Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Klinische Psychologie
Header image Klinische Psychologie

Klinische Psychologie

Waarom blijven sommige mensen te veel alcohol drinken terwijl ze eigenlijk graag willen stoppen? Waarom horen sommige mensen stemmen die anderen niet horen? Wat heeft walging met seks te maken? Wat is nu eigenlijk een paniekaanval? Helpt mindfulness bij depressie?

Deze en andere soortgelijke vragen komen aan de orde in je masterjaar Klinische Psychologie. Daarbij leer je steeds over drie belangrijke onderwerpen:

 • Theorie: Psychopathologie beter begrijpen (theorie)
 • Diagnostiek: Vaststellen wat er aan de hand is (diagnostiek)
 • Interventie: Verandering teweeg brengen (interventie)

In het programma wordt een evidence-based benadering gehanteerd. Dat wil zeggen dat het onderwijs over deze drie onderwerpen gebaseerd is op bevindingen uit (experimenteel) empirisch onderzoek. Je leert om wetenschappelijke inzichten op de praktijk toe te passen en, omgekeerd, hoe ervaringen uit de praktijk vertaald kunnen worden naar toetsbare onderzoeksvragen.

Please have a look at our MSc Clinical Psychology if you are interested in the English track

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Psychologie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60260
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Aandacht voor theorie, diagnostiek en behandeling;
 • Nadruk op bevindingen van (experimenteel) klinisch-empirisch onderzoek;
 • Klinische stage.
Programma

Om te voldoen aan de eisen voor deze mastertrack volg je 2 basisvakken, 1 vaardigheidsvak, 2 keuzevakken en 1 methodenvak en rond je een masterthese af. De keuzevakken kun je kiezen uit de keuzevakken Master Psychology.

De masterthese kent meerdere varianten maar omvat altijd de helft van het masterjaar (30 EC). Je kunt de masterthese geheel aan onderzoek naar een klinisch relevant probleem wijden. Het kan zijn dat je daarvoor patiënten gaat testen, maar het kan ook zijn dat je juist onderzoek bij gezonde proefpersonen gaat doen.

Veel van de theorievorming in de klinische psychologie is gebaseerd op experimenteel onderzoek waarin klinisch relevante fenomenen in het psychologisch laboratorium worden nagebootst.

De praktijkstage omvat 20 EC (560 uur). Het is een praktische kennismaking met het klinische werk van psychologen, waarbij je de tijdens de studie opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk gaat toepassen. Dat kan als een combinatie van masterthese en stage in een instelling of als losse onderdelen. In het laatste geval doe je de masterthese ergens anders (vaak aan de universiteit) dan op de plaats van je praktijkdeel (vaak in een instelling).

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Vakken uit andere Psychologie master tracks (keuze) (5 EC)

zie de link 'Vakkencatalogus' voor een overzicht van alle vakken van de master Psychologie

Diagnostische modellen en strategieën (5 EC)
Evidence-based Interventions (basis) (5 EC)
Repeated Measures (methode) (5 EC)
Diagnostiek en interventie voor de klinische psychologie (keuze) (5 EC)

Dit vak wordt in verschillende periodes gegeven. Het is een voorwaarde voor een praktijkstage binnen de master route Klinische Psychologie.

Masterthese (20 EC)
Praktijkstage (10 EC)
Cognitive Models in Psychopathology (basis) (5 EC)
Diagnostische modellen en strategieën (basis) (5 EC)
Test Contruction (methode) (5 EC)
Development in Practice (basis) (5 EC)
Programma-opties
MSc Clinical Psychology (track)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

In overleg mogelijk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Naast de algemene eisen gelden voor sommige tracks specifieke toegangseisen. Het hangt dus af van je vooropleiding en de gekozen track of je toelaatbaar bent en of je eventueel nog iets extra's moet doen. Met een reguliere Bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit voldoe je (afhankelijk van je vakkenpakket) aan de toelatingseisen van de meeste tracks. Met een andere bachelor dan Psychologie aan een Nederlandse universiteit, een Psychologie bachelor aan een academische buitenlandse universiteit, of een Bachelor Toegepaste Psychologie aan een Nederlandse HBO instelling zou je ook kunnen voldoen aan de eisen.

