet tegenslag eerder als leuke puzzel dan als obstakel,
 • vindt het spannend om psychische problemen te vertalen naar toetsbare onderzoeksvragen,
 • wilt graag (experimenteel of patiënt-gebonden) onderzoek doen.
Studiebegeleiding

Onze studieadviseurs informeren en adviseren aankomende studenten, studenten die zijn ingeschreven voor een van onze programma's en alumni. Je kunt bij hen terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld vragen over de opleiding zelf, studieplanning, keuze van cursussen/minoren, inschrijving, regels en voorschriften die gelden voor een opleiding, het volgen van cursussen aan andere faculteiten en studeren in het buitenland.

Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met een van onze studieadviseurs. Ga naar https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/study-and-supervision of klik op de knop Contact op deze pagina.