Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesKlinische Psychologie
Header image Klinische Psychologie

Klinische Psychologie

Waarom blijven sommige mensen te veel alcohol drinken terwijl ze eigenlijk graag willen stoppen? Waarom horen sommige mensen stemmen die anderen niet horen? Wat heeft walging met seks te maken? Wat is nu eigenlijk een paniekaanval? Helpt mindfulness bij depressie?

Deze en andere soortgelijke vragen komen aan de orde in je masterjaar Klinische Psychologie. Daarbij leer je steeds over drie belangrijke onderwerpen:

 • Theorie: Psychopathologie beter begrijpen (theorie)
 • Diagnostiek: Vaststellen wat er aan de hand is (diagnostiek)
 • Interventie: Verandering teweeg brengen (interventie)

In het programma wordt een evidence-based benadering gehanteerd. Dat wil zeggen dat het onderwijs over deze drie onderwerpen gebaseerd is op bevindingen uit (experimenteel) empirisch onderzoek. Je leert om wetenschappelijke inzichten op de praktijk toe te passen en, omgekeerd, hoe ervaringen uit de praktijk vertaald kunnen worden naar toetsbare onderzoeksvragen.

Please have a look at our MSc Clinical Psychology if you are interested in the English track

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MSc in Psychologie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60260
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
Februari, September
Faculteit
Gedrags- en maatschappijwetenschappen
Waarom dit programma in Groningen?
 • Aandacht voor theorie, diagnostiek en behandeling;
 • Nadruk op bevindingen van (experimenteel) klinisch-empirisch onderzoek;
 • Klinische stage als onderdeel van de masterthese (optioneel).
Programma

Om te voldoen aan de eisen voor deze mastertrack volg je 2 basisvakken, 1 vaardigheidsvak, 2 keuzevakken en 1 methodenvak en rond je een masterthese af. De keuzevakken kun je kiezen uit de keuzevakken Master Psychology.

De masterthese kent meerdere varianten maar omvat altijd de helft van het masterjaar (30 EC). Je kunt de masterthese geheel aan onderzoek naar een klinisch relevant probleem wijden. Het kan zijn dat je daarvoor patiënten gaat testen, maar het kan ook zijn dat je juist onderzoek bij gezonde proefpersonen gaat doen.

Veel van de theorievorming in de klinische psychologie is gebaseerd op experimenteel onderzoek waarin klinisch relevante fenomenen in het psychologisch laboratorium worden nagebootst.

Het is mogelijk om een deel praktijkstage in je masterthese op te nemen. Dat kan als een combinatie van onderzoek en praktijk in een instelling of als losse onderdelen. In het laatste geval doe je je onderzoek ergens anders (vaak aan de universiteit) dan op de plaats van je praktijkdeel (vaak in een instelling).

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Vakken uit andere Psychologie master tracks (keuze) (5 EC)

zie 'Course Catalog' voor een overzicht van alle vakken van de master Psychologie

Diagnostische modellen en strategieën (5 EC)
Evidence-based Interventions (basis) (5 EC)
Repeated Measures (methode) (5 EC)
Diagnostiek en interventie voor de klinische psychologie (keuze) (5 EC)

Dit vak wordt in verschillende periodes gegeven. Het is een voorwaarde voor een praktijkstage binnen de master route Klinische Psychologie.

Masterthese (5 EC)
Cognitive Models in Psychopathology (basis) (5 EC)
Clinical interventions and e-health for adults and youth (vaardigheid) (5 EC)
Diagnostische modellen en strategieën (basis) (5 EC)
Test Contruction (methode) (5 EC)
Development in Practice (basis) (5 EC)
Programma-opties
MSc Clinical Psychology (track)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

In overleg mogelijk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Om direct toegelaten te worden tot de Master in de psychologie moet je een volwaardig universitair diploma in de Psychologie hebben Als je een sterk aan psychologie verwant diploma of een diploma HBO Toegepaste Psychologie hebt, kun je in aanmerking komen om een premaster te volgen. Daarna ben je toelaatbaar voor de Master psychologie. Voor sommige tracks is het ook mogelijk om een premaster te doen wanneer je een minder sterk op psychologie gericht diploma hebt. De precieze regels per vooropleiding staan beschreven op https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/ LET OP: Voor de start in September 2021 zal waarschijnlijk een capaciteitsbeperking gelden voor de instroom. Regels van selectie zullen in de eerste helft van 2020 nader bekend gemaakt worden. Deze selectie geldt ook voor studenten die eerst een premaster gaan doen.

taaltoets cijfer

Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-psychologie opleiding of een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure hangt af van de vooropleiding.

Uitgebreide informatie per vooropleiding vind je op de pagina’s Aanmelding en Toelating.

Voor studenten die de bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen of gevolgd hebben geldt, dat zij zich -voor de meeste mastertracks- kunnen inschrijven tot 1 september/1 februari.