De exacte algemene en track-specifieke toelatingseisen en informatie over aanmelding en selectie lees je op de pagina's 'Aanmelding, toelating en selectie (pre)master Psychologie'.

taaltoets cijfer

Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-psychologie opleiding of een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure hangt af van de vooropleiding. Het aantal master- en premasterplaatsen is beperkt: als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, vindt er selectie plaats. Hoe het precies voor jouw vooropleiding werkt, lees je op de pagina's Aanmelding, toelating & selectie (pre)master Psychologie .

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 maart 202201 september 2022
01 oktober 202201 februari 2023
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na het voltooien van de master Klinische Psychologie kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden:

De praktijk in, met een vervolgopleiding:
* Gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar)
* Psychotherapeut (4 jaar)
* Daarna evt. als Klinisch Psycholoog (met vooropleiding GZ 4 jaar)

De praktijk in, zonder een vervolgopleiding:
* Als masterpsycholoog in de gezondheidszorg
* Beleidsfuncties
* Consultant, trainer, etc.

Het onderzoek in:
* Promoveren tot onderzoeker
* Onderzoeksbanen binnen instellingen, overheidsorganisaties, etc.


N.B. Je dient er rekening mee te houden dat je met het volgen van de masterroute Klinische Psychologie niet automatisch voldoet aan de vooropleidingseisen voor de postacademische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Meer informatie over Postacademische opleidingen

Onderzoek

Het onderzoek van de expertise groep Experimental Psychotherapy and Psychopathology ligt aan de basis van het onderwijs in de masterroute Klinische Psychologie.

Deze groep richt zich op een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals:

Het overkoepelende doel van de expertise groep Experimental Psychotherapy and Psychopathology is het verklaren van de kenmerken van psychische stoornissen en het vertalen hun bevindingen naar klinische toepassingen. Er zijn samenwerkingen met instellingen als GGZ Drenthe (Psychosecircuit) en het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Accare. Ook zijn medewerkers van de groep betrokken bij grootschalige onderzoeken als de Netherlands Study on Depression & Anxiety (www.nesda.nl) and TRacking Adolescents' Individual Life Survey study (www.trials.nl).

Docenten

Judit h K. Daniels, Universitair Hoofddocent
Expertise: Posttraumatische Stress Stoornis, Dissociatie, neuroimaging, trauma therapie
Onderwijs in de Master: Supervisie Masterthese onderzoek .My research focusses on the long-term consequences of childhood trauma. I offerMaster thesis supervision in this realm.I mostly study patients suffering from Posttraumatic Stress Disorder or Dissociative Disorders. To this end, I combine neurobiological methods such as neuroimaging (fMRI) with behavioural and self-report methods. I am also trained in trauma therapy and pass on my clinical knowledge in the practical offered in the Master program .[ One of my research interests therefore is also how therapists cope with listening to their patients' trauma narratives and if they experience 'secondary traumatization'.

Peter J. de Jong , Hoogleraar
Expertise: Cognitive biases & implicit cognition across disorders (anxiety, anorexia nervosa, depression.);Disgust and sexual dysfunctions;Blushing and social phobia.
Onderwijs in de Master:
Onderzoek:

Rafaële J.C. Huntjens, Universitair Hoofddocent
Expertise: dissociatieve stoornissen, trauma, geheugen
Onderwijs in de Master: Cognitive Models in Psychopathology, Thema Dissociatie; Capita Selecta Experimental Psychopathology: Dissociatieve stoornis en supervisie Masterthese onderzoek.
Mijn onderzoek gaat over cognitieve en gedragsmatige processen in trauma-gerelateerde stoornissen (dissociatieve stoornissen en posttraumatische stress stoornis), met nadruk op geheugenprocessen.

Miriam J.J. Lommen, Universitair docent.
Expertise: trauma en posttraumatische stress stoornis, angststoornissen, angstconditionering en cognitieve gedragstherapie.
Onderwijs in de Master: Capita selecta therapie: protocollaire behandelingen; Cognitive Models in Psychopathology, Thema dwang en supervisie Masterthese onderzoek.
Mijn onderzoek naar angst en trauma-gerelateerde stoornissen en mijn achtergrond als cognitief-gedragstherapeut zijn een perfecte combinatie om onderwijs over psychopathologie te geven. Mijn onderwijs gaat over zowel experimenteel als klinisch onderzoek en over uitingsvormen en behandeling.

Marieke Pijnenborg, Adjunct hoogleraar
Expertise: psychotische stoornissen, sociale cognitie, cognitieve functiestoornissen
Onderwijs in de Master: Evidence Based Interventions, Thema Psychose, Capita Selecta Diagnostic Model and Strategies, Diagnostische modellen en Strategieën en supervisie Masterthese onderzoek
Mijn onderzoek gaat over sociale cognitie bij psychotische stoornissen. Ik ben betrokken bij diverse onderzoeken naar innovatieve behandelmethoden, zoals het trainen van sociale cognitie met Virtual Reality en het weerbaarder maken van mensen met een psychotische stoornis door middel van kickboksen.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Studieadviseurs Psychologie (academic Advisor Psychology) (about the programme, studying)
  Email: studieadvies.psy rug.nl
 • Admissions Office bss.msc (for students with a non-Dutch diploma)
 • Toelatingscommissie Master Psychologie (about admission & application, for students with a Dutch diploma)
  Email: toelatingscommissie.masterpsy rug.nl
 • Dr. Miriam Lommen (Mastercoördinator Klinische Psychologie)
  Email: mastercoordinator-k rug.nl
 • 
						Testimonial van	Gerard van Rijsbergen

  Mijn promotie-onderzoek ging over de behandeling van depressie

  – Gerard van Rijsbergen
  Lees verder

  Toen ik klaar was met de Master Klinische Psychologie in 2010 was ik begin 20. Ik twijfelde of ik meteen de praktijk in wilde. Ik had stage gelopen bij GGZ Drenthe en ik merkte dat ik soms aansluiting miste bij bijvoorbeeld oudere cliënten. Ook had ik eigenlijk nog behoefte aan wat meer verdieping.

  Daarom ben ik eerst promotieonderzoek gaan doen. Dat was heel interessant, ik deed onderzoek naar de behandeling van patiënten met terugkomende depressie en ik hield daarvoor veel interviews met patiënten. Het onderzoek doen beviel me wel, maar ik wilde daarna toch de praktijk in.

  Ik heb vervolgens de opleiding tot gezondheidszorg(GZ)psycholoog gedaan. Wanneer je de master Klinische Psychologie hebt afgerond ben je basispsycholoog. Dan mag je niet zelfstandig diagnoses stellen en behandelingen uitvoeren. Ik werd aangenomen bij GGZ Drenthe om die opleiding te gaan doen. Tijdens de opleiding werkte ik gedurende twee jaar vier dagen per week en had ik één dag per week opleiding.

  Na de opleiding mocht ik blijven en nu werk ik voor het Vroeg Interventie Psychoseteam van GGZ Drenthe. We werken voornamelijk met jongeren met een eerste psychose of een risico op een psychose. Ik doe bijvoorbeeld intakes, psychologisch onderzoek en cognitieve gedragstherapie met hen. Het is heel leuk en gevarieerd werk. Het is soms zwaar maar ook mooi om de jongeren te kunnen helpen.

  Ik heb nog veel aan wat ik tijdens mijn studie geleerd heb. De gespreks- en onderzoeksvaardigheden komen nog iedere dag van pas. Er zit naar mijn mening niet zoveel verschil tussen onderzoek en praktijk. Je hebt een bepaalde hypothese, voor een onderzoek of over een patiënt, die je vervolgens gaat toetsen. Je verzamelt informatie, dat duurt een tijdje, en uiteindelijk kom je tot een bepaalde conclusie. De denkwijze is in beide gevallen hetzelfde.

  Mijn advies voor huidige studenten is om een leuke stage te zoeken en om de juiste vakken te kiezen die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de GZ-opleiding (mocht dat je ambitie zijn). Het is vrij lastig om in de GZ-opleiding terecht te komen, het aantal plekken is beperkt. Het is dus handig om een plan B te hebben.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Marjolein van der Wal

  Basispsycholoog, GZ-opleiding

  – Marjolein van der Wal
  Lees verder

  Eigenlijk wilde ik na mijn bachelor een tussenjaar nemen, ik was best moe van het studeren na mijn bachelor, maar omdat de stufi voor de master een jaar later zou worden afgeschaft ben ik in een keer doorgegaan met de master Klinische Psychologie

  Toen ik op Nestor een bericht las dat er een student werd gezocht om zijn of haar scriptie in Canada te schrijven reageerde ik daar direct op. Zo kon ik toch nog naar het buitenland. Ik heb daar een half jaar onderzoek gedaan naar neuroticisme bij eeneiige tweelingen. Dat was een fantastische ervaring die ik iedereen kan aanraden.

  In eerste instantie moest ik even wennen aan de Master. Bij tentamens kregen we vooral open in plaats van meerkeuzevragen, zoals tijdens de bachelor. We gingen veel dieper in op de stof, wat fijn was. Toch bleef alles ook tijdens de master vrij theoretisch. Daarom ben ik blij dat ik stage heb gelopen, daar heb ik heel veel van geleerd.

  Ik liep stage bij Maarsingh & van Steijn, een psychologenpraktijk in Leeuwarden. In het begin keek ik veel mee bij collega’s maar uiteindelijk mocht ik zelf ook behandelen. Dat vond ik in het begin doodeng maar wel heel leuk en interessant.

  Na mijn afstuderen mocht ik een aantal uur in de week bij mijn stageplek blijven werken. Uiteindelijk mocht ik steeds meer uren werken en nu mag ik volgende maand zelfs beginnen aan de GZ-opleiding. Dan heb ik één opleidingsdag en werk ik drie dagen.

  Nu ben ik basispsycholoog, ik mag al veel doen maar nog wel officieel onder supervisie van collega’s. Ik zie ongeveer vijf mensen per dag met wie ik allemaal een uur spreek. Ik doe coaching, assessments, psychologische behandelingen, diagnostiek. Verder ben ik bijvoorbeeld bezig met verslaglegging of contact met huisartsen en werkgevers. Als ik straks Gezondheidszorgpsycholoog ben mag ik mijn eigen naam schrijven in de verslaglegging en heb ik natuurlijk meer basiskennis waar ik op kan vertrouwen.

  Ik vind mijn werk heel erg leuk. Het is heel erg divers, ik spreek mensen met allerlei verschillende problemen. Ook geef ik trainingen aan groepen, bijvoorbeeld aan mensen met een negatief zelfbeeld. Op dit moment behandel ik mensen tot maximaal 35 jaar, omdat anders het leeftijdsverschil te groot wordt. Zo zie ik bijvoorbeeld veel studenten. Omdat ik nog vrij jong ben heb ik vaak sneller een klik met hen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Magdalena Hristova

  I chose this programme because I am really interested in psychotherapy.

  – Magdalena Hristova
  Lees verder

  My name is Magdalena Hristova and I'm from Bulgaria. I came to Groningen five years ago to follow a Bachelor's programme in Psychology. Now I'm following a Master's programme in Clinical Psychology. When I left school in Bulgaria, I knew I wanted to study abroad, in English. I looked at universities in the Netherlands, because I knew I liked the country, and found the Bachelor's programme in Groningen. It was not only the only programme taught in English, but also the most appealing.

  During my Bachelor's programme I became really interested in psychotherapy. I chose the Master's programme in Clinical Psychology because I wanted to learn more about it. I had learned Dutch during my Bachelor's programme, so was able to follow the Dutch-taught Master's programme – at the time it was not taught in English. It's been hard at times, but my lecturers and fellow students have really helped me. I love the Dutch openness and the freedom to do what you want.