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Alle WO instellingen

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Aanvullende eisen:
 • minimum kennis
Psychologie (EN)Alle WO instellingenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
Toegepaste PsychologieAlle HBO instellingenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
PsychologieRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
Psychologie (EN)Rijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 december 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
EU/EEA studenten01 december 201901 februari 2020
01 mei 202001 september 2020
01 december 202001 februari 2021
non-EU/EEA studenten01 november 201901 februari 2020
01 april 202001 september 2020
01 november 202001 februari 2021
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Na het voltooien van de master Klinische Psychologie kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden:

De praktijk in, met een vervolgopleiding:
* Gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar)
* Psychotherapeut (4 jaar)
* Daarna evt. als Klinisch Psycholoog (met vooropleiding GZ 4 jaar)

De praktijk in, zonder een vervolgopleiding:
* Als masterpsycholoog in de gezondheidszorg
* Beleidsfuncties
* Consultant, trainer, etc.

Het onderzoek in:
* Promoveren tot onderzoeker
* Onderzoeksbanen binnen instellingen, overheidsorganisaties, etc.


N.B. Je dient er rekening mee te houden dat je met het volgen van de masterroute Klinische Psychologie niet automatisch voldoet aan de vooropleidingseisen voor de postacademische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Meer informatie over Postacademische opleidingen

Onderzoek

Het onderzoek van de expertise groep Experimental Psychotherapy and Psychopathology ligt aan de basis van het onderwijs in de masterroute Klinische Psychologie.

Deze groep richt zich op een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zoals:

Het overkoepelende doel van de expertise groep Experimental Psychotherapy and Psychopathology is het verklaren van de kenmerken van psychische stoornissen en het vertalen hun bevindingen naar klinische toepassingen. Er zijn samenwerkingen met instellingen als GGZ Drenthe (Psychosecircuit) en het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Accare. Ook zijn medewerkers van de groep betrokken bij grootschalige onderzoeken als de Netherlands Study on Depression & Anxiety (www.nesda.nl) and TRacking Adolescents' Individual Life Survey study (www.trials.nl).

Docenten

Judit h K. Daniels, Universitair Hoofddocent
Expertise: Posttraumatische Stress Stoornis, Dissociatie, neuroimaging, trauma therapie
Onderwijs in de Master: Supervisie Masterthese onderzoek .My research focusses on the long-term consequences of childhood trauma. I offerMaster thesis supervision in this realm.I mostly study patients suffering from Posttraumatic Stress Disorder or Dissociative Disorders. To this end, I combine neurobiological methods such as neuroimaging (fMRI) with behavioural and self-report methods. I am also trained in trauma therapy and pass on my clinical knowledge in the practical offered in the Master program .[ One of my research interests therefore is also how therapists cope with listening to their patients' trauma narratives and if they experience 'secondary traumatization'.

Peter J. de Jong , Hoogleraar
Expertise: Cognitive biases & implicit cognition across disorders (anxiety, anorexia nervosa, depression.);Disgust and sexual dysfunctions;Blushing and social phobia.
Onderwijs in de Master:
Onderzoek:

Rafaële J.C. Huntjens, Universitair Hoofddocent
Expertise: dissociatieve stoornissen, trauma, geheugen
Onderwijs in de Master: Cognitive Models in Psychopathology, Thema Dissociatie; Capita Selecta Experimental Psychopathology: Dissociatieve stoornis en supervisie Masterthese onderzoek.
Mijn onderzoek gaat over cognitieve en gedragsmatige processen in trauma-gerelateerde stoornissen (dissociatieve stoornissen en posttraumatische stress stoornis), met nadruk op geheugenprocessen.

Miriam J.J. Lommen, Universitair docent.
Expertise: trauma en posttraumatische stress stoornis, angststoornissen, angstconditionering en cognitieve gedragstherapie.
Onderwijs in de Master: Capita selecta therapie: protocollaire behandelingen; Cognitive Models in Psychopathology, Thema dwang en supervisie Masterthese onderzoek.
Mijn onderzoek naar angst en trauma-gerelateerde stoornissen en mijn achtergrond als cognitief-gedragstherapeut zijn een perfecte combinatie om onderwijs over psychopathologie te geven. Mijn onderwijs gaat over zowel experimenteel als klinisch onderzoek en over uitingsvormen en behandeling.