  In my work as a student assistant at the UMCG, I help train medical students, and this got me interested in working with groups. As I wanted to learn more about this, I started a second Master's programme in Utrecht: Social and Organizational Psychology. In future, I would like to combine both Master's degrees in my work.

  I like the city of Groningen. Everything is close by, so you can go everywhere by bike. In Bulgaria you always have to take the bus, but the bike is a lot better, for yourself and for the environment. There are a lot of student societies that you can join in Groningen. I joined a student swimming club in my second year, which really improved my Dutch.

  In my time here I have really challenged myself. Even if I thought something was impossible I still went for it. The Master's programme has been difficult but I haven't given up. This made me realize that I'm capable of more than I think I am. If you think you can't do something, I would say go for it anyway. You'll find help along the way.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Iris Peters

  Ik haal er zo veel energie uit als ik een patiënt ergens inzicht in kan geven en verder kan helpen!

  – Iris Peters
  Lees verder

  Mijn interesse in deze master ontstond toen ik tijdens de bachelor Psychologie de DSM-5 uit m'n hoofd moest leren. Ik vond het zó boeiend, al die stoornissen en hoe ze precies in elkaar zitten. Of ik mezelf dan ook echt zag werken als psycholoog, in een kantoortje met een divan waar de hele dag depressieve mensen tegenover je zitten, dat wist ik nog niet zo. Maar ik wilde gewoon graag een studie doen die ik leuk vond. Waar ik zou komen te werken was van later zorg.

  Als onderdeel van m’n master heb ik stage gelopen bij het Universitair Centrum voor Psychiatrie, op de afdeling Angst & Dwang. Daardoor ben ik erachter gekomen dat niet alleen de studie, maar ook het werk absoluut iets voor mij is. Ik haal er zo veel energie uit als ik een patiënt ergens inzicht in kan geven en verder kan helpen!

  Ik liep stage op de dagbehandeling, waar patiënten met een angst- of dwangstoornis komen voor wie tweedelijns zorg niet voldoende geholpen heeft. Het zijn mensen met complexe problemen, een hele interessante groep. Op de dagbehandeling krijgen ze cognitieve therapie en ze doen exposureoefeningen, waarbij ze met een verpleegkundige de stad in gaan om de dingen waar ze bang voor zijn – roltrappen of liften bijvoorbeeld – op te zoeken.

  Aan het begin van m’n stage was het vooral meelopen en meekijken, maar al snel mocht ik de cognitieve therapie doen met iemand erbij, en de exposure zelfs helemaal zelf. Ik heb heel veel geleerd en was ook echt onderdeel van het team – ze hebben me niet één keer laten kopiëren of koffie halen. Aan de andere kant is het ook prettig dat je als stagiair niet helemaal eindverantwoordelijk bent. Dat maakt het makkelijker om de heftige verhalen die je hoort ook weer te kunnen loslaten, aan het einde van de dag.

  Mijn afstudeeronderzoek heb ik ook bij het UCP gedaan. Ik voerde een onderdeel uit van een langlopend onderzoek, dat al sinds 2014 bezig is. Het gaat over emotioneel redeneren: conclusies trekken op basis van je emoties, in plaats van objectieve informatie. Dus iemand voelt bijvoorbeeld angst, en concludeert dat er dan wel gevaar zal zijn – in plaats van eerst iets gevaarlijks waar te nemen, en dan pas bang te worden. De verwachting is dat mensen met een dwangstoornis meer emotioneel redeneren dan een groep gezonde controles.

  Ik vond het heel leuk dat ik op dezelfde plek een stage én een onderzoek deed, omdat op die manier de praktijk en de theorie met elkaar verbonden zijn. Er wordt in de klinische psychologie heel veel onderzoek gedaan en daar komen dan allerlei nieuwe bevindingen uit, maar die moeten wel gekoppeld worden aan de praktijk. Met mijn stage kon ik dat in het klein doen.

  Stage lopen is in deze master niet verplicht. Dat kan ook niet, daarvoor zijn er te weinig stageplekken beschikbaar, maar eigenlijk vind ik het heel erg zonde dat zoveel studenten dit mislopen. In de bachelor heb ik nul praktijkervaring opgedaan, alleen maar uit boeken geleerd. Natuurlijk haal je belangrijke kennis uit de literatuur, maar pas in de praktijk kom je erachter hoe het is om als psycholoog te werken en of het bij je past.

  Dus ik kan het iedereen alleen maar aanraden. Solliciteer gewoon op zoveel mogelijk plekken, stel je enthousiast en open op, wees niet te kieskeurig. Alle ervaring is meegenomen en overal valt wel iets te leren!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	lecturer Marieke Pijnenborg

  Marieke Pijnenborg - Docent “Evidence Based Interventions” en “Diagnostische modellen en strategieën”.

  – lecturer Marieke Pijnenborg
  Lees verder

  Binnen de track klinische psychologie geef ik de vakken “Evidence based interventions” en “Diagnostische modellen en strategieën”. Hoewel ik werk op de afdeling klinische psychologie en experimentele psychopathologie, ligt mijn onderzoek tussen dat van de afdelingen klinische neuropsychologie en klinische psychologie in. Ik voel me bij beide richtingen thuis.

  Mijn expertise is psychotische stoornissen. Psychoses zijn heel interessant. Het is een heel bijzonder ziektebeeld wat veel verschillende verschijningsvormen heeft en veel verschillende soorten mensen treft. Het is fascinerend om te zien hoe het brein zichzelf kan misleiden. Mensen geloven onvoorstelbare dingen die andere mensen niet begrijpen of niet zien, ongeacht tegenspraak of bewijzen van buitenaf. Vervolgens is het de vraag hoe je mensen zo goed mogelijk kan helpen weer mee te doen in de maatschappij. Maatschappelijke participatie en het tegengaan van stigmatisering zijn dan ook mijn belangrijkste drijfveren.

  Psychologie is een tak van de wetenschap die dicht bij het dagelijks leven ligt. Als psycholoog bestudeer je alledaagse sociale processen. Bij klinische psychologie is de voornaamste aantrekkingskracht het iets kunnen betekenen voor andere mensen. Daar zit een groot stuk nieuwsgierigheid bij; nieuwsgierigheid naar de oorzaken van problematisch gedrag en de motivatie om uit te zoeken hoe je deze problemen het beste kunt behandelen.

  De track klinische psychologie heeft veel te bieden aan toekomstige studenten. We kijken bijvoorbeeld vanuit de klinische praktijk naar wetenschappelijke thema’s en er is aandacht voor zorginnovatie. Maar we doen ook experimenteel onderzoek om te kijken welke processen aan bepaalde vormen van psychopathologie ten grondslag liggen. De expertise van de docenten is gevarieerd; er is veel kennis in huis van verschillende domeinen.

  Sluiten

Studieverenigingen

VIP

De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.
https://www.vipsite.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Wil jij meer dan alleen 'mensen helpen'? Dan is de master Klinische Psychologie iets voor jou! Jij:

 • bent geïnteresseerd in het uitpluizen van de oorzaken van afwijkend gedrag,
 • bent begaan met mensen die psychisch lijden,
 • bent nieuwsgierig, analytisch, kritisch, en niet snel tevreden met de voor-de-hand-liggende antwoorden,
 • bent sociaal vaardig en communicatief.
 • durft contact te maken met mensen,
 • ziet tegenslag eerder als leuke puzzel dan als obstakel,
 • vindt het spannend om psychische problemen te vertalen naar toetsbare onderzoeksvragen,
 • wilt graag (experimenteel of patiënt-gebonden) onderzoek doen.
Studiebegeleiding

Onze studieadviseurs informeren en adviseren aankomende studenten, studenten die zijn ingeschreven voor een van onze programma's en alumni. Je kunt bij hen terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld vragen over de opleiding zelf, studieplanning, keuze van cursussen/minoren, inschrijving, regels en voorschriften die gelden voor een opleiding, het volgen van cursussen aan andere faculteiten en studeren in het buitenland.

Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met een van onze studieadviseurs. Ga naar https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/study-and-supervision of klik op de knop Contact op deze pagina.