Marieke Pijnenborg, Adjunct hoogleraar
Expertise: psychotische stoornissen, sociale cognitie, cognitieve functiestoornissen
Onderwijs in de Master: Evidence Based Interventions, Thema Psychose, Capita Selecta Diagnostic Model and Strategies, Diagnostische modellen en Strategieën en supervisie Masterthese onderzoek
Mijn onderzoek gaat over sociale cognitie bij psychotische stoornissen. Ik ben betrokken bij diverse onderzoeken naar innovatieve behandelmethoden, zoals het trainen van sociale cognitie met Virtual Reality en het weerbaarder maken van mensen met een psychotische stoornis door middel van kickboksen.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master weekBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Klinische Psychologie, neem dan contact op:

 • Studieadviseurs Psychologie (academic Advisor Psychology) (about the programme, studying)
  Email: studieadvies.psy rug.nl
 • Admissions Office (for students with a non-Dutch diploma)
  Email: admission rug.nl
 • Toelatingscommissie Master Psychologie (admissions Board Master Psychology) (about admission & application, for students with a Dutch diploma)
  Email: toelatingscommissie.masterpsy rug.nl
 • Prof. Dr. Marieke Pijnenborg (Mastercoördinator Klinische Psychologie)
  Email: mastercoordinator-k rug.nl
 • Dr. Wiljo van Hout (Mastercoördinator Klinische Psychologie)
  Email: mastercoordinator-k rug.nl
 • 
						Testimonial van	Iris Peters

  Ik haal er zo veel energie uit als ik een patiënt ergens inzicht in kan geven en verder kan helpen!

  – Iris Peters
  Lees verder

  Mijn interesse in deze master ontstond toen ik tijdens de bachelor Psychologie de DSM-5 uit m'n hoofd moest leren. Ik vond het zó boeiend, al die stoornissen en hoe ze precies in elkaar zitten. Of ik mezelf dan ook echt zag werken als psycholoog, in een kantoortje met een divan waar de hele dag depressieve mensen tegenover je zitten, dat wist ik nog niet zo. Maar ik wilde gewoon graag een studie doen die ik leuk vond. Waar ik zou komen te werken was van later zorg.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Magdalena Hristova

  I chose this programme because I am really interested in psychotherapy.

  – Magdalena Hristova
  Lees verder

  My name is Magdalena Hristova and I'm from Bulgaria. I came to Groningen five years ago to follow a Bachelor's programme in Psychology. Now I'm following a Master's programme in Clinical Psychology. When I left school in Bulgaria, I knew I wanted to study abroad, in English. I looked at universities in the Netherlands, because I knew I liked the country, and found the Bachelor's programme in Groningen. It was not only the only programme taught in English, but also the most appealing.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Gerard van Rijsbergen

  Mijn promotie-onderzoek ging over de behandeling van depressie

  – Gerard van Rijsbergen
  Lees verder

  Toen ik klaar was met de Master Klinische Psychologie in 2010 was ik begin 20. Ik twijfelde of ik meteen de praktijk in wilde. Ik had stage gelopen bij GGZ Drenthe en ik merkte dat ik soms aansluiting miste bij bijvoorbeeld oudere cliënten. Ook had ik eigenlijk nog behoefte aan wat meer verdieping.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Marjolein van der Wal

  Basispsycholoog, GZ-opleiding

  – Marjolein van der Wal
  Lees verder

  Eigenlijk wilde ik na mijn bachelor een tussenjaar nemen, ik was best moe van het studeren na mijn bachelor, maar omdat de stufi voor de master een jaar later zou worden afgeschaft ben ik in een keer doorgegaan met de master Klinische Psychologie

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Marieke Pijnenborg

  Marieke Pijnenborg - Docent “Evidence Based Interventions” en “Diagnostische modellen en strategieën”.

  – Marieke Pijnenborg
  Lees verder

  Binnen de track klinische psychologie geef ik de vakken “Evidence based interventions”  en “Diagnostische modellen en strategieën”. Hoewel ik werk op de afdeling klinische psychologie en experimentele psychopathologie, ligt mijn onderzoek tussen dat van de afdelingen klinische neuropsychologie en klinische psychologie in. Ik voel me bij beide richtingen thuis.

  Sluiten

Studieverenigingen

VIP

De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.
https://www.vipsite.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Wil jij meer dan alleen 'mensen helpen'? Dan is de master Klinische Psychologie iets voor jou! Jij:

 • bent geïnteresseerd in het uitpluizen van de oorzaken van afwijkend gedrag,
 • bent begaan met mensen die psychisch lijden,
 • bent nieuwsgierig, analytisch, kritisch, en niet snel tevreden met de voor-de-hand-liggende antwoorden,
 • bent sociaal vaardig en communicatief.
 • durft contact te maken met mensen,
 • ziet tegenslag eerder als leuke puzzel dan als obstakel,
 • vindt het spannend om psychische problemen te vertalen naar toetsbare onderzoeksvragen,
 • wilt graag (experimenteel of patiënt-gebonden) onderzoek doen.
Studiebegeleiding

Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding. De studieadviseurs houden elke ochtend een open spreekuur en zijn daarnaast op afspraak te bereiken. Ook zijn de studieadviseurs bereikbaar via de veelgestelde vragen: kijk of de voor jou relevante vraag in de lijst staat. Zo niet, stel dan je aanvullende vraag: https://www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord.